Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Chúa Giê-xu Là Đấng Cứu Chuộc

Ngày 30 – Chúa Giê-xu Là Đấng Cứu Chuộc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 5:1-14

1 Rồi tôi nhìn thấy trong tay phải của Đấng ngồi trên ngai một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, được niêm bằng bảy ấn. 2 Tôi cũng thấy một thiên sứ đầy uy lực lớn tiếng công bố rằng: “Ai là người xứng đáng mở quyển sách và tháo các ấn nầy?” 3 Không một ai ở trên trời, dưới đất hoặc bên dưới đất có thể mở hoặc nhìn vào quyển sách. 4 Tôi khóc nức nở, vì không ai xứng đáng mở hoặc nhìn vào quyển sách. 5 Nhưng một trong các trưởng lão nói với tôi: “Đừng khóc, kìa, Sư tử của bộ tộc Giu-đa, hậu tự của Đa-vít, đã đắc thắng nên có thể mở quyển sách và mở bảy ấn ra.”

6 Tôi thấy Chiên Con như đã bị giết đang đứng giữa ngai, vây quanh bởi bốn sinh vật và các trưởng lão. Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy linh của Đức Chúa Trời sai đi khắp đất. 7 Chiên Con đến, lấy quyển sách nơi tay phải của Đấng ngồi trên ngai. 8 Khi Chiên Con lấy quyển sách, bốn sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước mặt Chiên Con; mỗi người cầm một chiếc thụ cầm và những bát bằng vàng đựng đầy hương, tức là lời cầu nguyện của các thánh đồ.

9 Họ hát một bài ca mới rằng:

“Ngài xứng đáng lấy quyển sách

Và mở các ấn ra, vì Ngài đã bị giết,

Lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời

Những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước,

10 Và làm cho họ trở nên vương quốc và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta,

Và họ sẽ trị vì trên đất.”

11 Tôi nhìn xem, và nghe tiếng của nhiều thiên sứ chung quanh ngai, các sinh vật và các trưởng lão. Có muôn muôn, nghìn nghìn thiên sứ 12 đồng hát lớn tiếng rằng:

“Chiên Con đã bị giết

Xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan,

Uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi!”

13 Tôi nghe mọi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trong biển, và tất cả mọi vật trong các nơi ấy đều nói rằng:

“Chúc cho Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con

Được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời!”

14 Bốn sinh vật đều nói: “A-men!” Và các trưởng lão phủ phục và thờ lạy.

SUY GẪM:

C1, 2, 5-7. Sự cung ứng cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua sự đoán xét và cứu rỗi sẽ được hoàn thành bởi Chúa Giê-xu Đấng đã đến như một hậu duệ của Đa-vít. Chiến thắng của gốc nhà Đa-vít được thắng qua sự chết của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá và sự cứu chuộc được áp dụng đối với tất cả các dân qua Đức Thánh Linh (bảy linh của Đức Chúa Trời). Thế gian này đã nỗ lực để giành chiến thắng qua sự xâm chiếm tàn nhẫn không ngừng, nhưng chỉ có Chúa Giê-xu là Cứu Chúa Đấng sẽ tới gần Đấng Thượng Cổ (Đức Chúa Trời) và nhận lãnh ‘sự thống trị đời đời, sẽ không bao giờ qua đi và nước Ngài là một nước sẽ không bao giờ bị hủy diệt’ (c7; Đa-ni7:13-14).

C9,10. Bằng huyết của Ngài, Chúa Giê-xu đã trả giá cho mọi người từ mọi chi phái, ngôn ngữ và quốc gia. Ngài đã ban cho họ Đức Chúa Trời và khiến họ nên một dân và thầy tế lễ để kết hiệp trong vương quyền của Ngài (1:5-6; Xuất 19:6). Đây là lý do tại sao chỉ Ngài là xứng đáng lấy quyển sách và mở con dấu của nó; để nhận sự ngợi khen với bài hát mới.

C4. Công việc của sự cứu chuộc bị đình trệ, hội thánh đã bị bắt bớ khốc liệt và Giăng đã bị lưu đày ở đảo Pát-mô. Ông thấy không có hy vọng để tiếp tục nước Đức Chúa Trời và kêu than trong đau đớn. Nếu Đấng Christ không trở lại và mở quyển sách đoán xét thì chúng ta cũng chẳng có gì khác mà chỉ kêu cầu trong tuyệt vọng. Chúa đoán xét sẽ đến, vì thế, bản thân chúng ta có thể đứng thành hàng để chống lại điều ác và nói: ‘phải’ cho những điều đúng và ‘không’ cho điều sai.

Cầu nguyện: Con xưng nhận rằng Chúa Giê-xu Đấng đã chết cho con để cứu con là thật xứng đáng thờ phượng và vâng phục.

Bình Luận:

You may also like