Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Chịu Khổ Nạn Vì Phúc Âm

Ngày 19 – Chịu Khổ Nạn Vì Phúc Âm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phi-líp 1:12-26

12 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng những điều xảy đến cho tôi đã thật sự giúp ích cho sự tiến triển của Tin Lành, 13 đến nỗi tất cả lính canh trong dinh tổng đốc và mọi người khác đều biết tôi vì Đấng Christ mà bị xiềng xích; 14 phần đông anh em nhân việc tôi bị xiềng xích lại càng vững tin hơn trong Chúa, và mạnh dạn rao truyền lời Chúa không chút sợ hãi.

15 Thật, có vài người rao giảng Đấng Christ vì ganh tị và tranh cạnh, nhưng cũng có những người vì ý tốt mà rao giảng. 16 Những người nầy rao giảng vì lòng yêu thương, biết rằng tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành; 17 còn những người kia rao giảng Đấng Christ vì ích kỷ, không thành thật và tưởng rằng như thế sẽ gây đau khổ thêm cho sự xiềng xích của tôi. 18 Nhưng có hề gì! Dù thế nào đi nữa, hoặc giả vờ hay thành thật thì Đấng Christ vẫn được rao giảng. Đó là điều tôi vui mừng, và sẽ còn vui mừng nữa! 19 Vì tôi biết rằng nhờ sự cầu nguyện của anh em và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ đem lại sự cứu rỗicho tôi. 20 Điều tôi mong mỏi và hi vọng là sẽ không bị hổ thẹn về điều gì cả, nhưng thừa lòng can đảm, để bây giờ cũng như trong mọi lúc, dù sống hay chết, thì Đấng Christ vẫn được tôn vinh trong đời sốngtôi. 21 Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi. 22 Nhưng nếu tôi còn sống trong thân xác mà công việc tôi vẫn kết quả thì tôi không biết phải chọn điều nào. 23 Tôi bị giằng co giữa hai đàng: Tôi muốn ra đi và về ở với Đấng Christ là điều tốt hơn rất nhiều. 24 Nhưng tôi còn ở lại trong thân xác, ấy là điều cần thiết hơn cho anh em. 25 Tin chắc điều nầy, tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và tiếp tục ở với tất cả anh em để giúp anh em tăng trưởng và vui mừng trong đức tin. 26 Như thế khi tôi trở lại thăm, anh em sẽ có nhiều lý do để hãnh diện về tôi trong Đấng Christ Jêsus

SUY GẪM:

C13-17 Đức Chúa Trời đã cho phép Danh của Đấng Christ được giảng ra thành công bất kể thực trạng các sứ đồ rao giảng Danh Chúa ra cách nào, động cơ là gì. Phao-lô tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn hiện diện từ đầu cho đến cuối trong công cuộc Cứu rỗi của Ngài (1:6). Nhưng cả những người rao giảng Phúc âm trong tình yêu thương lẫn những kẻ làm việc đó vì lòng tranh cạnh để gây rắc rối đều sẽ gặt trái bởi công việc nơi tay họ làm ( 1Cô 9:26-27 ).

C12-18  Điều duy nhất làm Phao-lô vui mừng là sự tấn tới của đạo Tin lành. Nếu Tin lành đang được giải thích và Đấng Christ đang được rao giảng thì Phao-lô sẽ rất vui mừng, không cần biết tình cảnh của mình hay thái độ của những người làm việc cùng như thế nào. Ông chỉ tham gia vào phần nhỏ của việc truyền rao sứ điệp Tin lành và câu chuyện về Đấng được xức dầu, ông biết rằng ông là sứ giả chuyển tải thông điệp.

C21-26  Điều Phao-lô thấy quý trọng hơn cả sự sống, sự chết của mình là lý do ẩn phía đằng sau. Sẽ tốt hơn nếu được tự do khỏi thân thể của mình và trở thành một với Đấng Christ, nhưng Phao-lô cảm thấy sẽ còn tốt hơn nữa khi tiếp tục sống vì sự phát triển của các tín hữu và niềm hân hoan mà họ có trong đức tin. Ông đã không màng tới lợi lộc từ cuộc sống. Ông cũng biết rằng nếu ông được Chúa sử dụng theo lời các tín đồ cầu nguyện, thì họ sẽ rất hãnh diện bởi lời cầu nguyện được Chúa trả lời. Phúc Âm, Đấng Christ và các tín đồ – đó là những điều giúp Phao-lô tiếp tục sống. Lý do mà bạn sống là gì?

Cầu nguyện  Xin giúp con sống một cuộc sống vì Ngài và Phúc Âm.

Bình Luận:

You may also like