Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Cơn Giận Của Đức Chúa Trời Vẫn Cháy Phừng

Ngày 19 – Cơn Giận Của Đức Chúa Trời Vẫn Cháy Phừng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ê-sai 9:8-10-4

8 Toàn dân, tức là Ép-ra-im và dân cư Sa-ma-ri, Sẽ biết lời ấy. Với lòng tự cao tự đại, họ nói rằng: 9 “Gạch đã đổ xuống, Nhưng chúng tôi sẽ xây lại bằng đá quý; Cây sung đã bị đốn ngã, Nhưng chúng tôi sẽ thay bằng cây bá hương.” 10 Vì vậy, Đức Giê-hô-va sẽ khiến kẻ đối địch của Rê-xin Nổi lên chống lại họ, và khuấy động kẻ thù của họ. 11 Dân A-ram phía trước, dân Phi-li-tin phía sau, Há miệng ra nuốt Y-sơ-ra-ên. Dù vậy, cơn giận Ngài chưa quay khỏi Và tay Ngài vẫn còn giơ ra! 12 Nhưng dân chúng không quay về Đấng đánh phạt mình Cũng chẳng tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân. 13 Vậy nên chỉ trong một ngày, Đức Giê-hô-va sẽ cắt khỏi Y-sơ-ra-ên Cả đầu lẫn đuôi, cả cành cọ lẫn cây sậy. 14 Đầu là trưởng lão và người được tôn trọng, Đuôi là kẻ tiên tri dạy điều dối trá. 15 Những kẻ dẫn dắt dân nầy đã sai lạc, Còn những người được dẫn dắt thì bị hủy diệt. 16 Vì vậy, Chúa không vui lòng về giới trẻ của họ, Cũng chẳng xót thương kẻ mồ côi và góa bụa, Vì tất cả họ đều vô đạo và gian ác, Miệng nào cũng nói điều ngu xuẩn. Dù vậy, cơn giận Ngài chưa quay khỏi Và tay Ngài vẫn còn giơ ra! 17 Vì sự gian ác cháy bừng lên như lửa, Thiêu hủy gai gốc và bụi rậm, Đốt cháy các bụi cây trong rừng, Làm cho khói cuồn cuộn bốc lên. 18 Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va vạn quân, Đất bị thiêu đốt, dân trở thành mồi cho lửa; Người ta chẳng còn tiếc thương anh em mình. 19 Họ cấu xé bên phải mà vẫn đói, Và ăn nuốt bên trái vẫn chưa no; Ai nấy ăn thịt của chính cánh tay mình. 20 Ma-na-se chống Ép-ra-im, và Ép-ra-im chống Ma-na-se, Rồi cả hai cùng chống lại Giu-đa. Dù vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va chưa quay khỏi Và tay Ngài vẫn còn giơ ra! 1 Khốn cho những kẻ lập ra luật bất công, Những kẻ viết nên đạo luật trái lẽ, 2 Để tước đoạt quyền lợi của người cô thế Và cướp mất công lý khỏi người nghèo khó trong dân Ta, Biến người góa bụa thành miếng mồi của chúng, Và kẻ mồ côi trở thành chiến lợi phẩm! 3 Các ngươi sẽ làm gì khi đến ngày trừng phạt, Khi tai họa từ xa ập đến? Các ngươi sẽ trốn đến ai để cầu cứu? Các ngươi sẽ để danh vọng mình ở đâu? 4 Chúng chỉ còn một việc là khom lưng giữa đám tù binh Và ngã gục giữa những người bị giết. Dù vậy, cơn giận của Chúa chưa quay khỏi Và tay Ngài vẫn còn giơ ra.        

SUY GẪM

Sứ điệp hôm nay được chia làm bốn phần (1-12; 13-17; 18-21; 10:1-4), với mỗi phần kết thúc với các từ: “Dù vậy, cơn giận của Ngài chưa quay khỏi, và tay Ngài còn giơ ra”.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 8-12: Đức Chúa Trời kết án những kẻ không vâng lời Ngài và kiêu ngạo, Ngài để cho họ bị các nước khác tấn công. Dân Y-sơ-ra-ên đã không quỳ xuống và ăn năn trước Đức Chúa Trời, Đấng hình phạt kẻ phạm tội, phản ứng một cách kiêu ngạo rằng họ có thể khắc phục được điều đã bị huỷ phá bởi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Ngài đánh bại Y-sơ-ra-ên kiêu ngạo bằng quân A-si-ri, A-ram và Phi-li-tin. Còn tôi và cộng đồng của tôi thì thế nào? Chúng ta có đang quá tự tin dù là chúng ta bị Chúa trừng phạt và quá tự tin trong hoàn cảnh tuyệt vọng không? Chúng ta có nhận ra hoàn cảnh của chúng ta và nói chúng ta có thể tự chiến thắng tất cả những khó khăn không? Hãy nhanh chóng ăn năn trước khi một sự khó khăn lớn hơn rơi xuống trước mặt chúng ta.

Câu 13-17: Đức Chúa Trời hình phạt các lãnh đạo là kẻ xúi giục dân sự quay sang chống nghịch Ngài. Các lãnh đạo này có trách nhiệm dẫn dắt dân sự đến với Đức Chúa Trời. Nhưng thay vì thế, họ xúi giục dân sự tin vào những lời dối trá đường mật của họ hơn là nhưng cảnh báo thật của các tiên tri giống như Ê-sai. Chúa phán xét các lãnh đạo vô trách nhiệm này cùng những kẻ đi theo họ mà không suy nghĩ. Là một lãnh đạo, tôi có dẫn mọi người đến với Đức Chúa Trời không hay tôi khiến họ đi theo tôi? Hãy cẩn thận để không dẫn dắt mọi người cách sai trật và làm như thế thì bạn sẽ đối diện với sự đoán xét.

Câu 18-21: Đức Chúa Trời lìa bỏ những kẻ có gia đình xích mích với lòng tham mãnh liệt. Lửa lòng tham chưa bị dập tắt là dấu hiệu của việc nhận sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Ngọn lửa lòng tham của Y-sơ-ra-ên sẽ dẫn dân này đến sự huỷ diệt. Thực tế là sau khi Giê-rô-bô-am II băng hà, có nhiều bạo loạn xảy đến cho vương quyền và nhiều vua bị giết hại. Dưới những nhà lãnh đạo như thế thì dân cũng đeo đuổi cách mạnh ai nấy sống, như là mọi người làm trong xã hội thời nay. Chúng ta hãy cầu nguyện vì tay đoán xét của Đức Chúa Trời xuống nhanh ngày nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Dù cho chúng con làm bất cứ điều gì thì hãy để chúng con vâng lời Ngài và sống bằng cách nương cậy vào Phúc Âm.

Bình Luận:

You may also like