Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Trước Khi Xâm Chiếm Ca-na-an

Ngày 07 – Trước Khi Xâm Chiếm Ca-na-an

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 3:12-29

12 Lúc chúng ta chiếm xứ nầy làm sản nghiệp, tôi giao cho người Ru-bên và người Gát vùng đất từ phía bắc thành A-rô-e, bên bờ sông Ạt-nôn, đến một nửa vùng đồi núi Ga-la-át cùng các thành của nó. 13 Tôi giao phần còn lại của núi Ga-la-át và toàn vùng Ba-san là vương quốc của Óc cho một nửa bộ tộc Ma-na-se. (Toàn vùng Ạt-gốp và cả vùng Ba-san thường được gọi là xứ Rê-pha-im. 14 Giai-rơ thuộc bộ tộc Ma-na-se đã chiếm toàn vùng Ạt-gốp cho đến biên giới người Ghê-ru-sít và Ma-ca-thít, và lấy tên mình đặt cho các làng mạc Ba-san, tức là làng Giai-rơ, cho đến ngày nay.) 15 Tôi cũng giao cho Ma-ki xứ Ga-la-át. 16 Còn bộ tộc Ru-bên và Gát thì tôi giao phần đất từ Ga-la-át cho đến sông Ạt-nôn, lấy giữa sông làm ranh giới, và chạy đến sông Gia-bốc, là ranh giới của con cháu Am-môn. 17 Về phía tây, lãnh thổ của ba bộ tộc chạy dài đến vùng cao nguyên A-ra-ba, lấy sông Giô-đanh làm ranh giới, từ hồ Ga-li-lê đến biển A-ra-ba, tức là Biển Chết dưới sườn núi Phích-ga về phía đông. 18 Lúc đó tôi có truyền lệnh nầy cho anh em: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã phó xứ nầy cho anh em làm sản nghiệp. Tất cả những dũng sĩ trong anh em phải cầm vũ khí đi qua trước anh em mình là con dân Y-sơ-ra-ên. 19 Chỉ vợ con và súc vật của anh em sẽ ở lại trong các thành mà tôi đã giao cho anh em (vì tôi biết anh em có nhiều súc vật). 20 Khi nào Đức Giê-hô-va ban cho các anh em của anh em được an cư lạc nghiệp như chính mình, tức là khi họ nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho họ tại phía tây sông Giô-đanh, thì bấy giờ anh em mới trở về phần sản nghiệp mà tôi đã giao cho anh em.’ 21 Đang lúc ấy tôi cũng truyền lệnh nầy cho Giô-suê: ‘Anh đã thấy tận mắt mọi việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã làm cho hai vua nầy. Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy với các vương quốc mà anh sẽ đi qua. 22 Đừng sợ chúng vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ chiến đấu cho anh em.’ 23 Lúc ấy tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va rằng: 24 ‘Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Ngài đã bắt đầu cho đầy tớ Ngài thấy sự oai nghiêm và cánh tay quyền năng của Ngài. Vì có thần nào trên trời dưới đất có thể làm được những công việc và hành động quyền năng như Ngài không? 25 Con xin Chúa cho con được phép đi qua và ngắm nhìn miền đất tốt tươi, vùng núi đồi xinh đẹp và dãy Li-ban ở bên kia sông Giô-đanh.’  26 Nhưng vì anh em mà Đức Giê-hô-va nổi giận cùng tôi và không nhậm lời tôi. Ngài phán với tôi: ‘Đủ rồi! Con đừng bao giờ nói với Ta về chuyện nầy nữa! 27 Hãy lên đỉnh Phích-ga, ngước mắt về hướng tây, hướng bắc, hướng nam và hướng đông mà nhìn ngắm xứ ấy, vì con sẽ không được đi qua sông Giô-đanh nầy. 28 Nhưng con hãy truyền lệnh cho Giô-suê, khích lệ và củng cố tinh thần Giô-suê vì chính người phải đi qua trước mặt dân nầy và dẫn họ vào nhận làm sản nghiệp xứ mà con sẽ thấy.’ 29 Vì vậy, chúng ta đã ở lại trong thung lũng đối diện với Bết Phê-ô.”

SUY GẪM:

C21, 22, 28. Đức Chúa Trời phán với Môi-se hãy để Giô-suê dẫn dắt Y-sơ-ra-ên đến sản nghiệp của Đất Hứa. Môi-se là một đầy tớ trung tín với Đức Chúa Trời, một người lãnh đạo cao cả và tận tụy đối với dân sự. Nhưng thay vì giao phó mọi thứ cho Môi-se, Đức Chúa Trời bảo ông hãy giao chức vụ tiếp theo cho Giô-suê. Bạn có muốn mọi vấn đề được hoàn thành (ứng nghiệm) trong thế hệ của bạn không? Trước hết hãy tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời.

C18-20. Môi-se khích lệ các chi phái sắp đặt phần lãnh thổ phía đông sông Giô-đanh đi lên trước dân Y-sơ-ra-ên để chiến đấu cùng nhau. Ông thúc dục họ đừng nghỉ ngơi dù họ đã nhận được sản nghiệp rồi mà hãy cùng chiến đấu cho đến khi con dân của họ cũng nhận được sản nghiệp. Trong cộng đồng của chúng ta, chúng ta có anh chị em yếu đuối nào mà chúng ta nên giúp đỡ không? Khi chúng ta cam kết giúp đỡ người yếu đuối, chúng ta có thể có sự an nghỉ thật trong cộng đồng của chúng ta.

C23-27. Môi-se sốt sắng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin cho được đi qua sông Giô-đanh và vào xứ Ca-na-an. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã từ chối lời khẩn cầu của ông. Cho dù ông là vị anh hùng của Xuất Ai Cập và đã dẫn dắt Y-sơ-ra-ên 40 năm trong đồng vắng thì Đức Chúa Trời phán với ông “Đủ rồi’ (c26) và đã từ chối mong ước nghiêm túc của ông. Môi-se đã phải thỏa lòng  nhìn miền Đất Hứa từ đỉnh núi  Phích-ga. Dù mong muốn của bạn có thể đúng đắn hoặc hợp lý, nếu đó không phải là ý muốn Đức Chúa Trời thì bạn phải từ bỏ nó. Đó là thái độ của một người tin kính chấp nhận Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn.

Cầu nguyện  Xin hãy để con vâng theo ý muốn Ngài một cách hoàn toàn như một tín đồ và tin cậy nơi Ngài.

Bình Luận:

You may also like