Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Sự Giả Hình Và Sự Chân Thật

Ngày 20 – Sự Giả Hình Và Sự Chân Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 58:1-14

1 “Hãy kêu to lên, đừng kiềm chế! Hãy cất tiếng lên như tiếng tù và!

Báo cho dân Ta biết sự phản loạn của họ, và báo cho nhà Gia-cốp biết tội lỗi của nhà ấy.2 Ngày lại ngày, họ tìm kiếm Ta, và muốn biết đường lối Ta, như thể một dân đã làm điều công chính và chưa từng bỏ luật lệ của Đức Chúa Trời mình! Họ xin Ta sự xét xử công minh, và vui mừng đến gần Đức Chúa Trời.3 Họ hỏi: ‘Chúng con kiêng ăn, sao Chúa không thấy? Chúng con hạ mình, sao Chúa chẳng biết đến?’ Nầy, trong ngày kiêng ăn, các ngươi vẫn tìm điều mình ưa thích, và áp bức những kẻ làm công cho mình.4 Thật ra, các ngươi kiêng ăn để cãi cọ và tranh chấp, dùng nắm tay gian ác mà đánh đấm nhau. Các ngươi đừng kiêng ăn như đã làm hôm nay, để tiếng kêu của các ngươi sẽ thấu đến nơi cao.5 Có phải đó là sự kiêng ăn mà Ta chọn lựa, là ngày mà người ta hạ mình xuống chăng? Có phải cúi đầu xuống như cây sậy, nằm trên vải sô và tro bụi, mà các ngươi gọi đó là kiêng ăn, là ngày được Đức Giê-hô-va chấp nhận chăng?6 Chẳng phải sự kiêng ăn mà Ta chọn, đó là: tháo những xiềng gian ác, mở dây trói của ách, thả cho kẻ bị áp bức được tự do, và bẻ gãy mọi ách hay sao?7 Chẳng phải là chia sẻ thức ăn cho người đói, đem kẻ nghèo khổ, không nhà cửa về nhà mình, khi thấy người trần truồng thì mặc cho, và không ngoảnh mặt làm ngơ với anh em cốt nhục mình hay sao?”

8 “Bấy giờ, ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ nhanh chóng được chữa lành. Sự công chính ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, và vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ sau ngươi.9 Bấy giờ, ngươi cầu xin, Đức Giê-hô-va sẽ đáp lời; Ngươi kêu cứu, Ngài sẽ phán: ‘Có Ta đây!’ Nếu ngươi vứt bỏ cái ách khỏi ngươi, không xỉ vả và không nói lời độc ác;10 Nếu ngươi dốc lòng lo cho người đói, và đáp ứng nhu cầu kẻ khốn cùng, thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu ra trong bóng tối, và sự tối tăm của ngươi sẽ sáng ngời như giữa trưa.11 Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; Làm vững mạnh các xương cốt ngươi; Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô cạn.12 Dân ngươi sẽ xây lại những nơi đổ nát ngày xưa; Ngươi sẽ dựng lại các nền móng của nhiều thế hệ trước. Người ta sẽ gọi ngươi là Người tu bổ những lỗ hổng tường thành, và Người phục hồi phố xá cho dân cư ngụ.13 Nếu ngươi trở lại, giữ chân mình khỏi phạm ngày sa-bát, không làm theo ý mình trong ngày thánh của Ta; Nếu ngươi xem ngày sa-bát là ngày vui thích, ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng trọng; Nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng, không làm theo ý riêng, và không nói những lời vô bổ;14 Thì bấy giờ, ngươi sẽ được vui thỏa trong Đức Giê-hô-va, Ta sẽ cho ngươi cưỡi lên các đỉnh cao trên đất; Ta sẽ nuôi ngươi bằng cơ nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi.” Chính miệng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy.

Suy ngẫm:

C.1-5 Đức Chúa Trời qưở trách những tội giả hình của Y-sơ-ra-ên thông qua Ê-sai. Y-sơ-ra-ên mong đợi được Đức Chúa Trời ban thưởng, qua những nghi thức tôn giáo của họ, nhưng đây là một hành vi giả hình, sử dụng nghi thức tôn giáo để nhận được một ơn phước.

C.6-10; C.13-14 Do vậy, Đức Chúa Trời giải thích về ngày Sa-bát và sự kiêng ăn đúng đắn, mà Y-sơ-ra-ên phải tuân theo. Sự kiêng ăn thực sự Đức Chúa Trời mong muốn, đó là làm những việc lành cho những người lân cận của mỗi người. Còn nữa, luật lệ đúng đắn của ngày Sa-bát là vui mừng vì “Sa-bát” và “sự cứu chuộc” Đức Chúa Trời ban và thờ phượng Đức Chúa Trời hết lòng.

C.11-12 Đức Chúa Trời hứa sự dư dật cho dân sự của Ngài, những người vui thích sự kiêng ăn và ngày Sa-bát thực sự.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời đòi hỏi, những người được chuộc của Ngài phải sống một đời sống xứng hợp theo sự cứu chuộc của họ. Đức Chúa Trời nhấn mạnh rằng sự kiêng ăn không phải là một nghi thức tôn giáo, làm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của một người, nhưng mà là nhu cầu của những người lân cận bị đau đớn. Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta là những người tin Đức Chúa Trời chân thật, chúng ta phải có kết quả của đức tin thông qua những người lân cận. Hãy suy nghĩ về những nghi thức tôn giáo chúng ta thực hiện ngày nay: liệu trọng tâm của chúng ta có đặt vào điều làm Đức Chúa Trời và người lân cận chúng ta đẹp lòng hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con không thực hiện những nghi thức tôn giáo (như kiêng ăn) vì sự thỏa mãn của con, nhưng để thực hành tình yêu thương chân thật làm vui lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 80-82

Bình Luận:

You may also like