Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Việc Xét Xử Sai Của Phi-Lát

Ngày 27 – Việc Xét Xử Sai Của Phi-Lát

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 19:1-16

1 Bấy giờ, Phi-lát cho đem Đức Chúa Jêsus đi đánh đòn. 2 Bọn lính đan một chiếc mão gai, đội trên đầu Ngài, và mặc cho Ngài một chiếc áo điều. 3 Họ đến gần Ngài và nói: “Lạy vua dân Do Thái!” Rồi họ tát vào mặt Ngài.

4 Phi-lát trở ra một lần nữa và nói với dân chúng: “Đây nầy, ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết ta không tìm thấy ông ấy có tội gì cả.” 5 Vậy, Đức Chúa Jêsus đi ra, đầu đội mão gai, mình mặc áo điều. Phi-lát nói với họ: “Hãy xem người nầy.” 6 Nhưng khi các thầy tế lễ cả và những thuộc hạ thấy Ngài thì la lên: “Đóng đinh nó trên cây thập tự! Đóng đinh nó trên cây thập tự!” Phi-lát bảo chúng: “Các ngươi hãy tự đem ông ấy đi mà đóng đinh, vì ta không tìm thấy ông ấy có tội gì cả.” 7 Những người Do Thái đáp: “Chúng tôi có luật, chiếu theo luật ấy nó phải chết, vì nó tự xưng là Con Đức Chúa Trời.”

8 Khi nghe lời nầy, Phi-lát càng sợ hãi. 9 Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Chúa Jêsus rằng: “Ngươi từ đâu đến?” Nhưng Đức Chúa Jêsus không trả lời. 10 Vì vậy, Phi-lát nói với Ngài: “Ngươi không nói gì với ta sao? Ngươi không biết rằng ta có quyền tha, cũng có quyền đóng đinh ngươi sao?” 11 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu không do trên ban cho thì ngươi chẳng có quyền gì trên Ta; vì thế, kẻ nộp Ta cho ngươi còn nặng tội hơn.” 12 Từ đó, Phi-lát tìm cách tha Ngài, nhưng các người Do Thái la lên: “Nếu quan tha người nầy thì quan không phải là trung thần của Sê-sa, vì bất cứ ai tự xưng là vua đều là kẻ chống lại Sê-sa.”

13 Khi Phi-lát nghe những lời nầy thì đem Đức Chúa Jêsus ra, rồi ngồi vào chỗ xử án, tại nơi gọi là Chỗ Lát Đá, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ga-ba-tha. 14 Bấy giờ là ngày Chuẩn Bị cho lễ Vượt Qua, vào khoảng giữa trưa. Phi-lát nói với những người Do Thái rằng: “Đây là vua của các ngươi!” 15 Họ gào lên: “Hãy trừ nó đi, trừ nó đi! Đóng đinh nó trên cây thập tự!” Phi-lát nói: “Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên cây thập tự sao?” Các thầy tế lễ cả đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác, ngoài Sê-sa.” 16 Phi-lát giao Đức Chúa Jêsus cho họ để đem đi đóng đinh trên thập tự giá.

Vậy họ giải Đức Chúa Jêsus đi.         

Suy ngẫm

C.6 “Hãy tự mang ông ấy đi”. Phi-lát dùng sự châm chọc mỉa mai khi nhận biết rõ rằng Người Do Thái không có quyền để tuyên án tử hình.

C.7 Lời chỉ trích của người Do Thái nhắc lại trong Lê-vi Ký 24:16 “hễ ai xúc phạm đến danh (Ngài) sẽ bị xử tử” (cũng xem 5:18, cũng như 8:59, 10:31,33).

“Ngươi từ đâu đến?” lai lịch của Chúa Jêsus thì thường được tranh cãi trong cách đối xử của Ngài với người chống đối Ngài (7:27-28, 9:29-30). Đối với Giăng, có những ngụ ý thuộc linh rõ ràng với câu hỏi của Phi-lát. Sự im lặng của Chúa Jêsus trước Phi-lát gợi nhớ lại sự miêu tả của một bầy tôi của Chúa trong Ê-sai 53:7.

C.6-16 Các nhà lãnh đạo Do Thái và đám đông đã khẩn cầu Phi-lát đóng đinh Chúa Jêsus. Nhưng Phi-lát sợ phải giết Chúa Jêsus và muốn phóng thích Ngài. Người Do Thái nói với một Phi-lát ngập ngừng rằng nếu ông ta không giết Chúa Jêsus, người xưng là vua thì ông ta là một kẻ phản bội Sê-sa. Cuối cùng Phi-lát đã đầu hàng các nhà lãnh đạo Do Thái và đám đông và ra lệnh đóng đinh Chúa Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Sau khi chất vấn Chúa Jêsus, Phi-lát biết rằng Chúa Jêsus không có tội gì, nhưng Phi-lát sợ các lãnh đạo Do Thái và đám đông. Cho nên, vì sự an toàn của mình, ông ra lệnh đóng đinh Chúa Jêsus. Trong đời sống của chúng ta, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn giữa những hành động của công lý và sự an toàn của bản thân chúng ta. Hãy nhớ, trong việc lựa chọn sự an toàn riêng của bạn, bạn đã phạm tội giống như Phi-lát đã làm trong việc ra lệnh đóng đinh Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự can đảm và sức lực để đối mặt với sự bất công và xin hãy giúp con xem nó như là mối ưu tiên cao hơn sự an toàn riêng của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 10-12

Bình Luận:

You may also like