Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Ta Sẽ Trừng Phạt Sự Kiêu Ngạo Của A-si-ri

Ngày 20 – Ta Sẽ Trừng Phạt Sự Kiêu Ngạo Của A-si-ri

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 10:5-15.

5 Khốn cho A-si-ri, cây roi của sự thịnh nộ Ta!

Cây gậy trong tay nó là sự tức giận của Ta!

6 Ta sai nó chống lại một nước bất kính,

Ta truyền cho nó đánh một dân chọc giận Ta,

Để cướp bóc, tước đoạt

Và giày đạp chúng như bùn ngoài đường.

7 Nhưng nó không hiểu như thế,

Lòng nó chẳng nghĩ như vậy;

Nó muốn tiêu diệt

Và loại trừ thật nhiều nước.

8 Vì nó nói rằng:

“Chẳng phải các tướng lĩnh của ta đều là vua sao?

9 Chẳng phải Ca-nô sẽ như Cạt-kê-mít,

Ha-mát sẽ như Ạt-bát,

Sa-ma-ri sẽ như Đa-mách sao?

10 Như tay ta đã nắm được các vương quốc có thần tượng,

Tượng thần của họ còn hơn cả Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri,

11 Ta lại chẳng làm cho Giê-ru-sa-lem và thần tượng nó

Như ta đã làm cho Sa-ma-ri và thần tượng nó sao?”

12 Nhưng khi Chúa đã hoàn thành mọi công việc của Ngài trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, Ngài phán: “Ta sẽ trừng phạt những việc làm của lòng tự đại và sự kiêu hãnh của con mắt tự cao của vua A-si-ri. 13 Vì vua nầy nói rằng:

‘Ta đã hành động bằng sức mạnh của tay ta

Và bởi sự khôn ngoan của ta, vì ta thông minh.

Ta đã xóa bỏ biên giới các dân,

Và cướp đoạt các kho báu của chúng.

Như một người hùng mạnh,

Ta đã hạ bệ các vua

14 Tay ta đã bắt lấy của cải các dân

Như bắt một tổ chim;

Ta đã thu gom cả mặt đất,

Như người thu gom trứng bỏ rơi;

Chẳng ai vỗ cánh,

Há miệng, hay kêu hót!’”

15 Cái rìu lại khoe mình với người cầm rìu,

Hay cái cưa lại tự tôn tự đại với kẻ cầm cưa sao?

Điều đó giống như cây roi điều khiển người giơ roi,

Cây gậy nâng người cầm gậy!

SUY GẪM

A-si-ri mà Đức Chúa Trời dùng như một công cụ trừng phạt đã trở nên kiêu ngạo sau khi nó phá huỷ A-ram và Y-sơ-ra-ên. Dân A-si-ri nghĩ họ đã làm tất cả các công việc đó bằng quyền lực và khả năng của chính họ. Đức Chúa Trời phán xét A-si-ri.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

 

Câu 5-6: Đức Chúa Trời có thể dùng bất cứ một nước nào cho mục đích đã được hoạch định của Ngài. Là Đấng Tạo Hoá và là Chủ tể toàn thế gian, Ngài quyết định sự vận hành của thế giới này và cai trị nó. Ngài đã dùng các siêu cường quốc quanh Y-sơ-ra-ên như là một công cụ để trừng phạt dân sự Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên nghĩ rằng bản thân họ là nước thánh sạch nhất và xem thường các dân ngoại như A-si-ri là những dân vô tín, không nhận biết Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa đã xem Y-sơ-ra-ên là vô tín và dấy A-si-ri lên chống lại nó. Tội lỗi gian ác trong tôi là gì khiến Đức Chúa Trời trừng phạt tôi bằng môi trường và mọi người quanh tôi?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu7-11, 13, 14: A-si-ri không nhận biết nó có thể có được địa vị của nước hùng mạnh nhất chỉ bởi vì Đức Chúa Trời đang dùng nó. Không chỉ ngạo mạn về quyền lực của mình, mà nó còn làm ra vẻ cứ như thế nó sẽ xâm chiếm Giê-ru-sa-lem và Đức Chúa Trời như đã từng xâm chiếm các thành phố khác. A-si-ri thật kiêu căng vượt quá vai trò mà Đức Chúa Trời cho phép nó. Dù là tôi được kêu gọi vào chức vụ được Chúa chỉ định, tôi có khoe khoang về những năng lực của mình không? Hãy tra xét xem có phải chúng ta đang đi quá xa để thực hiện những ước muốn của chúng ta hơn là làm hết khả năng trong vai trò của chúng ta hay không?

Cầu nguyện: Chúa ôi! Xin hãy để con xưng nhận rằng con làm điều con có bổn phận phải làm như là đầy tớ của Ngài.

Bình Luận:

You may also like