Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Con Của Ai?

Ngày 10 – Con Của Ai?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-phê-sô 5:22-6:9

22 Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. 23 Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. 24 Vậy nên, như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. 25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh 26 để thánh hóa Hội Thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy Hội Thánh, 27 nhằm trình diện trước mặt Ngài một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. 28 Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. 29 Vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, 30 vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. 31 Chính vì lý do nầy, “người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.” 32 Sự mầu nhiệm nầy thật cao sâu, tôi muốn nói đến Đấng Christ và Hội Thánh. 33 Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng.

1 Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. 2 “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” — ấy là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa — 3 “để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.” 4 Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. 5 Hỡi những người nô lệ, hãy run sợ, lấy lòng thành thật vâng phục người chủ trần gian, như vâng phục Đấng Christ, 6 không phải chỉ vâng phục trước mặt, như những kẻ muốn được lòng người, mà như những nô lệ của Đấng Christ, hết lòng thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời. 7 Hãy phục vụ với nhiệt tâm như phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ người ta, 8 vì biết rằng bất luận nô lệ hay tự do, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa, tùy việc tốt mình đã làm. 9 Hỡi người làm chủ, hãy đối xử với các nô lệ của mình cùng một cách ấy; đừng đe dọa họ, vì biết rằng cả họ lẫn anh em đều có cùng một Chủ ở trên trời, và Ngài không thiên vị ai hết.        

Suy ngẫm

C.21 Phao-lô nói về hai con trai của Áp-ra-ham để giải thích con cái thật của Đức Chúa Trời là ai, vì người Ga-la-ti đã trở nên mù lòa bởi các giáo sư giả và khiến cho con cái của họ ở dưới luật pháp.

C.22-27 Áp-ra-ham có hai con, Y-sác và Ích-ma-ên qua Sa-ra và A-ga. Nhưng người con được chọn làm người thừa kế của Áp-ra-ham là Y-sác. Điều này là bởi vì Ích-ma-ên sinh ra bởi xác thịt của một người nô lệ (bởi sự hoạch định của con người), còn Y-sác được sinh ra thông qua lời hứa bởi một người nữ tự do (bởi kế hoạch của Thánh Linh).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta, những người tin Đấng Christ, trở nên con cái Ngài. Mà thậm chí đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ cũng là một ân điển Đức Chúa Trời ban. Như thế, điều duy nhất chúng ta có thể làm là cảm tạ Đức Chúa Trời, vì tình yêu lạ lùng của Ngài đã làm mới lại bản chất của chúng ta và hãy phục vụ những người khác bằng tình yêu thương mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Giống như người Ga-la-ti không biết ý nghĩa thật của luật pháp và trở nên mù lòa bởi các giáo sư giả, nếu ngày nay, các Cơ-đốc nhân không hiểu Kinh Thánh một cách đúng đắn, thì họ có thể trở nên mù lòa bởi những sự dạy dỗ sai trật. Hãy liên tục cố gắng suy ngẫm Kinh Thánh bằng việc dùng ‘Kinh Thánh hàng ngày’, khi đó bạn có thể kinh nghiệm rằng đức tin của bạn sẽ lớn lên một cách đúng đắn theo lời của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Trong mọi hoàn cảnh, xin hãy giúp con chiến thắng bằng cách nắm chặt lấy lời hứa vinh quang của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 145-147 

Bình Luận:

You may also like