Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Ai Cập Rơi Xuống Vực Thẳm

Ngày 11 – Ai Cập Rơi Xuống Vực Thẳm

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ê-xê-chi-ên 32:17-32 17 Vào năm thứ mười hai, ngày mười lăm của tháng, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 18 “Hỡi con người, hãy than vãn về đoàn dân Ai Cập. Hãy xô dân ấy cùng với những con gái của các nước có danh tiếng xuống vực sâu của đất, khiến chúng đồng số phận với những kẻ bị sa xuống hố thẳm! 19 Ngươi đẹp hơn ai? Vậy hãy sa xuống và nằm chung với những kẻ không chịu cắt bì. 20 Phải, những kẻ ấy sẽ ngã xuống giữa những người đã bị gươm giết. Ai Cập bị phó cho gươm và bị giải đi cùng với cả đoàn dân nó! 21 Từ giữa âm phủ, những lính chiến rất mạnh bạo cùng những kẻ giúp đỡ nó sẽ nói về nó rằng: ‘Chúng đã xuống đó, chúng đã nằm yên với những kẻ chưa chịu cắt bì, là những kẻ bị gươm giết!’ 22 A-si-ri ở tại đó với cả đoàn dân nó; chung quanh nó đều là mồ mả. Tất cả chúng đã bị giết và ngã chết bởi gươm. 23 Mồ mả nó ở những nơi sâu thẳm của hầm hố và dân nó đứng chung quanh mồ mả nó. Tất cả đều bị giết; chúng vốn là những kẻ gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống mà nay đã ngã chết bởi gươm. 24 Tại đó có Ê-lam với cả đoàn dân ở chung quanh mồ mả nó. Tất cả đều bị giết và ngã chết bởi gươm. Những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã xuống nơi vực sâu của đất, tức là những kẻ đã gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống. Chúng bị hổ thẹn cùng với những kẻ sa xuống hố thẳm. 25 Giường của nó bị đặt ở giữa những kẻ bị giết, cùng với đoàn dân đứng chung quanh mồ mả nó. Tất cả những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã chết bởi gươm vì chúng đã gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống. Chúng phải chịu hổ thẹn cùng với những kẻ sa xuống hố thẳm, và người ta đã đặt nó giữa những kẻ bị giết. 26 Tại đó có Mê-siếc, Tu-banh và cả dân chúng của nó; mồ mả của chúng ở chung quanh chúng. Tất cả đều là những kẻ chưa chịu cắt bì bị giết bởi gươm, vì chúng đã gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống. 27 Chúng không nằm chung với những lính chiến mạnh dạn, chưa chịu cắt bì đã ngã chết, tức là những người đã xuống âm phủ cùng với khí giới đánh giặc của mình. Người ta đã đặt gươm dưới đầu chúng, và tội ácchúng chất trên hài cốt chúng vì chúng đã gieo rắc sự kinh hoàng cho những lính chiến mạnh bạo trên đất người sống. 28 Nhưng ngươi sẽ bị đập tan giữa những kẻ chưa chịu cắt bì và sẽ nằm chung với những kẻ bị giết bởi gươm. 29 Ê-đôm ở tại đó với các vua và cả các nhà lãnh đạo nó; dù là những người mạnh mẽ, chúng cũng bị đặt chung với những kẻ bị giết bởi gươm. Chúng nằm chung với những kẻ chưa chịu cắt bì và với những kẻ sa xuống hố thẳm. 30 Tại đó cũng có tất cả những nhà lãnh đạo ở phương bắc, và tất cả dân Si-đôn đều đi xuống với những kẻ bị giết, mặc dù chúng đã dùng sức mạnh làm cho người ta kinh hoàng. Chúng nằm xuống như những kẻ chưa chịu cắt bì cùng với những kẻ bị giết bởi gươm; chúng phải bị hổ thẹn cùng với những kẻ sa xuống hố thẳm. 31 Pha-ra-ôn thấy chúng thì được an ủi về cả đoàn dân mình, tức là Pha-ra-ôn và cả đạo binh mình đã bị giết bởi gươm, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 32 Mặc dù Ta để cho Pha-ra-ôn gieo rắc sự kinh khiếp trên đất người sống, nhưng nó và cả dân của nó sẽ nằm giữa những kẻ chưa chịu cắt bì và những kẻ đã bị giết bởi gươm,” Chúa Giê-hô-va phán vậy. 

 SUY GẪM:

Cả đoạn  Đức Chúa Trời sẽ đưa xuống vực thẳm những tội nhân không ăn năn và kiêu ngạo, chính là kẻ thù của Ngài. Ngài đã đưa xuống vực thẳm A-si-ri, Ê-lam, Mê-siếc, Ê-đôm, và tất cả những nước từ phương bắc và Si-đôn. Bây giờ Ngài sẽ đưa Ai-cập đến đó. Đó là nơi ở của những người không chịu cắt bì. Đức Chúa Trời kêu gọi những người công bình, những người đã xưng nhận tội lỗi của mình, đến nhà của Cha. Nhưng những người không ăn năn thì sẽ bị đưa xuống địa ngục.

C.17-21  Khi Ai-cập bị phán xét và rơi xuống vực thẳm, thì những con gái của quốc gia hùng mạnh lại liên minh với Ai-cập là dân sẽ bị suy sụp. Số phận của chúng ta ngày mai được định đoạt bới chính chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta dựa vào những kẻ sẽ bị hủy diệt và ra hư không, thì chúng ta cũng sẽ đối diện sự tuyệt diệt y như họ. Nhưng nếu chúng ta quay trở lại với Đấng không bao giờ thay đổi, thì tương lai của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi.

C. 22-32  Các dân có sự kinh hoảng ngự trị sẽ xấu hổ đối diện với kết cục của mình và sẽ rơi xuống vực thẳm. Đế quốc A-si-ri hùng mạnh sẽ bị tiêu diệt và xóa khỏi lịch sử của chúng ta. Những ai gieo sự ác sẽ gặt thảm họa (Gióp 4:8; Châm ngôn 22:8). Việc biết phải làm gì với những kỹ năng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta nói dối, sẽ quyết định liệu chúng ta có được sống sau khi chết hay không. 

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con khiêm nhường và không kiêu ngạo, tham lam địa vị của Ngài vì như vậy sẽ bị sa xuống địa ngục. 

Bình Luận:

You may also like