Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Đừng Đặt Mình Dưới Ách Nô Lệ

Ngày 11 – Đừng Đặt Mình Dưới Ách Nô Lệ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-phê-sô 6:10-24

10 Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. 12 Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. 13 Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, 15 mang giày bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, 16 luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn; nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. 17 Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 18 Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. 19 Cũng xin cầu nguyện cho tôi, để khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp, và tôi dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của Tin Lành; 20 vì Tin Lành ấy, tôi là sứ giả trong xiềng xích. Xin hãy cầu nguyện để tôi có thể dạn dĩ công bố Tin Lành ấy như tôi phải nói. 21 Để anh em cũng biết được hiện tại tôi ra sao và đang làm gì thì Ty-chi-cơ, người anh em yêu dấu và người phục vụ trung thành trong Chúa, sẽ thuật mọi sự cho anh em. 22 Tôi phái anh ấy đến với anh em nhằm mục đích để anh em biết tình cảnh của chúng tôi ra sao, và để khích lệ lòng anh em.

23 Cầu xin sự bình an, tình yêu thương và đức tin từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ở với anh em. 24 Cầu xin ân điển ở với tất cả những người yêu mến Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ bằng tình yêu bất diệt.   

Suy ngẫm

C.1-4 Nếu một Cơ-đốc nhân lựa chọn được cắt bì và phụ thuộc vào luật pháp, dù rằng Chúa Jêsus Christ đã giải phóng tất cả những tín đồ, thì cũng chẳng khác gì sự chối bỏ Đấng Christ.

C.5-6 Phép cắt bì hay bất kỳ một quy định nào khác của luật không có quyền làm cho Cơ-đốc nhân được công chính. Các Cơ-đốc nhân chỉ có thể được công chính qua đức tin, mà Đức Thánh Linh ban cho họ.

C.7-12 Phao-lô khuyên người Ga-la-ti hãy quăng đi những giáo sư giả, những người đem đến sự bối rối cho hội thánh và hãy chạy bằng đức tin của người tự do.

Ngoài ra, mặc dù họ có sự tự do, để sự tự do này không trở nên buông tuồng, Phao-lô khuyên rằng họ hãy khiêm nhường phục vụ lẫn nhau.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Chúa Jêsus giải phóng chúng ta khỏi luật pháp. Với cái ách của luật pháp, chúng ta đã bị làm phiền bởi những đòi hỏi của luật pháp, nhưng Đấng Chist đã lấy cái ách đó khỏi chúng ta và chết trên thập tự giá, điều đã giải phóng chúng ta khỏi luật pháp. Vì thế, chúng ta phải hưởng sự tự do ban cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Mặc dù chúng ta không được cứu bởi việc làm của luật pháp, song những người được cứu có công việc của đức tin, điều được bày tỏ bằng tình yêu thương trong đời sống của họ. Đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời được thể hiện trong đời sống hằng ngày của bạn như thế nào?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con không bị sa vào sự dạy dỗ chối bỏ ân điển của Đấng Christ và xin hãy giúp con đứng vững trong chân lý của Tin lành.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 148-150 

Bình Luận:

You may also like