Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Những Tai Họa Của Bốn Bát Đầu Tiên

Ngày 15 – Những Tai Họa Của Bốn Bát Đầu Tiên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 16:1-9

1 Bấy giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ đền thờ bảo bảy thiên sứ rằng: “Hãy đi đổ bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất.”

2 Thiên sứ thứ nhất đi đổ bát mình xuống đất thì có những ung nhọt độc và đau nhức xuất hiện trên những người có dấu con thú và thờ lạy hình tượng nó.

3 Thiên sứ thứ hai đổ bát mình trên biển thì biển trở nên như máu người chết; và tất cả sinh vật trong biển đều chết hết.

4 Thiên sứ thứ ba đổ bát mình trên các sông và các nguồn nước thì chúng biến thành máu. 5 Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng:

“Lạy Đấng Thánh, ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, Ngài là công chính,

Vì Ngài đã xét đoán những điều nầy;

6 Bởi chúng đã làm đổ máu những thánh đồ và các nhà tiên tri,

Nên Ngài đã cho chúng uống máu.

Thật là đáng lắm!”

7 Rồi tôi nghe tiếng từ bàn thờ nói rằng:

“Thật vậy, lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng,

Những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công minh.”

8 Thiên sứ thứ tư đổ bát mình trên mặt trời thì mặt trời được phép dùng lửa thiêu đốt loài người. 9 Loài người bị hơi nóng dữ dội thiêu đốt và xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền trên các tai họa nầy, nhưng họ cũng không ăn năn để tôn vinh Ngài.

SUY GẪM:

C. 2  Bát thứ nhất được đổ xuống đất đem đến những vết lở lói xấu xí và đau đớn giống như những khối u ác tính ở trên những người có dấu của con thú và thờ lạy hình tượng của nó. Giống như tai nạn thứ sáu giáng trên đất nước Ai-cập và Pha-ra-ôn, vào thời Xuất Ai-cập, những người của Đức Chúa Trời sẽ được bảo vệ khỏi tai nạn này. Có thần tượng nào mà tôi đang nắm chặt lấy và không muốn từ bỏ? Liệu tôi có như vết thương xấu xí và đau đớn trong tâm hồn vì nắm giữ thần tượng đó không?

C. 5-7   Đức Chúa Trời cũng khiến những kẻ giết các thánh đồ và các tiên tri phải chết bằng cách uống nước huyết chết người. Đức Chúa Trời dường như cho phép dân sự của Ngài phải chịu bắt bớ một thời gian dài, nhưng Ngài đã là và đang là Đức Chúa Trời Thánh khiết, Tối cao Toàn năng. Sự phán xét công chính và công bằng của Ngài sẽ khiến nước mắt và huyết của cộng đồng các thánh đồ ngày hôm nay thành nước mắt của sự vui mừng ngày mai.

C. 8, 9   Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự của Ngài bằng cái lều của Ngài (sự hiện diện Thiên thượng), và vì thế họ không bị làm hại bởi bất cứ lửa thiêu đốt của mặt trời (7:16). Tuy vậy, Đức Chúa Trời thực sự tuôn đổ sự đoán phạt của Ngài để thiêu đốt những người của con thú qua “sức nóng dữ dội” của mặt trời. Tương tự như Pha-ra-ôn, người trở nên bướng bỉnh hơn, những người rủa sả danh của Đức Chúa Trời và từ chối ăn năn và tôn vinh Ngài. Trước sử hủy diệt của họ, sự đáp ứng khác duy nhất là “việc bị bỏ” (Rô-ma 1:24-31).

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con tin và bám chắc vào sự phán xét công bằng và công chính của Đức Chúa Trời, và luôn luôn đánh trận đức tin tốt lành. 

Bình Luận:

You may also like