Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Sự Giúp Đỡ Của Đức Chúa Trời Theo Thời Điểm Của Ngài

Ngày 30 – Sự Giúp Đỡ Của Đức Chúa Trời Theo Thời Điểm Của Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 18:1-7

1 Khốn cho đất đập cánh kêu vù vù, là đất ở bên kia các sông của Cút;2 Ngươi sai sứ dùng thuyền bằng lau vượt biển, lướt trên mặt nước! Hỡi các sứ giả nhanh nhẹn, hãy đi đến một nước có người cao da bóng, đến một dân mà xa gần ai cũng sợ, một nước hùng cường và hay xâm lược, là đất nước có nhiều sông ngòi chia cắt.3 Hỡi tất cả cư dân trên thế giới, là những người sống trên mặt đất! Vừa khi ngọn cờ dựng trên núi, các ngươi hãy xem! Vừa khi kèn thổi lên, các ngươi hãy lắng nghe!4 Vì Đức Giê-hô-va đã phán với tôi thế nầy:“Từ chỗ Ta đang ngự, Ta sẽ yên lặng nhìn xem như tia nắng lung linh từ ánh mặt trời, như làn sương trong ánh nắng mùa gặt.5 Trước kỳ thu hoạch, khi mùa hoa đã hết, và hoa đã thành những chùm nho chín, người ta sẽ dùng liềm cắt những cành non, tỉa bỏ những cành rậm lá.6 Chúng sẽ cùng bị bỏ lại cho chim săn mồi trên núi và cho thú vật trên đất. Chim săn mồi sẽ ăn chúng trong mùa hạ, tất cả thú vật trên đất sẽ ăn suốt mùa đông.”7 Lúc ấy, dân tộc người cao da bóng, tức là dân mà xa gần ai cũng sợ, một nước hùng cường và hay xâm lược, là đất nước có nhiều sông ngòi chia cắt, chính dân ấy sẽ đem lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va vạn quân tại nơi danh Đức Giê-hô-va vạn quân ngự, là núi Si-ôn.

SUY GẪM

Đây là lời tiên tri chống nghịch lại Cút (Ê-thi-ô-pi-a). Vào lúc đó, Cút liên kết với Ai-cập và cố ngăn chặn sự tấn công ở hướng Nam. Nhưng Ê-sai để cho họ biết là chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cứu họ khỏi tay của A-si-ri và khuyên nài họ quay lại với Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 4-6: Đức Chúa Trời đang hành động một cách yên lặng như tia nắng lung linh từ ánh mặt trời và như làn sương trong ánh nắng mùa gặt. Trong âm thanh ồn ào của tiếng kèn chiến tranh, Đức Chúa Trời yên lặng nhưng rõ ràng là Ngài đang làm công việc của Ngài. Hậu quả là A-si-ri ồn ào sẽ bị huỷ diệt như hoa trái đã hết trước kỳ thu hoạch hoặc là như những nhánh không ra quả sẽ bị cắt bỏ. Ngày nay, bạn có muốn phạm tội vì Đức Chúa Trời không đoán xét bạn vào đúng lúc bạn phạm tội không? Hãy hiểu rằng sự đoán xét của Đức Chúa Trời đang chờ đợi đến đúng thời điểm và nó cũng gần như tia nắng lung linh từ ánh mặt trời làm các trái cây chín một cách yên lặng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-2: Cút đã liên minh với các nước láng giềng để ngăn chặn quân A-si-ri và sai người đại diện đến với Giu-đa để yêu cầu trợ giúp. Nhưng tiên tri Ê-sai đã từ chối lời đề nghị này vì Giu-đa có thể thoát khỏi A-si-ri không phải nhờ việc liên minh, mà nhờ vào sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời. Trong những lúc khủng hoảng, bạn muốn được liên kết với ai?

Câu 7: Lúc ấy, Giu-đa mang lễ vật dâng lên, không phải để liên minh với Cút mà dâng lên cho Chúa Toàn năng để liên minh với Ngài. Điều này được hoàn thành qua những người ngoại, cũng như là hoạn quan Ê-thi-ô-pi-a (Công vụ 8:26-39), là người đã cải đạo và đến với hội thánh. Hãy mong chờ công việc của Phúc Âm để mang đến kết quả này.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin hãy để con kinh nghiệm sự hành động của cánh tay Ngài yên lặng như ánh nắng mặt trời hay như sương mai buổi sáng sớm.

 

 

Bình Luận:

You may also like