Home Bài Viết Vinh Dự Cao Nhất của Tín Hữu

Vinh Dự Cao Nhất của Tín Hữu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một tương phản rất lớn tồn tại giữa những gì Lời Chúa dạy và những gì thế giới thúc đẩy. Nhiều người vô tín quý chuộng quyền lực, sự lãnh đạo, và tham vọng, nhưng Đấng Cứu-Thế kêu gọi các tín hữu để phục vụ. Một số người có ý tưởng sai lầm rằng Thiên Chúa chỉ gọi những tín hữu siêu tâm linh vào trong việc giảng dạy, truyền giáo, hoặc các việc làm “chính thức” khác của nhà thờ.

Nhưng , tất cả chúng ta đều là tôi tớ của Chúa, chịu trách nhiệm với việc hoàn thành kế hoạch của Ngài trong cuộc sống mình. Ngài đặt chúng ta vào các hoàn cảnh, sự kêu gọi, và những vùng lân cận ở đó chúng ta có thể tạo được một ảnh hưởng. Hãy suy nghĩ về một bà mẹ tại gia nuôi dưỡng những đứa con tin kính, hay một người đàn ông bại liệt trên giường cầu nguyện thường xuyên cho gia đình hội-thánh của ông. Trách nhiệm đó không liên quan đến quyền lực thế gian hoặc để đạt được sự ghi nhận, nhưng Đức Chúa Trời tôn vinh tấm lòng thành tín như vậy. Chẳng có vị trí nào là không quan trọng trong vương quốc của Thiên Chúa. Quan điểm của chúng ta về mục vụ có thể thay đổi theo với các thời gian của cuộc sống mình, nhưng chúng ta luôn luôn làm nhiệm vụ cho Ngài.

Một số tín hữu lãng phí những năm tháng của mình thay vì tòng phục. Hoặc là họ không bao giờ nhận ra Chúa có một mục đích cho họ, hoặc họ dùng các sự thoái thác để tránh đi công việc Ngài gọi họ thực hiện. Yếu kém học vấn, điều kiện tuổi tác, sức khỏe bệnh hoạn, và thiếu thời gian không thể giữ chúng ta khỏi mục vụ nếu chúng ta giữ cam kết với Ngài. Đức Chúa Trời sử dụng bất kỳ mọi kỹ năng và những sự hiến dâng chúng ta có và cung cấp sức mạnh chúng ta cần tới để là muối và ánh sáng. Chúng ta có một đặc ân tuyệt vời là được trở thành một phần trong sự lao khổ thần thánh trên trái đất.

Đức Chúa Trời không cần sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng Ngài muốn kết hợp mục vụ của chúng ta vào kế hoạch tổng thể của Ngài. Khi chúng ta vâng lời trong việc phục vụ, Ngài tôn vinh chúng ta với danh hiệu “người đầy tớ tốt và trung thành.”
Theo Charles Stanley

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like