Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Một Nền Tảng Sai Trật

Ngày 13 – Một Nền Tảng Sai Trật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 28:14-19

14 Vì thế, hỡi những kẻ ngạo mạn, đang cai trị dân nầy ở Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va.15 Vì các ngươi nói: “Chúng tôi đã kết ước với sự chết, chúng tôi có một hợp đồng với âm phủ. Khi tai nạn hủy diệt tràn qua sẽ chẳng chạm đến chúng tôi. Vì chúng tôi lấy sự gian dối làm nơi nương náu, lấy sự lừa đảo làm nơi trú ẩn.”16 Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va phán thế nầy: “Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá, là đá thử nghiệm, đá góc nhà, đá quý, làm nền tảng vững chắc để ai tin sẽ không hành động vội vã.17 Ta sẽ lấy sự công minh làm dây đo, và sự công chính làm chuẩn mực; Mưa đá sẽ quét sạch nơi nương náu của kẻ gian dối, nước sẽ tràn ngập chỗ trú ẩn.”18 Bấy giờ, giao ước của các ngươi với sự chết sẽ bị hủy bỏ, hợp đồng của các ngươi với âm phủ sẽ không đứng vững. Khi tai họa hủy diệt tràn qua thì các ngươi sẽ bị nó chà đạp.19 Mỗi lần tai họa tràn đến, nó sẽ bắt lấy các ngươi vì hết buổi sáng nầy đến buổi sáng khác, ngày cũng như đêm, tai họa sẽ tràn qua; Chỉ có sự khiếp sợ làm cho các ngươi hiểu biết sứ điệp.20 Giường ngắn quá không thể duỗi mình; Mền hẹp quá không đủ đắp kín.21 Vì Đức Giê-hô-va sẽ đứng dậy như ở núi Phê-ra-xim, Ngài sẽ nổi giận như tại thung lũng Ga-ba-ôn để làm công việc Ngài, là công việc khác thường; Để thực hiện công tác Ngài, là công tác lạ lùng.22 Vậy bây giờ, đừng khinh lờn nữa, kẻo dây trói các ngươi càng siết chặt thêm; Vì tôi đã nghe lệnh hủy diệt trên khắp đất nước nầy từ Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân.23 Hãy lắng tai nghe tiếng tôi; Hãy chú ý nghe lời tôi nói!24 Có phải người cày ruộng để gieo cứ cày mỗi ngày không? Người ấy cứ vỡ đất và bừa mãi sao?25 Khi mặt đất đã được ban bằng rồi, chẳng phải người ấy vãi tiểu hồi và gieo đại hồi, tỉa lúa mì trên luống, lúa mạch tại chỗ riêng, và đại mạch theo khu vực của nó sao?26 Ấy là Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn và dạy bảo nông dân cách phải làm.27 Vì người ta không đập tiểu hồi bằng trái lăn, cũng chẳng cho bánh xe lăn trên đại hồi; nhưng tiểu hồi thì đập bằng cái que, đại hồi thì đập bằng cây gậy.28 Người ta xay lúa mì để làm bánh, nhưng không đập mãi; Dù bánh xe cán hoặc chân ngựa đạp trên hạt thóc, thì nó cũng không giập nát.29 Điều nầy cũng đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân, kế hoạch Ngài thật kỳ diệu, sự khôn ngoan Ngài thật tuyệt vời!

SUY GẪM:

C16-19  Ngài ban cho chúng ta một nền tảng thật để xây dựng đời sống của chúng ta. Đó là một nền tảng chuẩn mực và thật sự để chúng ta sẽ không đi loạng choạng trong bất kỳ sự thử thách hay nguy hiểm nào. Nền tảng này chính là Chúa Jêsus Christ (Thi thiên 118;22, Ma-thi-ơ 21:42; Ê-phê-sô 2:20, I Phi-e-rơ 2:6; I Cô 3:10, 11). Mưa đá sẽ rơi xuống và cơn lụt sẽ tràn qua đời sống nào không đặt nền móng trên Chúa Jêsus Christ để mọi thứ mà cả đời tích góp sẽ bị sụp đổ khi thời điểm đoán xét đến. Nền tảng trong đời sống bạn là gì?

C23-29 Đúng như cách người nông dân thu hoạch vụ mùa theo những gì mà vụ thu hoạch có, Đức Chúa Trời lọc luyện dân Ngài theo cách riêng của Ngài để họ có thể sinh những trái tốt. Đức Chúa Trời biết thân thể của chúng ta rõ hơn bất kỳ ai, và Ngài khiến chúng ta nên những tín đồ tốt theo cách tốt nhất, phù hợp với mỗi chúng ta. Đừng sa vào sự ngu ngốc của việc bị sửa trị hết lần này đến lần khác để được thay đổi,  mà hãy nhanh chóng nhận ra điều mà bạn có thể làm và sống một đời sống khôn ngoan.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C14-15 Các nhà lãnh đạo của Giu-đa đã nghe lời Chúa phán qua vị tiên tri một cách rất khinh suất và quyết định ký một hiệp ước với Ai-cập. Đây là giao ước của sự chết, điều sẽ mang đến một thảm họa không chỉ trên họ mà trên tất cả dân chúng. Điều họ nghĩ là một đường thông huyết mạch nhưng thật ra là điều sẽ dẫn họ đến phần mộ. Ngày nay, bạn đang nắm giữ điều gì hơn là Lời Ngài?

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con sống đời sống dựa trên nền tảng vững chắc của Chúa Jêsus.

Bình Luận:

You may also like