Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Đứng Vững Trong Chúa

Ngày 25 – Đứng Vững Trong Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phi-líp 4:1-9

1 Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, là những người thân mến và thương nhớ, là niềm vui và mão triều thiên của tôi, hãy cứ đứng vững trong Chúa! 2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và khuyên Sin-ty-cơ nên hiệp ý trong Chúa. 3 Tôi cũng xin anh, người bạn đồng lao chân thành, hãy giúp những phụ nữ nầy; họ đã sát cánh với tôi chiến đấu vì Tin Lành, cùng với Cơ-lê-măn và các bạn đồng lao khác của tôi; tên của họ đã được ghi vào sách sự sống rồi.

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi! 5 Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi! 6 Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.

8 Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến. 9 Những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em. 

SUY GẪM:

C. 1  Với Hội thánh tại Phi-líp hiện đang bất hòa vì các giáo sư giả, Phao-lô bày tỏ tình yêu mến của ông và rằng họ chính là niềm vui cùng mão triều thiên của ông. Ông cũng khích lệ họ trở nên một với Chúa và đứng vững trong Ngài. Niềm vui và phần thưởng mà một người lãnh đạo hân hoan chờ đợi là các tín hữu đứng vững như những người thắng trận thuộc linh không tì vết trước mặt Chúa trong ngày cuối cùng.

C. 2,3  Phao-lô nói tới hai người phụ nữ đang bất hòa với nhau, Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ, và khuyên họ nên hiệp ý với nhau. Phao-lô nói hai người nữ này, cùng Cơ-lê-măn và những cộng sự khác không phải những đối thủ ganh đua với nhau, song là một gia đình mà tên của đã được ghi trong sách sự sống. Khi bạn không còn ganh đua với người khác mà biết nâng những người đồng công khác lên, thì ngày mà cả Hội thánh trở nên hiệp nhất sẽ tới gần hơn.

C. 6, 7  Cầu nguyện không phải là một thủ thuật, một công việc tạm thời, hay một sự bảo hiểm. Đối với những ai tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng sống thì lời cầu nguyện rất thực tế, hiệu nghiệm, và là một công tác thuộc linh phải làm trên mọi điều khác. Điều đầu tiên bạn làm là gì khi lo lắng phiền muộn xảy đến?

C. 8,9  Cuối cùng, Phao-lô đề cập tới những phẩm hạnh đáng ca ngợi trong văn hóa Hy-lạp thời xưa, và khích lệ các tín hữu không chỉ giữ những đặc tính ấy trong lòng, nhưng làm theo mọi điều mình đã học, đã nhận, đã nghe từ Phao-lô. Khi chúng ta sống một đời sống tốt hơn trong thế giới chống lại mình, và sống đúng theo như Phúc âm mà không một chút thỏa hiệp với thế gian, Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Cầu nguyện: Khi con không lo lắng, đứng vững trong Chúa và sống đời sống con, xin ban sự bình an trong tấm lòng và tâm trí con.

Bình Luận:

You may also like