Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Ta Sẽ Làm Những Điều Mới

Ngày 31 – Ta Sẽ Làm Những Điều Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 43:14-28

14 Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc các con, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán thế nầy: “Vì các con, Ta đã sai đánh Ba-by-lôn, đuổi tất cả bọn chúng, tức là những người Canh-đê, như là những kẻ chạy trốn, xuống các tàu mà chúng đã từng reo hò vang dội.15 Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của các con, Đấng sáng tạo Y-sơ-ra-ên, là Vua của các con.”16 Đức Giê-hô-va, Đấng đã mở đường trong biển, và vạch lối qua dòng nước mạnh;

17 Đấng khiến chiến xa và chiến mã, quân binh và dũng sĩ cùng nhau nằm xuống, không dậy được nữa; Họ bị dập đi, như người ta dập tắt tim đèn; Đấng ấy phán:

18 “Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. 19 Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc,

và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn.

20 Loài dã thú, chó rừng và đà điểu sẽ tôn vinh Ta, vì Ta cho các dòng nước chảy trong hoang mạc, và cho các sông chảy nơi đất khô cằn, để dân mà Ta đã chọn được uống. 21 Ta đã tạo nên dân nầy cho Ta, họ sẽ hát ca ngợi Ta.22 Nhưng hỡi Gia-cốp, con chẳng từng kêu cầu Ta! Hỡi Y-sơ-ra-ên, con đã chán Ta! 23 Con đã không dâng chiên làm tế lễ thiêu cho Ta, không dâng sinh tế để tôn kính Ta. Ta không đặt gánh nặng cho con với các lễ vật phải dâng, cũng chẳng làm nhọc con vì phải xông hương. 24 Con không lấy tiền mua xương bồ cho Ta, và chẳng lấy mỡ của sinh tế làm cho Ta thỏa lòng. Nhưng lại lấy tội lỗi mình làm cho Ta phiền lòng, và lấy sự gian ác làm cho Ta mệt mỏi.25 Ta, chính Ta là Đấng vì chính mình mà xóa các sự vi phạm của con, Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa. 26 Hãy nhắc lại cho Ta nhớ, chúng ta hãy tranh luận với nhau; Hãy đưa ra lý lẽ để chứng tỏ con đúng.27 Thủy tổ của con đã phạm tội,

Các nhà lãnh đạo của con nổi lên chống lại Ta. 28 Vì vậy, Ta làm nhục các chức sắc của nơi thánh; Ta phó Gia-cốp cho sự hủy diệt, và phó Y-sơ-ra-ên cho sự phỉ báng.”

 

Suy ngẫm:

C.14-21 Đức Chúa Trời hứa sự cứu rỗi cho dân Y-sơ-ra-ên. Ngài sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay Ba-by-lôn, như Ngài đã giải cứu họ khỏi Ai-cập. Nhưng sự cứu chuộc này không chỉ nghĩa là được giải thoát khỏi Ba-by-lôn, mà còn biến đổi thành một người mới. Đức Chúa Trời sẽ biến đổi tấm lòng của dân Ngài,  giống như hoang mạc thành đất phì nhiêu, để họ sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời.

C.22-28 Sau khi hứa ban sự cứu chuộc cho họ, một lần nữa Đức Chúa Trời lại chỉ ra tội lỗi của Y-sơ-ra-ên. Điều này không phải để thấy, liệu dân Y-sơ-ra-ên có thỏa mãn các điều kiện của sự cứu rỗi hay không, mà để bày tỏ ra rằng Đức Chúa Trời yêu họ một cách trọn vẹn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-28 Chúng ta có thể thấy được qua đời sống của Y-sơ-ra-ên, rằng họ không xứng đáng với sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Tất cả những việc họ làm là tiếp tục phạm tội. Cho nên, điều duy nhất mà họ có thể khoe, là tình yêu thương của Đức Chúa Trời không bỏ họ.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì ân điển cứu rỗi mà con không xứng đáng nhận, và xin hãy để con là một chứng nhân cho Tin lành ân điển.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 16-18

Bình Luận:

You may also like