Home Bài Viết Lựa Chọn Đời Sống Khác Thường

Lựa Chọn Đời Sống Khác Thường

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-sép không bao giờ nói trong sách Tân Ước. Ông làm nhiều. Ông nhìn thấy một thiên sứ, kết hôn với một cô gái mang thai, rồi dẫn gia đình tới Bết-lê-hem và Ai Cập. Ông làm nhiều, nhưng không nói gì. Một người thợ mộc nơi thành phố nhỏ không bao giờ nói một lời đích đáng nào trong Kinh Thánh. Ông Giô-sép có phải là một sự lựa chọn đúng không? Không phải Đức Chúa Trời có các lựa chọn tốt hơn sao? Một thầy giảng đạo hùng biện từ Giê-ru-sa-lem hay một học giả từ các người Pha-ri-si? Tại sao lại Giô-sép? Phần chính của câu trả lời nằm trong điều nổi tiếng này của ông: ông từ bỏ mọi sự cho Chúa Giê-su. Ma-thi-ơ 1:19 chép, “Sau đó, Giô-sép chồng nàng là một người có tình nghĩa, và không muốn cho nàng mang tiếng xấu, nên định âm thầm từ hôn.” Cha mẹ của bà Mary, cho tới thời điểm này, đã ký một hợp đồng và đóng dấu với của hồi môn. Mary thuộc về Giô-sép, Giô-sép thuộc về Mary. Ràng buộc về mặt pháp lý và định lệ hôn phối. Bây giờ chuyện gì đây? Vị hôn thê của ông đang mang thai, nhơ nhuốc, không trong sạch … ông là công bình, tin kính. Một mặt, ông có pháp luật. Mặt khác, ông có một tình yêu . Luật pháp bảo rằng, hãy ném đá cô ấy. Tình yêu nói, hãy tha thứ cô ấy. Giô-sép bị kẹt ở giữa. Tuy nhiên, Giô-sép là một người đàn ông tử tế. “Không muốn làm nhục vị hôn-thê của mình, định âm thầm từ hôn” (câu 19). Một cuộc ly hôn âm thầm. Làm thế nào để việc này sẽ giữ mãi trong im lặng? Chắc sẽ chẳng được lâu. Nhưng sau một thời gian, đây là giải pháp. “Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: “Này Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Mary làm vợ vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh.” (câu 20).


Bụng của bà Mary ngày càng tăng không phải nguyên cớ để quan tâm, nhưng là lý do để vui mừng. Vì thiên sứ đã công bố  “Cô ấy mang Con Thiên Chúa trong lòng,”Nhưng ai sẽ tin đây? Ai sẽ chấp nhận được câu chuyện này? Ông lắc đầu và sau đó làm một quyết định. “Giô-sép thức dậy, làm theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo, cưới Ma-ri về làm vợ, nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một con trai thì đặt tên là Giê-su.” (Ma-thi-ơ 1:24-25). Giô-sép dằn danh tiếng mình xuống. Ông đã hoán đổi danh tiếng của mình cho một vị hôn thê đang mang thai cùng với một người con trai không phải của mình và thực hiện cái quyết định lớn của người môn đồ. Ông đã đặt chương trình của Thiên Chúa ở trước kế hoạch riêng của mình.

 

Bạn có sẵn sàng để làm như vậy không? Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta một cuộc sống khác thường khi chúng đã bỏ đi lối sống thông thường của mình. “Vì hễ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được” (Ma-thi-ơ 16:25). Bạn có muốn chịu mất danh tiếng của mình để nhìn thấy Chúa Giê-su được sinh ra trong thế giới của bạn không?

 

Max Lucado (dch)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like