Home Dưỡng Linh Các Điều Răn Nhân Từ của Đức Chúa Trời

Các Điều Răn Nhân Từ của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

       Các con trai của tôi, khi chúng còn nhỏ, thích chơi với tất cả các loại sinh vật. Chúng tôi đã phải dạy chúng những loại nào có thể gây hại cho mình. Chúng tôi cũng đã phải dạy chúng những cách khác để tránh khỏi sự nguy hại, chẳng hạn như hãy cẩn thận không được sờ vào một bếp nóng, phải tránh xa lò sưởi, và cả việc không được đốt lò sưởi, trừ khi có một người lớn ở gần. Có nhiều cảnh báo, hoặc “ranh giới” khác mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ chúng. Điều này bao gồm những lời khuyên nhủ phải cẩn thận về việc băng qua đường vì xe chạy ngang, không ăn đồ ngọt quá nhiều, ăn rau, và nhiều điều tương tự nữa.

       Chúng tôi có muốn làm cuộc sống của chúng trở nên khổ sở không? Tất nhiên, không phải. Mỗi rào cản hoặc tiêu chuẩn mà chúng tôi thiết lập không phải do lòng độc đoán hay sự sắp đặt để giới hạn một cách vô lý, nhưng tất cả chỉ đơn giản vì sự tốt lành của chúng, bởi chúng tôi yêu con cái mình và canh chừng cho sự an toàn của chúng.Tương tự như vậy, chúng ta không nên nhìn đến các điều răn của Đức Chúa Trời, bao gồm cả mười điều răn (Xuất Hành 20:1-17) trong một ý nghĩa tiêu cực. Các điều răn đến bởi Đức Chúa Trời vì sự an lạc của chúng ta, bởi Ngài yêu thương chúng ta. Cha trên trời đã thiết lập những ranh giới cho chúng ta, như chúng ta thiết lập các ranh giới với con cái của mình. Ngài muốn bảo vệ và giúp chúng ta tránh khỏi những điều có thể làm hại cho mình. Ví dụ, các điều răn thuộc về đạo đức của Chúa được thiết lập để bảo vệ sự thiêng liêng của hôn nhân –là cấu kết gia đình Ngài đã tấn phong, để bảo vệ cho các con cái đến từ những cuộc hôn nhân như vậy, và cũng bảo vệ khỏi các bệnh hoa liễu.

            Đức Chúa Trời luôn luôn có một lý do tốt và nhân từ cho các mạng lệnh của Ngài. Chúng ta không bao giờ nên cố gắng tìm “những kẽ hở” trong các điều răn của Ngài (không có mảy may), hoặc đừng giả định vì Chúa thật nhân từ và yêu thương nên Ngài sẽ tha thứ. Đúng thật rằng Đức Chúa Trời là nhân từ, yêu thương, và Ngài sẽ tha thứ, nếu chúng ta thành tâm ăn-năn, và hồ sơ đời đời của chúng ta có thể được xóa sạch. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, những người vi phạm luật pháp của Chúa đang tự làm tổn thương chính mình và đôi khi hủy hoại gia đình và bản thân họ. Vì ngay cả với sự tha thứ, luật của tâm linh là gieo và gặt vẫn có hiệu lực.

         Chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì tình yêu vĩ đại cùng những điều răn (hoặc “ranh giới”) nhân từ của Ngài, và chúng ta nên luôn luôn tôn trọng và tuân thủ theo các mạng lệnh ấy, vì sự vinh hiển của Ngài cũng như vì sự bảo vệ của chúng ta.

 Theo Bill Bright (dch)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like