Home Tin tức Một Buổi Nhóm Tại HTTL Tình Thương, Sydney (Australia)

Một Buổi Nhóm Tại HTTL Tình Thương, Sydney (Australia)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Bên ngoài nhà thờ Tin lành Tình Thương

Quang cảnh bên trong phòng nhóm


Bà Trần Duy Thành dẫn chương trình cùng ban hát dẫn hát thờ phượng qua các bài thánh ca nội dung kêu gọi sự dâng mình hầu việc Chúa.

Ông Nguyễn Cung Vệ Binh tôn vinh Chúa TC Đời Con

   Ban Lạc hiến nhận tiền dâng và cầu nguyện


MS Đào Minh Sơn phụ tá quản nhiệm đã dùng Lời Chúa trong Kinh thánh Truyền đạo 2:1-11 khích lệ Hội thánh với chủ đề THỬ NGHIỆM ĐỜI SỐNG. Để kết luận bài giảng đầy tớ Chúa kêu gọi mọi người luôn ở trong sự dẫn dắt của Chúa, trung tín hầu việc Ngài  Câu kinh thánh ghi nhớ: “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công”. Thi-thiên 127:1

Buổi nhóm thờ phượng Chúa được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Đào Minh Sơn.

Kính xin tôi con Chúa cầu nguyện cho một số định hướng phát triển HTTL Tình Thương tại Úc Châu:  kế hoạch Tạo Mãi cơ sở Hội Thánh, truyền giáo ngắn ngày tại hải ngoại, thành lập quỹ tiết kiệm giúp cho việc xây dựng nhà thờ, nhà  tình thương…tại Việt nam trong những ngày tháng sắp tới được Vinh Hiển Danh Chúa.

Huỳnh Văn Thạch

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like