Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Đến Khi Đấng Christ Thành Hình

Ngày 09 – Đến Khi Đấng Christ Thành Hình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-phê-sô 5:1-21

1 Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. 2 Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. 3 Còn sự gian dâm và mọi điều bất khiết, hoặc tham lam, thì không được nói đến giữa anh em; như vậy mới xứng đáng là các thánh đồ. 4 Đừng nói những lời tục tĩu, nhảm nhí, thô bỉ, là những điều không thích hợp; tốt hơn nên dâng lời cảm tạ Chúa. 5 Anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, bất khiết, hay tham lam — tham lam là thờ thần tượng — không một ai được thừa hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. 6 Đừng để ai lấy những lời rỗng tuếch lừa dối anh em; chính vì những điều nầy mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống dòng dõi không vâng phục. 7 Vì vậy, đừng thông đồng với họ. 8 Trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng; 9 vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. 10 Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa. 11 Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm; tốt hơn, nên quở trách chúng; 12 vì dù chỉ nói đến những gì họ làm một cách lén lút cũng đã xấu hổ rồi. 13 Nhưng tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng đều được sáng tỏ; vì bất cứ điều gì đã được sáng tỏ đều là ánh sáng. 14 Vì thế, có lời phán rằng: “Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” 15 Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. 16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17 Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. 18 Đừng say rượu, vì rượu dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. 19 Hãy dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa. 20 Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha. 21 Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau. 

Suy ngẫm

C.12-15 Lần đầu tiên, khi Phao-lô giảng Tin lành cho người Ga-la-ti, họ đã tiếp nhận bằng đức tin dù đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, họ đã yêu mến và phục vụ Phao-lô, người giảng Phúc âm của họ, như là họ đang tiếp đón Đấng Christ vậy.

C.16-18 Nhưng bởi những trò bịp bợm của các giáo sư giả, mà họ trở nên mù lòa, bỏ chân lý của Tin lành lại còn trở nên xa cách với Phao-lô nữa.

C.19-20 Giờ đây, Phao-lô so sánh những lúc buồn thảm này với những lúc vui mừng, rồi nhận ra rằng ông sẽ phải chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi người Ga-la-ti phục hồi. Hội thánh Ga-la-ti cần ra khỏi hoàn cảnh này và quyết định hồi phục tình trạng của mình cho đến khi Đấng Christ thành hình trong cộng đồng của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Các giáo sư giả không còn hy vọng để tìm những người theo họ, nhưng Phao-lô thấy hội thánh Ga-la-ti như là con cái của ông, vì thế ông yêu họ vô cùng, giống như một người cha đầy tình yêu. Ông nhận là ông sẽ làm mọi thứ có thể, để những người con này trưởng thành trong Đấng Christ và bày tỏ Đấng Christ qua đời sống của họ. Lý do mà bạn cố gắng phục vụ mọi người xung quanh bạn là gì? Có phải để giúp họ, những người theo Đấng Christ hay vì điều này mà bạn có thể tìm thấy ai đó thích bạn và sẽ luôn ở phe bạn? Hãy có sự đam mê trong việc làm vinh hiển một mình Đấng Christ mà thôi.

Cầu nguyện: Chúa Jêsus ôi, xin hãy làm đầy con bằng sự đam mê để phục vụ Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 142-144  

Bình Luận:

You may also like