Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Vì Sự Vinh Quang Của Đức Chúa Trời

Ngày 03 – Vì Sự Vinh Quang Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 11:1-16

1 Có một người bệnh tên là La-xa-rơ, quê ở Bê-tha-ni, làng của Ma-ri và chị là Ma-thê. 2 Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa và dùng tóc mình lau chân Ngài; chính anh cô là La-xa-rơ đang bị bệnh. 3 Vậy, hai chị em sai người đến thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: “Thưa Chúa, người Chúa yêu thương đang bệnh.” 4 Nhưng khi Đức Chúa Jêsus nghe điều nầy thì nói rằng: “Bệnh nầy không đến nỗi chết đâu, nhưng ấy là vì vinh quang của Đức Chúa Trời, để Con Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh.” 5 Đức Chúa Jêsus yêu thương Ma-thê, em gái cô ấy, và La-xa-rơ. 6 Tuy nhiên, khi nghe La-xa-rơ bệnh thì Ngài ở nán lại hai ngày nữa tại nơi Ngài đang ở. 7 Sau đó, Ngài bảo các môn đồ: “Chúng ta hãy trở về miền Giu-đê.” 8 Các môn đồ thưa rằng: “Thưa Thầy, người Do Thái đang tìm ném đá Thầy mà sao bây giờ Thầy còn trở lại nơi ấy?” 9 Đức Chúa Jêsus đáp: “Không phải mỗi ngày có mười hai giờ sao? Nếu ai đi trong ban ngày thì không vấp, vì thấy ánh sáng của thế giới nầy. 10 Nhưng nếu ai đi trong ban đêm thì bị vấp, vì không có ánh sáng.” 11 Sau khi nói điều nầy, Đức Chúa Jêsus lại bảo: “La-xa-rơ, bạn của chúng ta, đang ngủ nhưng Ta đi đánh thức anh ấy.” 12 Các môn đồ thưa: “Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ, chắc sẽ khỏi bệnh.” 13 Đức Chúa Jêsus nói về sự chết của La-xa-rơ, nhưng các môn đồ lại tưởng Ngài nói về giấc ngủ bình thường. 14 Vì thế, Đức Chúa Jêsus nói rõ ràng với họ: “La-xa-rơ đã chết rồi. 15 Nhưng vì các con, Ta mừng bởi không có Ta tại đó để các con tin. Bây giờ, chúng ta hãy đi đến với anh ấy.” 16 Do đó, Thô-ma gọi là Đi-đim nói với các môn đồ khác rằng: “Chúng ta hãy đi đến đó cùng chết với Ngài.”

Suy ngẫm

C.4 Chúa Jêsus nói rằng bệnh tình của La-xa-rơ không đến nỗi chết, theo nghĩa cuối cùng nó sẽ không dẫn đến cái chết, nhưng sau sự chết vài ngày thì được sống lại từ kẻ chết. Chúa Jêsus biết điều gì sẽ xảy ra và Ngài bảo các môn đồ Ngài một cách rõ ràng rằng La-xa-rơ đã chết rồi.

C.12-14 “Đang ngủ” có nghĩa là “đã chết” như cuộc nói chuyện tiếp theo làm sáng tỏ. Trong Cựu Ước từ tương đương là “an giấc cùng với các tổ phụ của mình” (xem trong I Các Vua 2:10 và trong suốt I-II Các Vua và I-II Sử ký. Đôi khi sự chết được so sánh với một giấc ngủ say của những người một ngày sẽ thức dậy (Đa-ni-ên 12:2).

C.3-6 Chúa Jêsus đã nhận được tin là La-xa-rơ, bạn thân Ngài đang bị ốm nặng và Ngài được mời đến. Chúa Jêsus nói rằng bệnh của La-xa-rơ không đến nỗi chết, nhưng vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời và Ngài đã ở lại nơi Ngài đang ở thêm hai ngày nữa. Khi Chúa Jêsus sắp rời Giu-đê để đi gặp La-xa-rơ, thì các môn đồ Ngài sợ rằng sẽ nguy hiểm. Nhưng Chúa Jêsus đã khích lệ họ bằng cách nói với họ rằng chẳng có gì phải sợ,  nếu họ bước theo ánh sáng (sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Những sự khó khăn có thể xảy đến cho những người mà Chúa Jêsus yêu. La-xa-rơ, Ma-ri và Ma-thê là một gia đình mà Chúa Jêsus yêu, lúc bấy giờ sự đau buồn bao trùm lên cả gia đình. Những sự khó khăn đột ngột cũng có thể nảy sinh trong đời sống của chúng ta. Khi những điều này xảy ra, đừng nghi ngờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời,  nhưng hãy cứ mong đợi những điều mới mà Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta.

Cầu nguyện: Ngay cả khi chúng con đối mặt với những nan đề không thể giải thích được thì xin hãy để chúng con mong đợi và kiên nhẫn với các công việc của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 14-17

Bình Luận:

You may also like