Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Ba Chén Tai Họa Còn Lại

Ngày 16 – Ba Chén Tai Họa Còn Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 16:10-21

10 Thiên sứ thứ năm đổ bát mình trên ngai con thú, vương quốc của nó liền bị tối, và người ta cắn lưỡi vì đau đớn. 11 Họ xúc phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì sự đau đớn và ung nhọt của mình, nhưng không ăn năn những việc mình làm.

12 Thiên sứ thứ sáu đổ bát mình trên sông Ơ-phơ-rát, sông liền cạn khô để chuẩn bị lối đi cho các vua phương đông. 13 Tôi thấy từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng kẻ tiên tri giả có ba tà linh giống như ếch nhái đi ra. 14 Chúng là linh của ma quỷ, thực hiện các dấu lạ, và đi đến với các vua của cả thế gian để tụ họp họ lại cho chiến trận vào ngày trọng đại của Đức Chúa Trời Toàn Năng. 15 “Kìa, Ta đến như kẻ trộm, phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn y phục mình để khỏi đi lõa lồ, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình!” 16 Chúng tụ họp các vua tại một chỗ mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.

17 Thiên sứ thứ bảy đổ bát mình trong không khí thì có một tiếng lớn từ ngai trong đền thờ nói rằng: “Xong rồi!” 18 Liền có những tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm và động đất lớn; động đất lớn đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa từng có như vậy. 19 Thành phố vĩ đại bị chia làm ba; còn các thành phố của các dân tộc đều đổ xuống. Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn vĩ đại, để cho nó uống chén rượu thịnh nộ lôi đình của Ngài. 20 Tất cả các đảo đều chạy trốn, các núi biến mất. 21 Những hạt mưa đá lớn, nặng khoảng bốn mươi ki-lô-gam, từ trời rơi xuống loài người, loài người xúc phạm đến Đức Chúa Trời bởi tai họa mưa đá ấy, vì đó là một tai họa khủng khiếp.

C. 12-16   Đức Chúa Trời khiến con sông Ơ-phơ-rát lớn khô cạn để chuẩn bị con đường cho Cuộc chiến lớn. Thêm vào đó, Ngài cho phép những linh ô uế được gửi đi từ ba ngôi ác quỷ (con rồng, con thú, và vị tiên tri giả) cám dỗ các vị vua của các nước bằng phép lạ ở A-ma-ghê-đôn. Tại đây Cuộc chiến lớn với chính Đức Chúa Trời diễn ra. Chúng không nhận thức được rằng việc chống lại Đức Chúa Trời là việc chúng không thể làm được. Sự thật là mọi người không hiểu rằng những chi phí quân sự bất tận giữa các dân tộc và sự cạnh tranh giữa các công ty, các cá nhân, và thậm chí các hội thánh không phải là cách để sống còn, nhưng trên thực tế, điều này trở thành con đường dẫn đến sự hủy diệt. Sự đoán xét đã bắt đầu khi thế giới này lựa chọn chiến tranh thay vì hòa bình và chà đạp những người khác dưới chân để giữ cuộc sống của riêng mình.

C. 17   Khi bảy bát đã đổ vào không trung, lãnh địa của Sa-tan (Ê-phê-sô 2:2), tất cả sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ được kết thúc và hoàn tất. Không ai muốn tin vào sự tận thế, nhưng nó sẽ đến. Những người không ăn năn và không dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời sẽ bị kết thúc, họ sẽ bị đoán xét theo sự lựa chọn mà họ thực hiện.

C. 18-21   Đức Chúa Trời sẽ hủy phá hoàn toàn Ba-by-lôn lớn (“thành lớn”) bằng cơn động đất lớn nhất và mưa đá lớn, chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Những người uống rượu ngoại tình và bắt bớ những người của Đức Chúa Trời (14:8) sẽ uống rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện  Xin hãy giữ gìn con cho đến ngày cuối cùng để con không làm bẩn “chiếc áo công bình” Chúa đã mặc cho con. 

Bình Luận:

You may also like