Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Đấng Tạo Hóa Trên Ngai

Ngày 29 – Đấng Tạo Hóa Trên Ngai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 4:1-11

1 Sau đó, tôi nhìn xem, kìa, có một cánh cửa mở ở trên trời! Tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe, giống như tiếng kèn, nói với tôi rằng: “Hãy lên đây, Ta sẽ chỉ cho con thấy những gì phải xảy ra sau nầy.”

2 Lập tức, tôi được Thánh Linh cảm hóa; kìa, có một chiếc ngai ở trên trời; trên ngai có một Đấng đang ngồi! 3 Đấng ngồi trên ngai trông giống như bích ngọc và mã não; chung quanh ngai có cầu vồng giống như lục bửu thạch. 4 Quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, trên những ngai ấy có hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi mặc áo trắng, đầu đội mão triều thiên bằng vàng.

5 Từ ngai phát ra những tia chớp, tiếng nói và tiếng sấm; có bảy ngọn đèn cháy sáng trước ngai, đó là bảy linh của Đức Chúa Trời. 6 Trước ngai dường như có biển thủy tinh trong như pha lê; giữa ngai và chung quanh ngai có bốn sinh vật mà phía trước và phía sau đầy những mắt. 7 Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì giống như bò đực, sinh vật thứ ba có mặt giống mặt người, và sinh vật thứ tư giống như đại bàng đang bay. 8 Bốn sinh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong mình đầy những mắt; ngày đêm nói luôn không dứt:

“Thánh thay, thánh thay, thánh thay,

Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng,

ĐẤNG ĐÃ CÓ, HIỆN CÓ VÀ ĐANG ĐẾN!”

9 Mỗi khi các sinh vật dâng vinh quang, tôn trọng và cảm tạ lên cho Đấng ngồi trên ngai, là Đấng sống đời đời, 10 thì hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước mặt Đấng ngồi trên ngai và thờ lạy Đấng sống đời đời. Họ ném mão triều thiên của mình trước ngai, và nói:

11 “Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con,

Chúa đáng được vinh quang, tôn trọng và uy quyền,

Vì Chúa đã tạo dựng muôn vật,

Và do ý muốn của Chúa mà muôn vật hiện hữu và được tạo dựng.”

SUY GẪM:

C2,3b. Dù cho thẩm quyền của thế gian là hùng mạnh và dân của Đức Chúa Trời bị bách hại thì một Đấng ngồi trên ngai ở trên trời và cai trị là một mình Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trông giống như bích ngọc và mã não, như cầu vồng và lục bửu thạch. Những đá quý này được mô tả để tượng trưng cho vườn Ê-đen (Ê-xê 28:13), đền thờ (thầy tế lễ, Xuất 28:17-20), và Giê-ru-sa-lem mới (Khải huyền 21:18-20). Cầu vồng nhắc nhở chúng ta về giao ước của thời Nô-ê với tạo vật mới. Chúng ta có thể mong chờ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời như là vinh hiển của các đá quý và cầu vồng để hoàn thành tạo vật mới.

C1, 8b-11. Chúng ta có thể ngợi khen khi chúng ta bắt đầu thấy quang cảnh thiên đàng. Đức Chúa Trời được đăt làm trung tâm của sự ngợi khen. Ngài là Đấng sống và xứng đáng được ngợi khen. Chúng ta có thể ngợi khen bất cứ khi nào chúng ta nhớ đến và xác nhận Ngài là Đấng cai trị của tất cả các tạo vật. Chúng ta có thể ngợi khen ngày và đêm không ngừng khi chúng ta thấy đời sống của chúng ta từ ngai của Ngài, thấy hiện tại trong cái nhìn đời đời và hình dung vượt lên cả hiện tại.

C4, 10,11. Khi hai bốn trưởng lão đại diện cho dân Chúa diễn tả sự vâng phục hoàn toàn, ném mão triều thiên của mình trước Ngài, họ dâng vinh hiển, sự cao quý và quyền lực lên cho Chúa của lịch sử Đấng đã tạo dựng nên muôn vật và cai trị chúng theo ý muốn Ngài. Ngợi khen là bày tỏ sự vâng phục hoàn toàn. Hãy tra xét xem có phải sự ngợi khen của bạn là sự ngợi khen và phục vụ vì tự mãn mà không phải là sự vâng phục khiêm nhường không.

Cầu nguyện: Con ngợi khen Chúa Đấng đã tạo dựng và cai trị trên mọi tạo vật và Đấng sẽ làm mới con.

Bình Luận:

You may also like