Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Đức Chúa Trời, Người Thợ Gốm

Ngày 03 – Đức Chúa Trời, Người Thợ Gốm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 45:8-17

8 Hỡi các tầng trời, từ trên cao hãy tuôn sương móc, hãy để mây đổ mưa công chính xuống; Đất hãy mở ra để sinh bông trái cứu rỗi, đồng thời sự công chính cũng nẩy mầm. Ta là Đức Giê-hô-va, chính Ta đã dựng nên điều đó.” 9 Khốn cho kẻ tranh cãi với Đấng tạo nên mình! Nó chỉ là một bình trong các bình bằng đất! Đất sét có thể nào hỏi thợ gốm, là người nặn ra nó rằng: “Ông đang nặn ra hình gì?” hoặc nói: “Sản phẩm tay ông làm ra không được khéo”?10 Khốn cho kẻ dám hỏi cha mình: “Ông sinh ra cái gì?” hoặc hỏi mẹ:“Bà mang nặng đẻ đau làm gì?” 11 Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã làm ra Y-sơ-ra-ên, phán thế nầy: “Hãy hỏi Ta về những việc sẽ đến; Hãy bảo Ta về các con cái Ta và về công việc của tay Ta. 12 Chính Ta đã làm ra quả đất, Và sáng tạo loài người trên đó. Chính tay Ta đã giương các tầng trời ra, và truyền lệnh cho các thiên thể. 13 Chính Ta đã khiến người nầy nổi lên trong sự công chính, và làm cho mọi đường lối người bằng phẳng. Người sẽ xây dựng lại thành của Ta,

Và phóng thích kẻ bị lưu đày của Ta mà không đòi giá chuộc, cũng không cần quà cáp,” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

14 Đức Giê-hô-va phán thế nầy: “Tài sản của Ai Cập, nguồn lợi của Cút và người Sa-bê, người có vóc dáng cao lớn, đều sẽ về tay ngươi và thuộc về ngươi; Họ sẽ bước theo ngươi, mang xiềng mà đến, họ sẽ quỵ lụy trước mặt ngươi, nài nỉ và nói: ‘Thật, Đức Chúa Trời ở với ông; Ngoài Ngài, không có Đấng nào khác, không có Đức Chúa Trời nào khác!’”

15 Lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Cứu Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình! 16 Tất cả những người làm hình tượng phải bị xấu hổ, sỉ nhục; Họ cùng nhau rút lui trong sự hổ thẹn.17 Còn Y-sơ-ra-ên được Đức Giê-hô-va giải cứu, với sự cứu rỗi đời đời; Cho đến đời đời vô cùng, các ngươi không còn bị xấu hổ, sỉ nhục nữa!

Suy ngẫm:

C.8-13 Có một số người lằm bằm về kế hoạch cứu Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời thông qua Sy-ri. Họ nói, “Tại sao người đó là một người ngoại?” Nhưng Đức Chúa Trời quở trách những người lằm bằm, bằng cách phán rằng đất sét không thể than vãn với người thợ gốm. Đó là một việc hiển nhiên rằng Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên cõi vũ trụ và tể trị nó, có thể tạo nên và sử dụng con người theo ý muốn của riêng Ngài.

C.14-17 Khi Đức Chúa Trời cứu Y-sơ-ra-ên, Y-sơ-ra-ên sẽ được phục hồi và trở nên một dân mạnh mẽ; thậm chí các dân tộc uy quyền khác sẽ đến và cầu xin được làm tôi tớ của họ. Hơn nữa, tất cả mọi dân tộc sẽ xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có một và thật!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời là một điều gì đó, khó có thể hiểu được và kỳ diệu lạ lùng đối với nhân loại. Nhưng đối với những người được sinh lại, với sự khôn ngoan và tri thức được ban cho từ trên cao, thì có thể hiểu được những công việc của Đức Chúa Trời. Hãy đừng nghi ngờ những công việc của Đức Chúa Trời, dẫu rằng không thấy được bằng mắt của bạn; và hãy cứ ở trong Đức Chúa Trời một cách sâu sắc hơn.

Cầu nguyện: Xin hãy tha thứ cho con vì sự lằm bằm và việc không nhận ra được sự cung ứng sự cứu chuộc của Ngài, điều con không thể thấy được bằng mắt mình

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 25-27

Bình Luận:

You may also like