Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Một Xã Hội Nghiện Ngập

Ngày 12 – Một Xã Hội Nghiện Ngập

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 28:1-13

1 Khốn cho mão miện kiêu ngạo của những bợm rượu Ép-ra-im, khốn cho vòng hoa chóng tàn, là đồ trang sức xa hoa cho thủ phủ thung lũng phì nhiêu của những kẻ bị rượu đánh ngã! 2Nầy, từ nơi Chúa có một người mạnh mẽ và có quyền thế, giống như cơn bão mưa đá, cuồng phong tàn phá, như nước lớn vỡ bờ, lũ lụt tràn lan; Người sẽ dùng tay ném chúng xuống đất.3 Mão miện kiêu ngạo của những bợm rượu Ép-ra-im sẽ bị chà đạp dưới chân.4 Vòng hoa chóng tàn là đồ trang sức xa hoa cho thủ phủ của thung lũng phì nhiêu, cũng sẽ giống như trái vả chín trước mùa hè; Khi có người thấy và hái được nó thì đã nuốt ngay.5 Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ là mão triều thiên vinh quang và mão miện rực rỡ cho phần còn sót lại của dân Ngài.6 Ngài sẽ là Thần Công Lý cho người ngồi tòa xét xử, và là sức mạnh cho những người đẩy lùi chiến trận nơi cổng thành.7 Ngay cả những người nầy cũng loạng choạng vì rượu, và đi lảo đảo vì rượu mạnh. Thầy tế lễ và nhà tiên tri đều loạng choạng vì rượu mạnh, họ bị nuốt chửng vì rượu, và bị lảo đảo vì rượu mạnh; Họ quờ quạng trong khải tượng, và nhầm lẫn trong phán đoán;8 Tất cả các bàn tiệc đầy đồ nôn mửa, chẳng còn chỗ nào sạch!9 “Vậy, người sẽ dạy kiến thức cho ai, và sẽ giải thích cho ai hiểu sứ điệp của mình? Có phải là dạy cho những trẻ thôi bú, mới rời khỏi vú chăng? 10 Vì mệnh lệnh thêm mệnh lệnh, mệnh lệnh thêm mệnh lệnh; Hàng thêm hàng, hàng thêm hàng; Một chút chỗ nầy, một chút chỗ kia!”11 Vì vậy, Đức Giê-hô-vasẽ dùng môi miệng người ngoại quốcvà tiếng khác mà phán với dân nầy.12 Ngài đã phán với họ: “Đây là chỗ nghỉ ngơi, hãy để kẻ mệt mỏi được nghỉ; Đây là chỗ yên tĩnh.”Nhưng họ không chịu lắng nghe.13 Cho nên lời Đức Giê-hô-va đối với họ sẽ là: mệnh lệnh thêm mệnh lệnh, mệnh lệnh thêm mệnh lệnh; Hàng thêm hàng, hàng thêm hàng; Một chút chỗ nầy, một chút chỗ kia; để họ bước tới thì ngã ngửa, bị vỡ nát, sập bẫy và bị bắt!

SUY GẪM:

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C1-4 Ngài dùng kẻ mạnh như một công cụ để đoán xét dân kiêu ngạo. Sa-ma-ri là vương miện của bắc Y-sơ-ra-ên, nhưng Đức Chúa Trời đã quăng cái vương miện đó xuống đất. Điều này là vì dân Sa-ma-ri tin cậy vào sự giàu có của họ, đã làm cho vững thành mình và không có Đức Chúa Trời ở bên họ. Vì vậy, Sa-ma-ri rơi vào tay A-si-ri đúng như đã được nói.

C5-6  Bản thân Ngài trở thành một mão triều thiên cho những người còn sót lại. Đối với những người trung tín theo Ngài, Đức Chúa Trời sẽ trở thành một mão triều thiên đẹp đẽ, ban cho họ sự vui mừng lớn và một phần thưởng vinh quang.  Một ngày, vương miện những bông hoa héo tàn sẽ được dùng như một công việc lớn lao của ân điển bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy hy vọng rằng nó sẽ trở thành rõ ràng trong đời sống của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C7-8  Ép-ra-im và dân Giu-đa sẽ theo đường lối của Sa-ma-ri. Tất cả họ sẽ đi loạng choạng vì say rượu và bỏ bê nhiệm vụ của họ. Điều gì đang làm bạn say sưa và ngăn trở bạn khỏi việc sống theo Lời Ngài?

C9-10  Sự kiêu ngạo đang bịt kín tai bạn đối với Lời Chúa. Dân chúng giễu cợt Ê-sai, nói rằng ông chỉ lặp đi lặp lại cùng một sứ điệp đơn giản. Họ nói họ đã biết lời ấy rồi, vì thế, họ không phải học nó nữa. Bạn có cùng một thái độ như thế không? Hãy mở tai bạn ra đối với Lời Ngài.

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con sửa lại thế gian đang đi loạng choạng trong bóng tối và nôn mửa tất cả những thứ bẩn thỉu để nó sẽ là một nơi thánh cho Ngài.

Bình Luận:

You may also like