Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Chọn Lựa Nhóm Trở Thành Thầy Tế Lễ Cả

Ngày 26 – Chọn Lựa Nhóm Trở Thành Thầy Tế Lễ Cả

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 24:1-31

1 Con cháu của A-rôn được phân chia thành nhiều ban. Các con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma. 2 Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha mình và không có con nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma giữ chức tế lễ. 3 Đa-vít cùng với Xa-đốc, con cháu Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc, con cháu Y-tha-ma, phân chia con cháu A-rôn thành nhiều ban theo nhiệm vụ của họ. 4 Vì trong con cháu Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng gia tộc hơn con cháu Y-tha-ma nên họ phân chia như sau: Con cháu Ê-lê-a-sa có mười sáu trưởng gia tộc, và con cháu Y-tha-ma có tám trưởng gia tộc. 5 Họ phân chia bằng cách bắt thăm từng ban, hết ban nầy đến ban kia; vì các viên chức của nơi thánh và các viên chức của Đức Chúa Trời đều thuộc trong số con cháu Ê-lê-a-sa và con cháu Y-tha-ma. 6 Thư ký Sê-ma-gia, con của Na-tha-na-ên, thuộc bộ tộc Lê-vi, ghi tên của họ vào sổ trước mặt vua và các nhà lãnh đạo, trước mặt thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc con của A-bia-tha, và trước mặt các trưởng gia tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Họ bắt thăm cứ mỗi gia tộc thuộc con cháu Ê-lê-a-sa thì đến một gia tộc thuộc con cháu Y-tha-ma. …20 Các con cháu còn lại của Lê-vi gồm có: Trong con cháu Am-ram có Su-ba-ên; trong con cháu Su-ba-ên có Giê-đia; 21 trong con cháu Rê-ha-bia có Di-si-gia đứng đầu; 22 trong con cháu Dít-sê-ha có Sê-lô-mít; trong con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát; 23 trong con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia đứng đầu, thứ nhì là A-ma-ria, thứ ba là Gia-ha-xi-ên, và thứ tư là Gia-ca-mê-am; 24 trong con cháu U-xi-ên có Mi-ca; trong con cháu Mi-ca có Sa-mia. 25 Anh em của Mi-ca là Di-si-gia; trong con cháu Di-si-gia có Xa-cha-ri. 26 Các con của Mê-ra-ri là Mác-li, Mu-si và Gia-a-xi-gia. 27 Gia-a-xi-gia, con của Mê-ra-ri, có ba người con là Sô-ham, Xác-cua, và Y-bê-ri. 28 Con của Mác-li là Ê-lê-a-sa, là người không có con trai. 29 Trong con cháu Kích có Giê-rác-mê-ên. 30 Các con của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-ri-mốt. Đó là con cháu Lê-vi, theo dòng tộc của họ. 31 Cũng như anh em mình, là con cháu A-rôn, họ được bắt thăm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, và trước mặt các trưởng gia tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Trưởng gia tộc cũng như người em út mình đều được bắt thăm. 

SUY GẪM

Trong chương trước Đa-vít đã tái thiếp lập chi phái Lê-vi thành 24 nhóm và bây giờ đến nhóm A-rôn được tái thiết lập thành 24 nhóm và phục vụ như những thầy tế lễ cả.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1, 2:  Để mở ra một lối đến gặp Ngài, Đức Chúa Trời đã đặt ra một điều luật cụ thể. Bất kể ai phá vỡ hệ thống mà Chúa đã thiết lập sẽ bị trừng phạt. Các con trai của A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu đã dâng thứ lửa trái phép trước mặt Chúa và bị chết bởi chính ngọn lửa ấy (Lê-vi 10:1, 2). Khi chúng ta thờ phượng theo cách mình muốn chứ không theo cách Chúa muốn thì thật khó cho chúng ta có thể đến gần với sự vinh hiển của Ngài. Bạn đến thờ phượng Đức Chúa Trời với thái độ như thế nào?Ngài ban cho tôi bài học gì?C. 4-19  Đa-vít quyết định công việc của thầy tế lễ cả qua việc rút thăm. Lý do các thầy tế lễ được lựa chọn theo cách này không phải để khiến mọi người trở nên khác biệt theo chức vụ của họ nhưng để phá bỏ mọi tranh đua có thể thể nảy sinh giữa vòng các thầy tế lễ và con cháu họ, như thế họ chỉ tập trung vào việc dâng lên Chúa sự thờ phượng phải lẽ. Bạn đang phục vụ hội thánh và làm công việc Chúa với tài năng và phẩm hạnh nhiều hơn hay bởi vì sự ghen tị và ganh đua?

Câu 20-31:  Các con cháu A-rôn phải làm nhiệm vụ của thầy tế lễ và những người Lê-vi khác phải gắng sức làm việc giúp đỡ họ. Công việc của họ khác với công việc của con cháu A-rôn nhưng các luật lệ và quy tắc họ phải tuân giữ khi phụng sự Chúa trong đền thờ là như nhau (c. 19). Hãy kiểm tra liệu bạn có đang không làm việc trong vị trí của mình một cách tốt nhất vì cảm thấy công việc đó đóng vai trò không quan trọng bằng vị trí của người khác. Bất kể công việc phục vụ nào bạn làm cho Chúa bạn cũng phải làm đúng theo như Lời Chúa và làm với hết sức mình.

Cầu nguyện:  Cảm ơn Chúa đã cho con một con đường đến với Ngài bất cứ lúc nào thông qua thầy tế lễ thật là Chúa Jêsus Christ 

Bình Luận:

You may also like