Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Hãy Nghiêng Tai Nghe Con, Chúa Ơi!

Ngày 05 – Hãy Nghiêng Tai Nghe Con, Chúa Ơi!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 5:1-12

1 Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời con, Xem xét sự thở than của con. 2 Lạy Vua của con, Đức Chúa Trời của con, xin nghe tiếng kêu van của con, vì con cầu nguyện cùng Chúa.

3 Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài nghe tiếng con; Buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ. 4 Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng với điều ác; Kẻ ác sẽ không được ở với Chúa.

5 Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mắt Chúa; Chúa ghét tất cả kẻ làm ác. 6 Chúa hủy diệt bọn nói dối; Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ khát máu và lũ gian tà. 7 Về phần con, nhờ lòng nhân từ bao la của Chúa, con sẽ vào nhà Chúa, con sẽ lấy lòng kính sợ mà thờ lạy trước đền thánh của Ngài.

8 Lạy Đức Giê-hô-va, vì cớ kẻ thù của con, xin dẫn dắt con trong đường công chính của Ngài, và san bằng đường Chúa trước mặt con.

9 Vì miệng của chúng không đáng tin, lòng của chúng đầy sự hủy diệt, họng của chúng như mồ mả mở ra, lưỡi của chúng nói lời dua nịnh.

10 Lạy Đức Chúa Trời, xin trừng phạt chúng! Khiến chúng thất bại trong mưu chước mình; Xin đuổi chúng đi vì tội ác dẫy đầy, vì chúng đã nổi loạn chống lại Ngài. 11 Xin cho những ai nương náu mình nơi Chúa được hoan lạc, cất tiếng reo mừng mãi mãi, vì Chúa bảo vệ những người ấy. Người nào yêu mến danh Chúa cũng sẽ mừng rỡ trong Ngài.

12 Lạy Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài sẽ ban phước cho người công chính, lấy ơn Ngài che phủ người ấy như cái khiên.

SUY GẪM

C.1-3 Cầu xin Đức Chúa Trời đoái thương. Như thường thấy trong các bài ca thương, bài Thi thiên bắt đầu bằng việc kêu lên với Đức Chúa Trời. Đây là giọng khẩn nài và trông đợi.

C.4-6 Đức Chúa Trời, Đấng ưa thích công lý. Người hát ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài yêu quý những gì phải lẽ. Lời tranh luận của bài Thi thiên ở đây là sự thành công của những kẻ bắt bớ sẽ là ngược lại so với cách nhìn của Kinh thánh về sự cam kết của Đức Chúa Trời với sự công bình.

C.7-8 Sự tự tin của người kính sợ Chúa. Người thật sự có lòng thanh sạch nhận biết được rằng họ đến được trước Đức Chúa Trời chỉ nhờ “sự nhân từ dư dật không đổi dời của Chúa” (c.7).

C.9-10 Lời cầu nguyện chống lại kẻ làm điều ác. …một lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời sẽ ngăn cản những âm mưu và đoán xét những kẻ lập mưu.

C.1-8 Vua Đa-vít vào nhà Đức Chúa Trời (đền tạm) và phủ phục trước Ngài. Ông cầu nguyện rằng ông sẽ không sa ngã trên con đường gian ác, mà Đức Chúa Trời căm ghét và sẽ đi theo con đường công bình, Đức Chúa Trời ưa thích.

C.9-12 Đức Chúa Trời bảo vệ những người công bình (cả thân thể), những người nhận Ngài là nơi nương náu, giống như cái khiên và ban cho họ sự mừng vui và hạnh phúc. Vua Đa-vít cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ ông khỏi kẻ thù nghịch đang cố lấy mạng ông và giáng sự trừng phạt trên những kẻ nghịch thù này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Vua Đa-vít đến trước Đức Chúa Trời và kêu khóc với Ngài, trình dâng lên Ngài những ao ước và những nan đề của mình, giống như một vị triều thần đến với vị vua và kêu xin. Đức Chúa Trời không chỉ nghe những tiếng kêu xin của dân sự, nhưng cả những tiếng thở than (than khóc) của họ nữa. Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời không chỉ nghelời cầu nguyện của bạn, nhưng cả những tiếng thở dài của bạn nữa hay không? Khi bạn ở trong khó khăn, bạn sẽ nói những  lo lắng và nan đề của mình với ai? Hãy mang tất cả đến với Đức Chúa Trời và kêu xin với Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy cai trị lòng con để con sẽ bày tỏ sự dạy dỗ của Đấng Christ trong tất cả lời nói và việc làm của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê Vi Ký 25-27

Bình Luận:

You may also like