Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Theo Sự Thương Xót Của Ngài

Ngày 25 – Theo Sự Thương Xót Của Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 63:1-14

1 Đấng từ thành Bốt-ra của Ê-đôm đến, mặc áo đỏ thẫm, trang phục lộng lẫy, bước đi oai vệ với sức mạnh vĩ đại, Đấng ấy là ai? “Ấy chính là Ta, Đấng phán lời công chính, Đấng có quyền năng cứu rỗi!”2 Vì sao y phục của Chúa đỏ thắm, trang phục Ngài như trang phục của người đạp bồn nho?

3 “Chỉ một mình Ta đạp nơi bồn ép nho, trong các dân chẳng ai ở với Ta. Ta đã đạp lên chúng trong cơn tức giận, giẫm nát chúng trong cơn thịnh nộ của Ta; Máu của chúng như nước nho văng tung tóe lên áo Ta, toàn bộ y phục Ta đều vấy máu cả.4 Vì lòng Ta đã định ngày báo thù, và năm cứu chuộc của Ta đã đến.5 Ta nhìn xem, không ai giúp đỡ; Ta ngạc nhiên, chẳng ai hỗ trợ; Nên chính cánh tay Ta cứu giúp Ta, cơn thịnh nộ Ta hỗ trợ Ta.6 Trong cơn tức giận, Ta đã giày đạp các dân; Ta khiến chúng say vì cơn thịnh nộ của Ta, và làm cho máu chúng đổ ra trên đất.”

7 Tôi xin nhắc lại sự nhân từ của Đức Giê-hô-va, và sự ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng ta, và những ơn phước lớn lao Ngài đã ban cho nhà Y-sơ-ra-ên theo lòng thương xót, và sự nhân từ vô biên của Ngài.8 Vì Ngài đã phán: “Thật, họ là dân Ta, tức là con cái sẽ chẳng lừa dối.” Và Ngài làm Đấng Cứu Rỗi họ.9 Mỗi khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ. Vì tình yêu và lòng thương xót, chính Ngài đã cứu chuộc họ; Ngài đã bồng ẵm và mang lấy họ suốt các ngày thuở xưa.

10 Nhưng họ đã nổi loạn và làm buồn Thánh Linh của Ngài. Vì thế, Ngài trở thành kẻ thù của họ, chính Ngài chiến đấu chống lại họ.11 Bấy giờ, dân Ngài nhớ lại Môi-se ngày xưa và hỏi: “Đấng đã đem người chăn và bầy chiên lên khỏi biển ở đâu? Đấng đã đặt Thánh Linh của Ngài giữa dân Ngài, ở đâu?”12 Đấng khiến cánh tay vinh quang Ngài đi bên phải Môi-se, là Đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ, để rạng danh đời đời;13 Là Đấng đã dìu dắt dân Ngài vượt trên sóng đào, như ngựa phi trong hoang mạc mà không vấp ngã.14 Thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân Ngài nghỉ ngơi, như bầy súc vật xuống thung lũng tìm nơi nghỉ. Ngài dẫn dắt dân Ngài như thế để danh Ngài được vinh quang.

 

Suy ngẫm:

C.1-4 Đức Chúa Trời sai một chiến binh thánh đến hủy diệt Ê-đôm, biểu tượng của kẻ thù và tội lỗi của Y-sơ-ra-ên.

C.5-6 Vị chiến binh thánh chiến đấu một mình không có sự trợ giúp nào. Điều này là bởi vì, trận chiến với Ê-đôm là sự chống lại tội lỗi, và Ngài, Đấng không hề phạm tội, là chiến binh duy nhất có quyền chiến đấu chống lại tội lỗi.

C.7-14 Cho dù Ê-sai đang nói về điều sẽ xảy ra trong tương lai, cho đến tận câu trước; bây giờ Ê-sai tập trung vào quá khứ, vào thời của Môi-se, khi ông ngợi khen Đức Chúa Trời. Ngược lại thời đó, Y-sơ-ra-ên nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời một cách liên tục. Nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn tha thứ cho họ và ban cho họ ân điển, khi Y-sơ-ra-ên quay trở lại với Ngài và ăn năn. Ê-sai nhớ lại những sự kiện này, và dốc đổ cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời, điều mà Ngài đã ban cho các tổ phụ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời yêu thương dân sự của Ngài và tình yêu của Ngài không thay đổi. Đức Chúa Trời kêu gọi những người liên tục dấy loạn và bất tuân Ngài, là “Dân Ta” và “Các con cái Ta sẽ không làm Ta thất vọng”. Ngài không chỉ công bố tình yêu thương của Ngài cho họ bằng lời nói , mà cả bằng việc giải cứu họ, khi dân Ngài gặp nan đề. Luôn luôn hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là Cha, Đấng luôn ở cùng với chúng ta và hướng dẫn chúng ta, luôn luôn mở lòng đối với chúng ta khi chúng ta khó khăn.

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời giàu ơn, con xưng nhận sự yếu đuối của con và sự bất lực của con. Xin hãy chỉ cho con sự nhân từ của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 95-97

Bình Luận:

You may also like