Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Bài Ca Của Ê-Xê-Chia Vì Được Chữa Lành

Ngày 23 – Bài Ca Của Ê-Xê-Chia Vì Được Chữa Lành

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 38:1-22

1 Trong những ngày đó, Ê-xê-chia lâm bệnh sắp chết. Nhà tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, đến gặp vua và nói: “Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Hãy sắp đặt việc nhà của con vì con sắp chết, không sống được nữa.’” 2 Ê-xê-chia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: 3 “Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ lại rằng con vẫn bước đi trước mặt Ngài cách trung tín hết lòng, và làm điều thiện dưới mắt Ngài!” Rồi Ê-xê-chia khóc rất thảm thiết. 4 Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai: 5 “Hãy trở lại nói với Ê-xê-chia rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ vua, phán thế nầy: ‘Ta đã nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt con. Nầy, Ta sẽ cho con sống thêm mười lăm năm nữa. 6 Ta sẽ giải cứu con cùng thành nầy khỏi tay vua A-si-ri, và Ta sẽ bảo vệ thành nầy.’ 7 Đây là dấu hiệu Đức Giê-hô-va ban cho vua để chứng tỏ rằng Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện điều Ngài đã phán hứa: 8 ‘Nầy, Ta sẽ làm cho bóng mặt trời đã chiếu xuống các bậc của đồng hồ mặt trời của A-cha lui lại mười bậc.’” Vậy, trên đồng hồ mặt trời, bóng mặt trời đã lui lại mười bậc mà nó đã đi qua. 9 Sau khi lâm bệnh và được chữa lành thì Ê-xê-chia, vua Giu-đa, đã viết những lời nầy: 10 Tôi từng nói: “Giữa chừng cuộc đời, tôi phải ra đi; Những năm còn lại của đời tôi, tôi bị tiêu mất nơi các cửa âm phủ!” 11 Tôi từng nói: “Tôi chẳng còn thấy Đức Giê-hô-va nữa, là Đức Giê-hô-va ở trên đất người sống. Tôi không còn nhìn thấy loài người nữa, là những người đang sống trên trần gian. 12 Nơi ở của tôi bị nhổ lên và dời xa khỏi tôi như cái lều của người chăn chiên. Tôi cuốn đời tôi như thợ dệt cuốn vải; Chúa cắt tôi khỏi khung cửi; Sớm còn tối mất, Chúa kết thúc đời tôi! 13 Tôi giữ yên lặng cho đến sáng mai, nhưng Ngài đã xé tất cả xương tôi như sư tử. Sớm còn tối mất, Chúa kết thúc đời tôi! 14 Tôi rầm rì như chim hạc, chim yến; Gù gù như chim bồ câu; Mắt tôi mỏi mòn nhìn lên cao.” “Lạy Chúa, con đang trong cơn khốn đốn, xin Ngài cứu giúp con. 15 Con biết nói gì đây? Vì Ngài đã phán với con thì Ngài cũng đã làm thành việc ấy. Suốt đời, con sẽ bước đi cách khiêm nhường vì tâm hồn con đầy nỗi đắng cay. 16 Lạy Chúa, người ta sống là nhờ những điều ấy; Thần linh con cũng nhờ đó mà sống! Xin Chúa chữa lành cho con và bảo tồn sự sống của con.” 17 Nầy, nỗi cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an! Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hủy diệt, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. 18 Vì âm phủ không thể cảm tạ Chúa, sự chết không thể ca ngợi Ngài; Những kẻ đã xuống mồ không còn hi vọng nơi sự thành tín của Ngài nữa. 19 Người sống, chỉ có người sống mới cảm tạ Chúa, như tôi làm hôm nay. Người làm cha hãy dạy cho con cái mình biết sự thành tín của Ngài. 20 Đức Giê-hô-va là Đấng cứu rỗi tôi! Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va!21 Ê-sai bảo các đầy tớ vua: “Hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên chỗ ung độc thì vua sẽ sống.” 22 Ê-xê-chia hỏi: “Có dấu hiệu nào cho biết rằng ta còn được lên đền thờ Đức Giê-hô-va không?”

Suy ngẫm:

C.1-3 Ê-xê-chia đã chịu đựng một căn bệnh nghiêm trọng và gần chết. Đức Chúa Trời phán qua Ê-sai rằng Ê-xê-chia sẽ chết. Nhưng Ê-xê-chia không đầu hàng và cầu nguyện với Đức Chúa Trời cách sốt sắng.

C.7-8 Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của Ê-xê-chia. Ngài không chỉ kéo dài thêm sự sống của Ê-xê-chia mười lăm năm, mà Ngài còn hứa rằng Ngài sẽ bảo vệ ông bằng một phép lạ, phép lạ của bóng mặt trời lùi lại 10 bậc.

Được lành, Ê-xê-chia hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Trước tiên, ông miêu tả bệnh này đau đớn như thế nào và sau đó ông hát về sự giải cứu của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Ê-xê-chia ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời vì biến nỗi đau đớn của ông thành sự vui mừng. Ông xưng nhận rằng mỗi ngày là một món quà từ Đức Chúa Trời, sự đau đớn của ông là một ích lợi lớn. Bạn sử dụng ngày hôm nay món quà của mà Đức Chúa Trời ban cho bạn như thế nào?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con không lãng phí ngày quý báu mà Ngài cho phép con có được và xin giúp con sống ngày đó trung tín.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 32-34

 

Bình Luận:

You may also like