Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Tôi Phải Chết, Nhưng Chúa Phải Sống

Ngày 07 – Tôi Phải Chết, Nhưng Chúa Phải Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 3:22-36

22 Sau đó, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đi đến miền Giu-đê. Ngài ở lại đó với họ và làm báp-têm. 23 Giăng cũng làm báp-têm tại Ạt-nôn, gần Sa-lim, vì ở nơi nầy có nhiều nước và người ta đến để chịu báp-têm. 24 Lúc ấy Giăng chưa bị cầm tù. 25 Bấy giờ, có sự tranh luận về nghi lễ tẩy sạch giữa các môn đồ của Giăng và một người Do Thái. 26 Họ đến với Giăng và nói: “Thưa thầy, người đã ở với thầy bên kia sông Giô-đanh, đã được thầy làm chứng tốt, bây giờ đang làm báp-têm và mọi người đều đến với ông ấy.” 27 Giăng trả lời: “Nếu không phải từ trời ban cho thì không ai có thể nhận được điều gì. 28 Chính anh em làm chứng cho tôi rằng tôi đã nói tôi không phải là Đấng Christ, nhưng tôi được sai đến trước Ngài. 29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chàng rể; còn bạn của chàng rể đứng lắng nghe và rất vui mừng khi nghe tiếng của chàng rể. Đó chính là niềm vui trọn vẹn của tôi vậy. 30 Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống. 31 Đấng đến từ trên cao thì trên tất cả. Người ra từ đất thì thuộc về đất, nói những việc thuộc về đất; nhưng Đấng đến từ trời thì trên tất cả. 32 Ngài làm chứng những gì Ngài đã thấy và nghe, nhưng không ai tiếp nhận lời chứng của Ngài. 33 Ai tiếp nhận lời chứng của Ngài thì xác nhận rằng Đức Chúa Trời là chân thật. 34 Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không giới hạn. 35 Cha yêu thương Con và giao tất cả mọi sự trong tay Con. 36 Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.”

SUY GẪM

C.32 “Những điều Ngài đã thấy và nghe” đề cập đến sự tồn tại đời đời của Chúa Jêsus ở trên trời và kiến thức vô tận của Ngài về bản chất và ý định của Đức Chúa Trời. “song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài” có thể ngụ ý rằng rất ít người (ít nhất là đến thời điểm đó) đã nhận lấy điều đó (nhưng có vài người đã nhận).

C.35 “Cha…đã trao hết mọi vật trong tay Con” chỉ ra thẩm quyền tối thượng đối với Chúa Cha trong những ý định của Thiên Chúa Ba Ngôi, và thẩm quyền được giao phó trên toàn bộ vũ trụ được tạo ra cho Chúa Con, cũng được nhắc đến trong nhiều đoạn Tân ước.

C.22-36 Khi nhiều người đến với Chúa Jêsus để được làm báp-têm, thì các môn đồ của Giăng Báp-tít trở nên lo lắng và cho rằng Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài là địch thủ của họ. Phản ứng với sự lo lắng của họ, Giăng Báp-tít nói rằng ông phải bị hạ xuống và phải bị quên lãng như là một người tốt nhất của Chúa Jêsus, trong khi Chúa Jêsus phải được tôn cao như Ngài là lớn hơn tất cả loài người và sẽ được nhiều người biết đến. Giăng cũng nói chính bởi Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, Đấng Christ là Chúa Jêsus, là Đấng ban sự sống đời đời cho những người tin Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Các môn đồ của Giăng Báp-tít ganh đua với Chúa Jêsus và môn đồ Ngài. Tôi đang ganh ghét, đố kỵ hay tranh cạnh với ai? Con người ta sống vì điều làm họ hài lòng. Nếu họ thích tiền bạc, họ sẽ sống vì tiền bạc. Nếu họ ham muốn danh vọng, họ sẽ tìm kiếm danh vọng. Hãy suy nghĩ về những ham muốn của bạn! Giăng Báp-tít đã sống để làm đẹp lòng Chúa Jêsus và tôn cao Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy để điều đó là mong ước của con để con sống đời sống làm đẹp lòng Chúa Jêsus và tôn cao Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 21-23

Bình Luận:

You may also like