Home Bài Viết Đức Chúa Trời Ban Quyền Năng Để Nên Thánh

Đức Chúa Trời Ban Quyền Năng Để Nên Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọc

                Ví dụ, viện trưởng của một trường đại học nổi tiếng bị phát hiện là đã sử dụng máy vi tính của mình để chuyển sách báo khiêu dâm cho các em vị thành niên. Người đứng đầu của một tổ chức từ thiện danh giá đã bị cáo giác là thâm lạm ngân quỹ từ thiện. Một số lãnh đạo chính trị hàng đầu đã bị buộc tội tà dâm vì đã dan díu với các nhân viên nội trú và nhân sự. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người giữ các chức vụ nầy đều phạm những tội như thế, nhưng những nan đề nầy đang lan tràn đến nỗi, dầu là một dân tộc có nhiều thành tựu lớn, chúng ta đang bị băng hoại về mặt đạo đức.

                Cơ Đốc Nhân cũng đang vật lộn với sự thanh sạch về mặt đạo đức. Cách đây khá lâu, một người đàn ông giữ một địa vị có ảnh hưởng trong một chức vụ Cơ Đốc đã tâm sự với tôi rằng ông ta chưa bao giờ đầu phục Chúa Cứu Thế, mặc dù trong nhiều năm, ông vẫn làm ra vẻ như mình đã dâng đời sống cho Chúa. Ông đã nói và làm tất cả những gì thích hợp để cho bạn bè và những người gặp gỡ ông đều nghĩ rằng ông là một tín  đồ tận tụy với Chúa Cứu Thế. Nhưng ông thú nhận đã cố ý nói “không” trước sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và chọn sống trong sự dối trá.

                Đây chính là bí quyết: Chúng ta có thể sống một đời sống thánh khiết nếu chúng ta đầu phục Đức Thánh Linh là Đấng đến để làm vinh hiển Chúa Cứu Thế Jêsus. Chúa Jêsus là con người duy nhất đã từng sống một đời sống thánh khiết, và hiện nay Ngài ngự trị trong mỗi một tín hữu qua Thánh Linh Ngài. Sự hiện diện của Ngài và quyền năng của Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để sống đời sống thánh khiết từng giây phút. Sống công bình, thánh khiết là bí quyết để có được một cuộc sống vui mừng, đầy quyền năng đắc thắng và kết quả. Khi sống thánh khiết, chúng ta phân rẽ và biệt mình khỏi tội lỗi để được Chúa sử dụng đặc biệt. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền năng để kinh nghiệm một đời sống mới hoàn toàn đặt nền tảng trên sự thánh khiết và thanh sạch của Ngài.

                Năm 1996, tôi có vinh dự được nhận giải thưởng Templeton danh tiếng quốc tế dành cho sự Tiến bộ Tôn giáo. Một phần của vinh dự ấy là tôi và Vonett đã được đến Cung điện Buckingham để tiếp kiến Thái tử Philip và ông John Templeton. Bởi vì chúng tôi sẽ gặp gỡ hoàng gia, nên chúng tôi rất ý thức về diện mạo cũng như hành vi của mình.

                Chúng ta có thiếu cẩn trọng khi ra mắt Đức Chúa Trời Tối Cao, Đấng tể trị vũ trụ không? Ngài đáng phải nhận được sự tôn kính và kính trọng hơn bất cứ một con người nào đã từng sống! Ngài không phải là “cấp trên”. Ngài chính là Đức Chúa Trời Tạo Hóa, lớn lao, thánh khiết, công bình, toàn năng và yêu thương.

việc sống một đời sống thanh sạch chỉ có thể thực hiện được qua sự ban sức của Đức Thánh Linh. Chúng ta được ban cho quyền phép để đắc thắng tội lỗi và cám dỗ khi chính mình Ngài ngự trị, đầy dẫy, và xức dầu cho chúng ta.

                Theo lời Chúa, chúng ta không phải phạm tội. Nhưng nếu chúng ta phạm tội, thì có Đấng cầu thay cho chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Cha. Điều nầy được giải thích trong IGiăng 2:1-2: “Hỡi các con cái bé mọn Ta, Ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng Công Bình. Ấy chính Ngài là của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.

Bởi vì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời xua đuổi bóng tối, nên chúng ta phải bước đi trong ánh sáng của Ngài.

Vào đầu thập niên 60, tôi đến Rangoon, Miến Điện, để nói chuyện với các sinh viên trong một buổi nhóm. Khi đến nơi, tôi được báo cho biết rằng có một nhóm sinh viên Cộng sản cấp tiến âm mưu giết tôi bằng cách sẽ ném đá tôi trong buổi nhóm.

                Khi tôi bắt đầu, có nhiều lời chế giễu gây rối làm át đi tiếng nói của tôi. Bởi vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời ngự trị giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài, nên tôi đã mời một vài sinh viên Cơ Đốc trong khán giả cùng với tôi hát bài thánh ca ngợi khen Chúa, Halêlugia. Satan không thể chịu nỗi khi các tín hữu ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong lúc chúng tôi ngợi khen Chúa, những kẻ gây rối đúng bật dậy khỏi ghế và chạy ra khỏi buổi nhóm. Chúng tôi tiếp tục buổi nhóm, và có một số các sinh viên đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế sau đó.

                Tội lỗi và điều ác luôn luôn tìm chỗ trú trong bóng tối. Nhưng sự rực rỡ thánh khiết của Đức Chúa Trời phơi bày và hủy phá sự tối tăm của tội lỗi và điều ác. Phaolô viết rằng: “Đức Chúa Trời ở nơi sự sáng không thể đến gần được.” Chúng ta càng suy gẫm về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta càng nhận biết tội lỗi của chính mình. Khi so sánh với sự thánh khiết của Ngài, mọi điều khác trở nên ô uế và mờ đục.

                George Muller, rất nổi tiếng vì cớ đức tin và chức vụ lớn lao của ông đối với các trẻ em mồ côi, đã được hỏi bí quyết của sự hầu việc Chúa kết quả của ông. Ông nói rằng: “Đã có một ngày, là khi tôi đã chết…chết hoàn toàn.” Khi ông nói, ông cúi thấp xuống, thấp xuống cho đến khi hầu như chạm đến sàn nhà. “Tôi đã chết đối với George Muller – tức là những quan điểm của ông, các quyền chọn lựa của ông, những sở thích của ông, và ý muốn của ông – đã chết đối với thế gian, sự tán thành hoặc sự lên án của nó – đã chết đối với sự tán thành hoặc khiển trách thậm chí của anh em và các bạn hữu tôi – và kể từ đó tôi chỉ chú tâm vào việc chứng tỏ chính mình sao cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời.”

                Tất cả những người mà tôi biết đã được Đức Chúa Trời sử dụng lớn lao theo chính nghĩa của Chúa Cứu Thế đều đã trải qua một kinh nghiệm của “sự chết bản ngã” như được mô tả trong Galati 2:20. Cho đến khi nào chúng ta biết thực tế của “sự chết đối với bản ngã” thì chúng ta mới có thể sống cho Đấng Christ, và Đức Chúa Trời mới có thể thực sự sử dụng chúng ta và ban phước cho chúng ta.

 

BILL BRIGHT    

Bài vở cộng tác và góp ý xin vui lòng gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like