Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Con Ta Là Vua Của Ta

Ngày 02 – Con Ta Là Vua Của Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 2:1-12

1 Vì sao các nước náo loạn? Và các dân mưu tính chuyện hư không? 2 Các vua thế gian nổi dậy, các lãnh tụ câu kết với nhau chống lại Đức Giê-hô-va và Đấng Được Xức Dầu của Ngài. 3 Chúng bảo: “Hãy bẻ gãy gông cùm của họ, và quăng xa xiềng xích khỏi chúng ta.”

4 Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ chế nhạo chúng.

5 Bấy giờ trong cơn thịnh nộ, Ngài quở trách chúng, trong cơn giận dữ, Ngài khiến chúng kinh hoàng.

6 Ngài phán: “Chính Ta, Ta đã lập Vua mà Ta đã chọn trên Si-ôn, là núi thánh Ta”

7 Ta sẽ công bố mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va:

Ngài phán với Ta: “Con là Con Ta; Ngày nay Ta đã sinh ra Con.

8 Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban cho Con các nước làm cơ nghiệp, và khắp cõi địa cầu làm tài sản.

9 Con sẽ dùng gậy sắt mà đập vỡ chúng, làm cho chúng bể ra như bình gốm tan tành.”

10 Vì vậy hỡi các vua, hãy khôn ngoan! Hỡi các thẩm phán thế gian, hãy nghe lời cảnh báo! 11 Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ, hãy vui mừng với lòng run rẩy.

12 Hãy hôn Con, kẻo Người nổi giận và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối mình, vì cơn thịnh nộ của Người sẽ nhanh chóng bùng lên. Phước cho những ai nương náu mình nơi Người!

SUY GẪM

C.1-6 Đức Chúa Trời điều khiển thế giới bằng lời của Ngài và thiết lập Vị Vua của Ngài trên núi Si-ôn. Nhưng những vị vua của thế giới chối bỏ sự tể trị của Đức Chúa Trời, đã sắp đặt một kế hoạch chống lại vị Vua Đức Chúa Trời đã lập nên. Sự nổi loạn mà các vị vua của thế giới hoạch định, bị chê cười trong con mắt của Đức Chúa Trời và là điều khiến Đức Chúa Trời nổi giận.

C.7-9 Đức Chúa Trời tiếp rước Vị Vua Ngài đã lập nên, là Con của Ngài và trao mọi quyền phép cho Ngài. Kẻ thù của Đức Chúa Trời, tất cả nghĩ rằng chúng có uy quyền trên thế giới và chống nghịch lại Đức Chúa Trời, sẽ bị đập vỡ như bình gốm bởi Vị Vua, Con của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời điều khiển thế giới thông qua Con của Ngài. Nhưng không chỉ có vậy, Đức Chúa Trời ban cho những người tin nơi Chúa Jêsus, quyền được gọi là con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12) và giao cho chúng ta việc quản trị nơi chúng ta sinh sống.  Bạn có đang quản trị (thay đổi) thế giới bằng sức mạnh và uy quyền Đức Chúa Trời ban cho hay không?

Cầu nguyện: Con muốn thay đổi những nơi con thuộc về, bằng lời và quyền năng Đức Chúa Trời ban cho con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê Vi Ký 15-17

Bình Luận:

You may also like