Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Việc Làm Của Xác Thịt Và Bông Trái Của Thánh Linh

Ngày 12 – Việc Làm Của Xác Thịt Và Bông Trái Của Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ga-la-ti 5:16-26

16 Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. 17 Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh, và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt; hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn. 18 Nhưng nếu anh em được Thánh Linh dắt dẫn thì chẳng ở dưới luật pháp đâu. 19 Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, 21 ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.

22 Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. 23 Không có luật pháp nào cấm các điều đó. 24 Vậy những người thuộc về Đấng Christ Jêsus đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh. 26 Chớ tìm kiếm hư danh mà khiêu khích và ganh ghét nhau.

Suy ngẫm:

C.16-18 Cách duy nhất để đắc thắng dục vọng của xác thịt, không phải là tỏ ra các công việc của luật pháp, mà là bước theo Thánh Linh.

C. 19-23 Vì thế, những người không bước theo Thánh Linh, lại theo xác thịt, chỉ có thể sinh bông trái của tội lỗi, đó là gian dâm và thờ hình tượng. Nhưng một Cơ-đốc nhân thật phải đóng đinh các dục vọng của xác thịt vào thập tự giá, dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh phải sinh bông trái của Thánh Linh, được thể hiện bằng tình yêu thương.

C.25-26 Đúng là những ai nhận được sự sống qua Đức Thánh Linh, thì phải đi theo và sống theo Thánh Linh. Và sự sống qua Đức Thánh Linh được bày tỏ qua việc sinh bông trái.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Khi chúng ta sống theo những dục vọng xác thịt của chúng ta, chúng ta không chỉ sinh bông trái của tội lỗi, chẳng hạn như gian dâm, mà còn cả những điều nhỏ nhặt, ví dụ như ghen tuông và ích kỷ. Nếu chúng ta tiếp nhận Đấng Christ một cách thành thật và có Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ không dính líu gì đến những tội này và bảy tỏ bản chất của chúng ta như là những người tự do.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sử dụng sự tự do mà Ngài ban cho chúng con qua tình yêu của thập tự giá để yêu thương và phục vụ lẫn nhau.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xơ-tê 4 -7

Bình Luận:

You may also like