Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Đến Khi Đấng Christ Thành Hình

Ngày 09 – Đến Khi Đấng Christ Thành Hình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ga-la-ti 4:12-20

12 Thưa anh em, tôi xin anh em hãy trở nên giống tôi, vì tôi đã giống anh em. Anh em đã không đối xử tệ với tôi. 13 Anh em biết rằng lần đầu tiên tôi đến truyền giảng Tin Lành cho anh em với một thể xác đau yếu; 14 dù thể xác của tôi là một thử thách cho anh em, anh em cũng chẳng khinh khi hay miệt thị tôi, mà lại tiếp rước tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, như chính Đấng Christ Jêsus. 15 Vậy phước hạnh ấy của anh em đâu rồi? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, nếu có thể được, thì anh em cũng móc mắt mình mà cho tôi. 16 Vậy tôi trở nên kẻ thù của anh em vì nói sự thật với anh em sao? 17 Những người đó nhiệt tình với anh em không phải vì ý tốt đâu, nhưng họ muốn chia rẽ anh em với chúng tôi để anh em nhiệt tình với họ. 18 Lúc nào cũng nhiệt tình về điều tốt thì mới thật sự tốt, chứ không phải chỉ khi nào tôi có mặt giữa anh em mà thôi. 19 Các con của ta ơi, vì các con mà ta lại phải chịu đau đớn của sự sinh đẻ cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con! 20 Ước gì ta được ở với các con trong lúc nầy và lựa lời nói cho thích hợp, vì ta rất bối rối về các con.

Suy ngẫm:

C.12-15 Lần đầu tiên, khi Phao-lô giảng Tin lành cho người Ga-la-ti, họ đã tiếp nhận bằng đức tin dù đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, họ đã yêu mến và phục vụ Phao-lô, người giảng Phúc âm của họ, như là họ đang tiếp đón Đấng Christ vậy.

C. 16-18 Nhưng bởi những trò bịp bợm của các giáo sư giả, mà họ trở nên mù lòa, bỏ chân lý của Tin lành lại còn trở nên xa cách với Phao-lô nữa.

C.19-20 Giờ đây, Phao-lô so sánh những lúc buồn thảm này với những lúc vui mừng, rồi nhận ra rằng ông sẽ phải chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi người Ga-la-ti phục hồi. Hội thánh Ga-la-ti cần ra khỏi hoàn cảnh này và quyết định hồi phục tình trạng của mình cho đến khi Đấng Christ thành hình trong cộng đồng của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Các giáo sư giả không còn hy vọng để tìm những người theo họ, nhưng Phao-lô thấy hội thánh Ga-la-ti như là con cái của ông, vì thế ông yêu họ vô cùng, giống như một người cha đầy tình yêu. Ông nhận là ông sẽ làm mọi thứ có thể, để những người con này trưởng thành trong Đấng Christ và bày tỏ Đấng Christ qua đời sống của họ. Lý do mà bạn cố gắng phục vụ mọi người xung quanh bạn là gì? Có phải để giúp họ, những người theo Đấng Christ hay vì điều này mà bạn có thể tìm thấy ai đó thích bạn và sẽ luôn ở phe bạn? Hãy có sự đam mê trong việc làm vinh hiển một mình Đấng Christ mà thôi.

Cầu nguyện: Chúa Jêsus ôi, xin hãy làm đầy con bằng sự đam mê để phục vụ Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Nê-hê-mi 6-9

Bình Luận:

You may also like