Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Những Người Không Đi Theo Đức Chúa Trời

Ngày 18 – Những Người Không Đi Theo Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 56:9-57:13

9 Hỡi loài thú đồng, hỡi loài thú rừng, tất cả hãy đến mà cắn nuốt.

10 Tất cả những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-ên đều đui mù, không biết gì cả. Tất cả chúng đều là chó câm, không biết sủa; Chỉ mộng mơ, nằm dài và ham ngủ.11 Chúng là loài chó mê ăn, không biết no. Ấy là những kẻ chăn chiên thiếu hiểu biết; Tất cả chúng đều tẽ tách theo đường riêng, ai nấy lo tìm lợi lộc cho chính mình.12 Chúng rủ nhau: “Hãy đến, tôi sẽ lấy rượu, chúng ta sẽ say vì rượu mạnh; Ngày mai cũng như hôm nay, và còn trọng thể hơn nữa.”

57 1 Người công chính chết đi, chẳng ai lưu tâm đến; Người nhân đức bị cất đi, nhưng không ai hiểu rằng: chính vì tai họa sắp đến, mà người công chính được cất đi;2 Người sẽ đi vào sự bình an. Người nào sống ngay thẳng thì được an nghỉ trên giường mình.

3 Nhưng các ngươi là con cháu của phù thủy, dòng dõi của kẻ gian dâm và mại dâm kia, hãy lại gần đây!4 Các ngươi nhạo cười ai? Các ngươi há miệng rộng và le lưỡi chống lại ai? Chẳng phải các ngươi là con cái phản loạn, là dòng dõi dối trá sao?5 Các ngươi hành dâm với nhau bên cây cối, dưới mọi lùm cây xanh; Các ngươi giết con cái làm sinh tế nơi thung lũng, trong những hốc đá!6 Những tảng đá bóng láng trong thung lũng là phần riêng của ngươi; Thật, đó là tài sản của ngươi. Ngươi đã làm lễ quán và dâng tế lễ chay cho chúng! Ta có nguôi giận được vì những việc đó không?7 Ngươi đặt giường mình trên núi rất cao, và lên đó dâng sinh tế.8 Ngươi đặt các biểu tượng tà thần phía sau cánh cửa và các trụ cửa; Vì ngươi lìa bỏ Ta nên đã mở giường ngươi ra rồi leo lên đó; Và làm cho giường mình rộng thêm. Ngươi lập giao ước với các tà thần, ưa thích giường của chúng, và ngắm nhìn sự lõa lồ của chúng.9 Ngươi đã đem dầu và thêm nhiều hương liệu đến dâng cho thần Mo-lóc; Ngươi đã sai các sứ giả mình đi phương xa, hạ mình xuống tận âm phủ!10 Ngươi đã mệt nhọc vì đường dài, mà chưa bao giờ nói: “Ấy là vô ích!” Ngươi đã tìm thấy sức mới cho mình nên ngươi không mòn mỏi.11 Ngươi kinh khiếp ai, và sợ hãi ai đến nỗi ngươi nói dối, ngươi không nhớ đến Ta, và không lưu tâm đến Ta? Có phải vì lâu nay Ta im lặng nên ngươi không kính sợ Ta chăng? 12 Nầy, chính Ta sẽ phơi bày việc thực hành nếp sống công chính của ngươi, nhưng những việc ấy không giúp ích gì cho ngươi.13 Khi ngươi kêu cứu, hãy để các thần mà ngươi đã tập hợp giải cứu ngươi! Gió sẽ thổi các thần ấy đi, một hơi thở sẽ lùa chúng đi tất cả. Nhưng ai ẩn náu nơi Ta sẽ hưởng đất nầy, và được núi thánh của Ta làm cơ nghiệp.

Suy ngẫm:

56:9-57:2 Xã hội Y-sơ-ra-ên bại hoại không còn có những người công chính và tin kính nữa, nhưng lại đầy dẫy những người lãnh đạo không thực hiện vai trò của mình – giống như những người gác canh bị mù và những con chó không thể sủa.

C.3-13 Những việc xấu xa của Y-sơ-ra-ên sa đọa, trở nên ngày càng tồi tệ, khi họ đi thờ lạy các thần tượng dưới các gốc cây, trong các thung lũng, và trên các núi cao. Họ thờ lạy các thần tượng trong những ngôi nhà của mình và thậm chí cả ở các nước ngoại bang, và còn giết cả con trẻ của mình làm sinh tế. Việc duy nhất còn lại cho họ, đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, khi sự phán xét đến, thì thần tượng mà họ thờ lạy cũng chẳng có thể cứu giúp được họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Sự bại hoại chung của Y-sơ-ra-ên, là sự thờ lạy các hình tượng cùng với Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng cũng phục vụ Ba-anh và bán đi linh hồn quý giá của mình. Đây cũng là một trong những nan đề lớn nhất ngày nay. Niềm hy vọng duy nhất của xã hội chúng ta, là việc các Cơ-đốc nhân chỉ phục vụ một mình Đức Chúa Trời và phục hồi lại đời sống thanh sạch của họ.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con đừng vừa phục vụ Ngài, lại phục vụ cả thế gian nữa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 74-76

Bình Luận:

You may also like