Home Dưỡng Linh Ngày 5 – Sép-na và Ê-li-a-kim

Ngày 5 – Sép-na và Ê-li-a-kim

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 22:15-25

15 Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán bảo tôi: “Con hãy đi nói với viên quản lý Sép-na là người cai quản cung điện, rằng: 16 ‘Ông đang làm gì ở đây? Ông có bà con gì ở đây không mà lại đục cho mình một phần mộ tại đây? Thật, ông đang đục cho mình một phần mộ trên cao, khoét cho mình một nơi an nghỉ trong vầng đá! 17 Hỡi kẻ mạnh sức! Nầy, Đức Giê-hô-va sắp túm chặt ông, và quăng mạnh ông ra xa. 18 Ngài sẽ cuộn tròn ông và ném ông như quả bóng vào một xứ rộng mênh mông. Tại đó, ông sẽ chết; chiến xa đã từng làm cho ông vẻ vang cũng nằm ở đó. Ông sẽ là nỗi ô nhục cho nhà chủ mình!’ 19 Chúa phán: ‘Ta sẽ cách chức ngươi, và ngươi sẽ bị truất khỏi địa vị mình.

20 Trong ngày đó, Ta sẽ kêu gọi đầy tớ Ta là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia. 21 Ta sẽ lấy áo ngươi mặc cho người, lấy đai ngươi thắt cho người, lấy quyền bính của ngươi trao vào tay người. Người sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và nhà Giu-đa. 22 Ta sẽ đặt chìa khóa nhà Đa-vít trên vai người. Người mở thì không ai đóng được, và đóng thì không ai mở được. 23 Ta sẽ làm cho người vững chắc như cọc lều đóng xuống đất; và người sẽ trở nên một ngai vinh quang cho nhà cha mình. 24 Người ta sẽ treo trên người mọi vinh quang của nhà cha mình, con cái dòng dõi, và tất cả những vật dụng bé nhỏ, từ cái chén đến cái bình.’”

25 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Trong ngày đó, cái chốt đóng vào nơi vững chắc sẽ bị long ra và rơi xuống; và vật nặng treo trên đó sẽ bị cắt đứt.” Đức Giê-hô-va đã phán vậy. 

SUY GẪM:

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Cả đoạn:  Đức Chúa Trời hạ xuống và nâng lên vị trí của dân chúng, bãi bỏ những kẻ đương chức đương quyền và lập nên những người mới (Đa-ni-ên 2:21; Công vụ:13:22). Sép-na là kẻ phụ trách cai quản cung điện đã lạm dụng quyền của mình. Vì thế, Đức Chúa Trời đã cất bỏ chức vụ của ông ta và đặt Ê-li-a-kim thay thế ông ta. Trong khi đương chức, cả gia đình ông ta có thể hưởng niềm vui và sự vinh dự. Đức Chúa Trời đặt vị trí và thẩm quyển nào cho bạn? Trước khi Ngài lấy lại mọi thứ Ngài đã ban cho bạn thì hãy tra xét xem có phải bạn đang dùng tất cả điều mà Đức Chúa Trời ban để thực hiện ý muốn của Ngài hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 15-19:  Sép-na đã dùng quyền lực và vị địa của mình theo những cách đồi bại để chuẩn bị một phần mộ và bia mộ cho chính mình. Thậm chí ngày nay, có những lãnh đạo của các nước không để ý gì đến dân chúng mà chỉ cố làm thỏa mãn lòng tham của chính họ, thậm chí điều đó có nghĩa là dân của họ sẽ chết. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ đánh những kẻ này mạnh như đánh một quả bóng. Chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các lãnh đạo của chúng ta sẽ không giống như thế này.

Câu 20-23:  Không giống như Sép-na, Ê-li-a-kim là người chịu trách nhiệm về việc cai quản cung điện, đã dùng tiền này một cách trung thực và theo ý Đức Chúa Trời. Ông đã hướng lòng và linh hồn mình đến sự thịnh vượng của dân chúng hơn là của chính mình ông, đúng như Đấng Christ đã làm và mở các cửa để dân chúng có thể được hưởng sự an ninh của nhà vua. Dù ngày hôm nay chúng ta đang làm gì, thì chúng ta phải làm một cách khiêm nhường theo ý Đức Chúa Trời. Đó là cách duy nhất cho chúng ta để kinh nghiệm sự vinh hiển của Ngài.

Cầu nguyện:  Xin Giúp con thực hiện nhiệm vụ mà Ngài đã chỉ định cho con làm một cách trung tín và ngay thật.

Bình Luận:

You may also like