Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Lời Tiên Tri Nghịch Cùng Ê-Đôm

Ngày 16 – Lời Tiên Tri Nghịch Cùng Ê-Đôm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 35:1-15

1 Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy xây mặt hướng về núi Sê-i-rơ và nói tiên tri chống lại nó. 3 Hãy nói với chúng, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi núi Sê-i-rơ, nầy, Ta chống lại ngươi! Ta sẽ giơ tay ra chống lại ngươi, làm cho ngươi trở nên hoang vu, điêu tàn.

4 Ta sẽ làm cho các thành của ngươi ra hoang mạc và ngươi sẽ trở nên hoang vu. Bấy giờ, ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.

5 Vì ngươi còn mang mối thù xa xưa và đã phó con cái Y-sơ-ra-ên vào gươm đao trong ngày tai họa của họ vào thời điểm cuối cùng.’ 6 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, Ta sẽ phó ngươi trong máu, và máu sẽ đuổi theo ngươi. Vì ngươi không ghét chuyện làm đổ máu, nên máu sẽ đuổi theo ngươi! 7 Vậy Ta sẽ làm cho núi Sê-i-rơ hoang vu, điêu tàn và khiến nó bị hủy diệt, không còn người qua kẻ lại nữa. 8 Ta sẽ làm cho các núi nó đầy những kẻ bị giết; những người bị gươm giết sẽ ngã xuống trên các đồi của ngươi, dưới các thung lũng và mọi khe suối của ngươi. 9 Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang vu đời đời; các thành của ngươi sẽ không có dân cư ở nữa và các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.

10 Vì ngươi có nói rằng: “Hai dân tộc ấy và hai nước ấy sẽ thuộc về tôi và chúng tôi sẽ chiếm hữu chúng” mặc dù Đức Giê-hô-va đang hiện diện ở đó.’ 11 Cho nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, Ta sẽ đối xử với ngươi theo cơn giận và lòng ghen ghét mà ngươi đã đối xử với họ khi thù ghét họ, và Ta sẽ bày tỏ chính mình Ta ở giữa họ khi Ta phán xét ngươi. 12 Ngươi sẽ biết Ta, Đức Giê-hô-va, đã nghe những lời sỉ nhục mà ngươi đã nói ra chống lại các núi Y-sơ-ra-ên, rằng: “Các núi ấy đã bị hoang vu và đã phó cho chúng ta ăn nuốt.” 13 Các ngươi đã lấy miệng tôn cao mình để chống lại Ta và đã nói nhiều điều xúc phạm Ta. Thật Ta, đã nghe điều đó!’

14 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Trong khi cả trái đất vui mừng thì Ta sẽ làm cho ngươi trở thành hoang vu.’ 15 Vì ngươi đã reo vui khi sản nghiệp nhà Y-sơ-ra-ên bị hoang vu, cho nên Ta cũng đối xử với ngươi như vậy. Hỡi núi Sê-i-rơ, ngươi với cả Ê-đôm, tức là cả xứ ấy sẽ bị hoang vu, và chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.”

SUY GẪM:

C.1-9  Đức Chúa Trời phán xét những kẻ là kẻ thù của Ngài và trong sự kiêu ngạo cố làm hại dân sự Ngài. Đức Chúa Trời sẽ hành động để bảo vệ dân Ngài. Núi Si-ê-rơ là dãy núi ở vào vị trí của Ê-đôm. Vì núi Si-ê-rơ sẽ bị biến thành nơi hoang vu, Ê-đôm sẽ bị hủy diệt. Ê-đôm nằm ở phía đông nam so với Giu-đa. Khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy phá, nó đã thấy vết nứt được tạo ra và  đã tiến vào vùng lãnh thổ của Giu-đa với ý định chiếm lấy nó. Vậy nên, Đức Chúa Trời đoán phạt hành động gian ác của Ê-đôm và phục hồi lại cho dân tuyển của Ngài. Có ai đó đang đối xử không tốt với bạn và khiến bạn mệt mỏi hay không? Hãy cầu nguyện và trình dâng điều đó lên cho Đức Chúa Trời. 

C.5, 6  Ê-đôm là người anh em của Y-sơ-ra-ên, nhưng thường xuyên quấy nhiễu Y-sơ-ra-ên. Và nữa, từ cách đây đã lâu (từ thời tổ phụ của họ là Gia-cốp và Ê-sau), Ê-đôm đã thù địch với Y-sơ-ra-ên. Khi Ba-by-lôn xâm chiếm Giê-ru-sa-lem, Ê-đôm đã giúp đỡ cho Ba-by-lôn bởi vì nó nghĩ điều này sẽ là một cơ hội cho Ê-đôm lấy lại quyền trưởng nam. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phán rằng sự đổ máu sẽ theo đuổi Ê-đôm vì nó không gớm sự đổ máu. Có ai đó khiến bạn cay đắng một thời gian dài hay không? Đây không phải là cách cho một người thuộc về Đấng Christ. Trước khi Đức Chúa Trời đến với bạn bằng cơn thịnh nộ, hãy giải thoát khỏi sự căm ghét mà bạn giữ mãi trong lòng. Chúng ta là những người gieo sự hòa bình.

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con biết Ngài nhiều hơn mỗi ngày qua ân điển của sự cứu chuộc mà Ngài đã đổ trên con

Bình Luận:

You may also like