Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Ta Đây

Ngày 27 – Ta Đây

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 65:1-16

1 Những người vốn không cầu hỏi Ta, đã cầu xin Ta; Những người vốn chẳng tìm Ta thì đã gặp được Ta. Ta đã phán với một dân chưa từng kêu cầu danh Ta rằng: “Ta đây, có Ta đây!”2 Suốt ngày Ta đã giơ tay ra hướng về một dân phản nghịch; Là những kẻ đi trong đường lối không tốt, theo ý riêng mình;3 Là dân không ngừng chọc giận Ta, ngay trước mặt Ta: chúng dâng sinh tế trong các khu vườn, xông hương trên các đống gạch,4 ngồi trong mồ mả, trọ đêm trong nơi kín đáo để ăn thịt heo, đựng nước luộc thịt ghê tởm trong chén bát của mình.5 Thế mà chúng dám nói rằng: “Hãy tránh ra xa, đừng lại gần ta, vì ta thánh hơn ngươi!” Bọn đó là khói nơi mũi Ta, như lửa cháy suốt ngày.6 Đây là điều đã được ghi chép trước mặt Ta: “Ta sẽ không nín lặng nhưng sẽ báo trả; Phải, Ta sẽ báo trả đích đáng7 tội của các ngươi cũng như tội của tổ phụ các ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy; “Vì chúng đã xông hương trên các núi, và nói phạm đến Ta trên các đồi nên Ta sẽ đo lường việc làm trước kia của chúng và báo trả đích đáng.”8 Đức Giê-hô-va phán thế nầy: “Khi người ta thấy rượu mới trong chùm nho thì nói rằng: ‘Đừng làm hư đi, vì trong trái đó có phước lành;’ Ta cũng sẽ làm như vậy vì các đầy tớ Ta, để Ta không hủy diệt tất cả.9 Ta sẽ khiến một dòng dõi ra từ Gia-cốp, và một người thừa kế các núi Ta, ra từ Giu-đa; Những người mà Ta đã chọn sẽ thừa hưởng chúng, và các đầy tớ Ta sẽ ở đó.10 Đối với dân Ta, những người tìm kiếm Ta, Sa-rôn sẽ thành đồng cỏ cho bầy chiên, và thung lũng A-cô làm nơi nghỉ cho đàn bò.11 Còn các ngươi, những kẻ đã từ bỏ Đức Giê-hô-va và quên núi thánh Ta; Là kẻ dọn bàn cho thần Vận May, và rót đầy rượu pha cho thần Định Mệnh;12 Ta sẽ định cho các ngươi phải bị gươm đao, tất cả các ngươi đều phải cúi xuống để bị giết; Vì Ta đã kêu gọi mà các ngươi không đáp lời, Ta đã phán mà các ngươi không lắng nghe. Các ngươi đã làm điều ác dưới mắt Ta, và đã chọn điều Ta không hài lòng.”13 Vì vậy, Chúa Giê-hô-va phán: “Nầy, các đầy tớ Ta sẽ ăn, còn các ngươi sẽ phải đói; Nầy, các đầy tớ Ta sẽ uống, còn các ngươi sẽ phải khát; Nầy, các đầy tớ Ta sẽ vui mừng, còn các ngươi sẽ phải xấu hổ;14 Nầy, các đầy tớ Ta sẽ ca hát vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi sẽ kêu la vì lòng tràn ngập buồn đau, các ngươi sẽ than khóc vì tâm linh tan nát.15 Tên các ngươi sẽ lưu lại để những người được chọn của Ta làm lời nguyền rủa, Chúa Giê-hô-va sẽ giết ngươi, nhưng Ngài sẽ gọi các đầy tớ Ngài bằng một tên khác.16 Vì vậy, những ai trên đất cầu phúc cho mình sẽ nhân danh Đức Chúa Trời chân thật mà cầu; Và những ai trên đất thề nguyện sẽ nhân danh Đức Chúa Trời chân thật mà thề. Vì những khổ đau trước kia đã bị quên lãng và đã khuất mắt Ta.”

Suy ngẫm:

C.1-2 Dẫu rằng dân sự của Ngài liên tục nổi loạn và bước đi trong con đường tội lỗi, Đức Chúa Trời không rời bỏ họ và chờ đợi cho đến khi họ tìm kiếm Ngài. Nhưng Y-sơ-ra-ên không tìm kiếm Đức Chúa Trời.

C.3-7 Thực tế, Y-sơ-ra-ên hành động như thể họ đang tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng trong tấm lòng của họ là các thần tượng. Đức Chúa Trời không bỏ qua tội lỗi của họ và sẽ không đáp lời.

C.8-16 Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ không loại bỏ Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời hứa biệt riêng các con cái trung tín của Ngài một cách cẩn thận, để đổ ân điển trên họ, trong giữa sự phán xét và cơn giận của Ngài đối với những tội nhân không công chính.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Dân Y-sơ-ra-ên chỉ hành động một cách thiêng liêng, nhưng lại ở trong sự thờ lạy thần tượng, điều Đức Chúa Trời gớm ghiếc nhất. Cuộc sống của chúng ta thì sao? Sẽ thế nào nếu tấm lòng của chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta lại giả vờ phục vụ Ngài? Nếu như vậy, chúng ta phải đến trước Đức Chúa Trời và ăn năn!

Cầu nguyện: Nếu đó là sự chịu khổ hoặc khó khăn vì ý muốn của Ngài, Cha ơi, xin hãy giúp con chịu đựng với sự vui mừng.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 101-103

Bình Luận:

You may also like