Home Bài Viết Đức Chúa Trời Có Thể Làm

Đức Chúa Trời Có Thể Làm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đây là một câu Kinh Thánh đầy năng quyền. Nếu bạn suy gẫm lời này, tôi nghĩ bạn sẽ nhìn thấy điều mà tôi gọi là “nơi reo hò”.

Câu này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời có thể làm – có thể làm vượt trỗi xa hơn tất cả mọi điều chi mà bạn và tôi từng dám hy vọng, cầu xin và ngay cả nghĩ đến nữa. Chúng ta cần phải cầu nguyện, làm công việc cầu xin. Hãy nhớ kỹ những gì tôi đã nói trong phần đầu của quyển sách: “Chúng ta không có vì chúng ta chẳng cầu xin”. Công việc của chúng ta là cầu xin trong đức tin, trong niềm tin cậy. Điều đó mở ra ống dẫn. Nhưng chính Đức Thánh Linh là Đấng làm công việc, không phải chúng ta. Ngài làm bằng cách nào ? Tùy theo (hay là bởi) quyền lực (hay là ân điển của Đức Chúa Trời) cảm động (hành động) trong lòng chúng ta.

Tôi chân thành tin rằng bất cứ điều chi bạn và tôi nhận lãnh từ Đức chúa Trời đều có liên hệ trực tiếp đến lượng ân điển mà chúng ta học nhận lãnh. Chúng ta đã nhìn thấy rằng ân điển là quyền năng. Bây giờ tôi muốn tra xem thể nào ân điển hay quyền năng của Đức Chúa Trời có thể ứng dụng để đáp ứng những hoàn cảnh nhất định trong cuộc sống. Điều trước nhất tôi muốn bàn đến là làm sao để nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời để thay đổi chính mình.

Bạn có đang tranh chiến với những sự đổi thay cần phải có trong chính con người riêng của bạn không ? Bạn có bao giờ bị tuyệt vọng và bối rối, cố gắng tin và công bố và làm hết tất cả mọi điều đúng để đem lại sự thay đổi trong chính bạn và trong cuộc đời bạn dẫu vậy hình như không bao giờ điều ấy xảy ra ? Và rốt lại bạn càng tuyệt vọng và bối rối hơn trước lúc bắt đầu nữa không ?

Như tôi đã kể cho bạn, đó là điều đã xảy ra với tôi. Tôi đã đặt lên chính mình sự căng thẳng không thể nào tin nỗi cố gắng để thay đổi. Tôi đã ở dưới sự định tội lớn lao vì mỗi sứ điệp tôi đã nghe hình như đều bảo tôi phải thay đổi, dầu vậy tôi không thể thay đổi cho dù tôi cố gắng đến đâu, tin tưởng và công bố đến đâu. Tôi đã ở trong một bãi rối rắm khủng khiếp vì tôi đã thấy hết mọi điều cần phải thay đổi về con người mình, nhưng tôi bất lực hoàn toàn để đem đến những sự thay đổi đó.

Tôi muốn thay đổi tất cả mọi điều mà tôi nhìn thấy là sai trật về chính mình và cuộc đời mình, nhưng vì một số lý do nào đó tôi lại không thể làm được. Tôi tưởng đó chính là ma quỷ đã ngăn trở tôi. Nhưng tôi đã học được rằng ấy chính là Chúa là Đấng không để cho tôi thay đổi. Tại sao vậy ? Vì tôi đang cố gắng làm điều đó ngoài Ngài để tôi có thể nhận lấy điểm và sự vinh hiển mà đúng ra phải thuộc về Ngài.

Tôi thường đi qua đi lại hỏi Chúa: “Lạy Cha, con làm mọi sự đúng hết, nhưng sao nó không thành công? Câu trả lời là tôi đã bị vây lấy trong chính mình và trong những gì tôi đang làm thay vì giữ sự chú ý của tôi chăm vào Chúa và những gì Ngài đang làm cho tôi vì lòng thương xót, tình yêu và ân điển lớn lao của Ngài.

Cầu xin Chúa ngược lại với Tự mình làm lấy

Trong Galati 3 câu 2, Phao Lô đang hỏi những tín đồ tại Galati: “Các anh em đã tiếp nhận Chúa qua những công việc làm và nỗ lực của riêng mình hay qua sự lắng nghe sứ điệp Tin Lành và nói rằng: “Tôi tin điều ấy?”.

Sau đó trong câu 3 ông hỏi họ: “Có phải anh em thật quá ngu muội, vô lý và khờ khạo khi đã bắt đầu đời sống mới của mình bởi Đức Thánh Linh rồi sau đó lại cố gắng đạt đến sự trọn lành bởi dựa vào xác thịt yếu đuối của anh em sao.

Trong những năm đầu của đời sống và chức vụ của tôi, tôi chịu đau khổ khủng khiếp.      

Điều này nghe có vẻ kỳ dị, nhưng khi tôi đang tuyệt vọng và bối rối việc về cố gắng tự thay đổi mình – thường thì lúc ấy tôi không bao giờ xin Chúa thay đổi mình – rồi giao phó mọi việc cho Ngài. Tôi giống như người nói quá nhiều. Khi Đức Thánh Linh đến và cáo trách bằng cách nói rằng: “Đôi lúc, Con cần phải học yên lặng ” thì chúng ta phải làm gì ? Thay vì cãi cọ và biện hộ, chúng ta phải chỉ nói rằng: “Lạy Chúa, Ngài nói đúng. Con nói quá nhiều, lạy cha Ngài biết rõ con. Cái miệng này của con nhiều lúc đã không kiểm soát. Con không nghĩ là có hy vọng nào để kiểm soát nó được ngoài Ngài. Xin hãy giúp con, nếu không con chắc sẽ thất bại nữa mà thôi”.

Đức Giêhôva phải là Nguồn và Sự Chu Cấp của chúng ta. Đó là điều mà tôi phải học được một cách khó nhọc. Mặc dù tôi biết rõ rằng nhiều sự thay đổi cần phải được làm trong cuộc đời của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể đem lại những sự thay đổi đó. Tôi đã không biết đủ để sấp mặt xuống trước Đức Chúa Trời đều đặn mỗi ngày và nói rằng: “Lạy Chúa, con chạy lung tung rồi. Con không thể tự giúp mình được. Con đến với Ngài như một đứa trẻ, con hoàn toàn bất lực. Con trình dâng mọi sự trước Ngài, cầu xin ân điển của Ngài. Con không đáng nhận được sự giúp đỡ của Ngài. Lạy Cha, nhưng Ngài là hy vọng duy nhất của con, con biết rằng điều này không thể hành động được trừ phi Ngài ban quyền năng.”

Nếu bạn nói quá nhiều, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể giúp bạn. Kinh Thánh trong Gia-cơ 3:8 nói rằng không ai có thể chế ngự cái lưỡi được. Một ví dụ khác nếu bạn cần phải xuống cân. Bạn có thể kiêng ăn đúng, nhưng nếu không có quyền năng của Đức Chúa Trời, bạn sẽ thất bại mãi. Nó có thể thành công với người khác, nhưng không thành công với bạn – trừ phi bạn sẵn lòng để cho Ngài đem đến mọi sự thay đổi và nhận được mọi tán dương và vinh hiển.

Chừng nào chúng ta mới học được điều phải cầu xin Chúa thay vì cố gắng tự làm mọi điều ?

Theo JOYCE MEYER

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like