Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Khi Con Đến Trước Đức Chúa Trời Thánh Khiết

Ngày 15 – Khi Con Đến Trước Đức Chúa Trời Thánh Khiết

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 15:1-5

1 Lạy Đức Giê-hô-va, ai sẽ được ngụ trong đền tạm Ngài?

Ai sẽ được ở trên núi thánh Ngài?

2 Đó là người bước đi ngay thẳng, làm điều công chính,

Và nói lời chân thật từ trong lòng mình;

3 Người có lưỡi không nói hành,

Chẳng làm hại bạn hữu,

Cũng không gieo sỉ nhục cho người lân cận mình;

4 Người khinh dể kẻ gian ác,

Nhưng tôn trọng người kính sợ Đức Giê-hô-va;

Người đã thề nguyện

Dù phải tổn hại vẫn không thay đổi;

5 Người không cho vay lấy lãi,

Chẳng nhận hối lộ để hại người vô tội.

Người nào làm các điều ấy

Sẽ không hề bị rúng động.

SUY NGẪM

C.1 Câu hỏi: Ai sẽ được ở với Đức Chúa Trời? Cái lều và núi thánh (27:4-6) nói đến đền thánh nơi Đức Chúa Trời hiện diện với dân Ngài; ở hay ngự có nghĩa được làm vị khách Thiên thượng chào đón trong nhà của Đức Chúa Trời (61:4;65:4), vì sự kết thúc này mà con người được tạo nên.

C.2-5b Câu trả lời: Những người bước đi cách không chỗ trách. Từ bước đi cách không chỗ trách và làm những gì đúng đắn (c. 2) là nói chung, còn phần còn lại của câu trả lời  làm rõ một số ví dụ cụ thể.

C.5c Sự bảo đảm: Một người như vậy sẽ không bao giờ bị rung động. Người nắm giữ lấy những lời hứa theo giao ước có thể tự tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đảm bảo sự ổn định của mình (21:7; 55:22).

C.1-5 Tác giả Thi thiên cầu xin những người đến đền thánh của Đức Chúa Trời và ở đó với Ngài, và sau đó trả lời câu hỏi của chính ông. Người có thể đến được với Đức Chúa Trời không phải là người giàu có hoặc có địa vị cao, nhưng mà là người không vu khống kẻ lân cận và không chỗ trách được. Đó là người khác xa loại người Đức Chúa Trời căm ghét, và gần với những người kính sợ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, đó cũng là người giữ những lời hứa của mình với Đức Chúa Trời, dẫu rằng họ phải đối diện với mất mát, nhưng không hối lộ những người khác, hoặc cho vay nặng lãi để kiếm lời. Một người có thể ở với Đức Chúa Trời thánh khiết là một người sống một đời sống thanh sạch. Mẫu người này có thể ở với Đức Chúa Trời mãi mãi và không bao giờ bị rúng động.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Khi chúng ta nghĩ về  một người có đức tin mạnh mẽ, chúng ta nghĩ về một người không bỏ lỡ sự thờ phượng và tích cực trong hội thánh. Điều này không đúng. Một người thực sự có đức tin tốt là người trung thực và sống một đời sống thanh sạch ở bên ngoài hội thánh, và có những mối quan hệ tốt với những người lân cận của mình.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống một đời sống trung thực và công bình, không chỉ trong hội thánh, nhưng cả ở bên ngoài hội thánh nữa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân Số Ký 31-33

Bình Luận:

You may also like