Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Lời Ngài Là Quyền Năng Trong Đời Sống

Ngày 28 – Lời Ngài Là Quyền Năng Trong Đời Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 147:1-20

1 Ha-lê-lu-gia! Thật là tốt đẹp khi ca hát cho Đức Chúa Trời chúng ta; Thật là vui thỏa và xứng hợp khi chúc tụng Ngài!

2 Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem;

Ngài tập hợp những người bị tản lạc của Y-sơ-ra-ên;

3 Chữa lành những tâm hồn tan vỡ

Và băng bó vết thương của họ.

4 Ngài định số lượng các vì sao,

Và đặt tên cho tất cả ngôi sao.

5 Chúa chúng con thật vĩ đại, có quyền năng vô hạn;

Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.

6 Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường,

Nhưng đánh đổ kẻ ác xuống đất.

7 Hãy hát bài ca cảm tạ cho Đức Giê-hô-va,

Đánh đàn hạc mà ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.

8 Ngài che phủ các tầng trời bằng mây,

Dự bị mưa cho đất,

Làm cho cỏ mọc trên các núi đồi.

9 Ngài ban thức ăn cho thú vật,

Và cho bầy quạ con ăn khi chúng kêu mồi.

10 Sự hài lòng của Ngài không ở nơi sức của ngựa,

Niềm vui thích của Ngài cũng chẳng ở nơi đôi chân của loài người,

11 Nhưng Ngài hài lòng về những người kính sợ Ngài,

Và những ai đặt hi vọng nơi lòng nhân từ của Ngài.

12 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!

Hỡi Si-ôn, hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi!

13 Vì Ngài đã làm cho then cửa ngươi được vững chắc,

Và ban phước cho con cái ngươi ở giữa ngươi.

14 Ngài ban hòa bình cho bờ cõi ngươi,

Làm cho ngươi được đầy dẫy lúa mì tốt nhất.

15 Ngài truyền lệnh cho trái đất;

Lời của Ngài chạy rất nhanh.

16 Ngài ban mưa tuyết như lông chiên,

Rải sương móc như tro.

17 Ngài ném băng giá xuống từng mảnh;

Ai chịu được cơn giá rét của Ngài?

18 Ngài truyền lệnh, băng tuyết tan ra,

Khiến gió thổi lên và nước tuôn chảy.

19 Ngài công bố lời Ngài cho Gia-cốp,

Luật lệ và phán quyết Ngài cho Y-sơ-ra-ên.

20 Ngài chẳng hề làm như thế với nước nào khác;

Họ không biết các phán quyết của Ngài.

Ha-lê-lu-gia!

SUY GẪM:

C. 2-5   Đức Chúa Trời quyết định số lượng các vì sao và gọi chúng từng vì một theo tên. Ngài tể trị trên toàn bộ vũ trụ với sự khôn ngoan vô hạn. Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng đặt tên cho từng  vì sao một, giúp đỡ chúng ta trong những khó khăn của chúng ta. Ngài biết những vết thương sâu kín của chúng ta và ôm lấy chúng. Cả thế giới không biết tôi, nhưng Đức Chúa Trời vĩ đại, Đấng đã tạo nên thế giới biết tôi rất rõ! Vì thế, tại sao tôi lại không ngợi khen Ngài nhiều hơn?

C. 6, 8-11   Đức Chúa Trời vui mừng vì những người kính sợ Ngài và khiêm nhường trông đợi sự nhân từ yêu thương của Ngài. Chúa chăm lo cho cỏ dại ngoài đồng, các con vật và thậm chí cả những con quạ con kêu đòi ăn. Tuy vậy,  Đức Chúa Trời ném bỏ những kẻ ác xuống đất – những kẻ kiêu ngạo về quyền lực của mình và trông cậy vào đó. Dẫu rằng thế giới quá tất bật với sự tự cao, chúng ta hãy chấp nhận những sự giới hạn của mình và sống như những người của Đức Chúa Trời bằng quyền năng Ngài ban cho.

C. 15-18 –  Đức Chúa Trời sai Lời Ngài như tác nhân của Ngài để ban tuyết, mưa, và cái lạnh –  tất cả những điều hiếm khi thấy ở Y-sơ-ra-ên. Ngài ra lệnh cho gió làm tan băng thành nước. Lời Ngài chạy rất nhanh để vâng theo, và các tạo vật cũng vâng lời như những tôi tớ sẵn sàng và trung tín, ngay sau khi họ nhận được mệnh lệnh từ Lời Ngài. Khi tôi nhận được Lời Ngài, tôi đáp ứng lại như thế nào? Tôi có nhanh chóng vâng lời hay không?

Cầu nguyện Xin hãy giúp con vâng Lời Ngài hôm nay, để Lời quyền năng của Đức Chúa Trời có thể chạy nhanh chóng trong cuộc sống của con. 

Bình Luận:

You may also like