Home Dưỡng Linh Ngày 14 -Những Bài Ca Chiến Thắng Và Bảy Tai Họa

Ngày 14 -Những Bài Ca Chiến Thắng Và Bảy Tai Họa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 15:1-8

1 Tôi thấy một dấu lạ khác ở trên trời vừa vĩ đại, vừa diệu kỳ: Bảy thiên sứ cầm bảy tai họa cuối cùng, bởi những tai họa nầy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời kết thúc.

2 Tôi thấy một cái gì giống như biển thủy tinh hòa với lửa, những người chiến thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đang đứng bên biển thủy tinh, với những chiếc thụ cầm của Đức Chúa Trời trên tay. 3 Họ hát bài ca Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con rằng:

“Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng,

Công việc của Ngài thật vĩ đại và diệu kỳ!

Lạy Vua của muôn đời,

Đường lối của Ngài là công chính và chân thật!

4 Lạy Chúa, ai sẽ không kính sợ Chúa,

Và không tôn vinh danh Ngài?

Vì chỉ một mình Chúa là thánh.

Mọi dân tộc sẽ đến

Thờ phượng trước mặt Chúa,

Vì những việc công chính của Ngài đã được bày tỏ.”

5 Sau đó, tôi thấy đền thờ là Lều Chứng Ước ở trên trời mở ra. 6 Bảy thiên sứ cầm bảy tai họa từ đền thờ đi ra, mình mặc áo vải gai tinh sạch rực rỡ, thắt đai bằng vàng ngang ngực. 7 Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy bát bằng vàng đựng đầy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống đời đời. 8 Đền thờ đầy khói từ vinh quang của Đức Chúa Trời và quyền năng Ngài; không ai có thể vào đền thờ cho đến lúc bảy tai nạn của bảy thiên sứ đã hoàn tất.

SUY GẪM:

C. 3, 4   Những người được chuộc ngợi khen Đức Chúa Trời là Đấng Toàn năng đã thực hiện những công việc vĩ đại. Các cách của Ngài đều công bằng và chân thật. Ngài là Vua của mọi thời đại, Đấng tất cả mọi người đều kính sợ và tôn vinh. Bấy giờ Chúa, Đức Chúa Trời sẽ đưa đến những tai nạn cuối cùng từ bảy bát để phán xét những thế lực ác theo như những điều họ đã làm. Qua điều này, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ bản tính công bình và thánh khiết của Ngài. Giống như những người Ca-na-an đánh mất sự can đảm của mình khi họ nghe tin về Việc ra khỏi Ai-cập, Đức Chúa Trời sẽ khiến các dân tộc phải kính sợ và thờ phượng Ngài.

C. 5-8  Đức Chúa Trời chuẩn bị đại nạn cho những người phá vỡ sự giao ước do Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hóa thiết lập và chối bỏ ân điển của giao ước mới được ban cho qua Đấng Christ. Những bát đầy cơn giận đời đời của Đức Chúa Trời, những tai nạn cuối cùng này không ai có thể hình dung được, sẽ thảm khốc và không thể chịu đựng được. Đức Chúa Trời không cho phép ai vào đền thờ để biết về nội dung của các tai nạn cho đến khi bảy bát được đổ xuống bởi bảy thiên sứ. Đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão tố cuối cùng.

C. 2-4  Những người chiến thắng con thú, hình tượng của nó và số (ký hiệu 666) của danh con thú được cứu khỏi sự đoán phạt và hát bài hát của Chiên Con. Họ bám chặt lấy những mạnh lệnh của Đức Chúa Trời và trung tín với Chúa Jêsus. Họ giữ mình tránh khỏi những điều không thanh sạch và tìm kiếm để được làm nàng dâu trong sạch của Chiên Con.

Cầu nguyện: Con muốn hát một bài ca mới như một của lễ dâng lên cho Chúa. Xin hãy dẫn dắt con sống một đời sống xứng đáng với ân điển của sự cứu chuộc. 

Bình Luận:

You may also like