Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Ân Điển Và Vùng Đất Tha Thứ

Ngày 23 – Ân Điển Và Vùng Đất Tha Thứ

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 21:18-30

18 Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo Gát nói với Đa-vít rằng vua phải đi lên dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đập lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít. 19 Đa-vít đi lên theo lời của Gát đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói ra. 20 Ọt-nan xây lại, thấy thiên sứ; bốn con trai ông đang ở với ông đều đi trốn. Lúc ấy, Ọt-nan đang đập lúa mì. 21 Đa-vít đi đến Ọt-nan. Nhìn thấy Đa-vít, Ọt-nan liền ra khỏi sân đập lúa, sấp mình xuống trước mặt Đa-vít mà lạy. 22 Đa-vít bảo Ọt-nan: “Hãy nhượng cho ta sân đập lúa nầy. Hãy nhượng nó cho ta đúng giá để ta cất tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va hầu cho tai họa ngưng lại, không còn giáng trên dân chúng nữa.” 23 Ọt-nan thưa với Đa-vít: “Xin bệ hạ cứ lấy sân đập lúa! Xin chúa tôi cứ làm điều gì ngài thấy là tốt. Kìa, tôi dâng bò cho bệ hạ dùng làm tế lễ thiêu, bàn đập lúa dùng làm củi, còn lúa mì dùng làm tế lễ chay; tôi xin dâng tất cả.” 24 Vua Đa-vít nói với Ọt-nan: “Không, ta thật sự muốn mua nó đúng giá; vì ta không muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va, cũng không muốn dâng tế lễ thiêu chẳng tốn gì cả.” 25 Vậy, Đa-vít mua khu sân đập lúa ấy, trả cho Ọt-nan bằng siếc-lơ vàng, cân nặng khoảng bảy ký 26 Tại đó, Đa-vít xây một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng các tế lễ thiêu, tế lễ bình an, và cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng trên bàn thờ dâng tế lễ thiêu. 27 Đức Giê-hô-va truyền cho thiên sứ tra gươm vào vỏ.

28 Khi thấy Đức Giê-hô-va đã nhậm lời mình tại sân đập lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít, thì Đa-vít dâng sinh tế tại đó. 29 Vì bấy giờ Đền Tạm của Đức Giê-hô-va mà Môi-se đã dựng trong hoang mạc và bàn thờ dâng tế lễ thiêu vẫn còn ở nơi cao tại Ga-ba-ôn. 30 Đa-vít không dám đến trước bàn thờ ấy để cầu hỏi Đức Chúa Trời vì vua khiếp sợ gươm của thiên sứ Đức Giê-hô-va.

SUY GẪM

Đức Chúa Trời cho Đa-vít, người biết ăn năn tội lỗi và tìm kiếm sự tha thứ (c. 17), đến bàn thờ và dâng của lễ hi sinh và sau khi nhận của lễ, sự trừng phạt dừng lại. Miếng đất Đa-vít đã mua và xây một bàn thờ là nơi Sa-lô-môn sau này xây đền thờ.Đức Chúa Trời là đấng như thế nào?

Câu 19-25:  Để tha thứ tội lỗi, Ngài đòi hỏi một giá trả cao. Ọt-nan nói với Đa-vít ông sẽ dâng không chỉ đất nhưng tất cả mọi thứ cần thiết để Đa-vít dâng của lễ, song Đa-vít đã trả khoản tiền lớn và mua miếng đất. Bởi vì miếng đất là thánh và cần được dâng lên Chúa. Trong tương lai, con trai của Đa-vít là vua Sa-lô-môn xây đền thờ trên mảnh đất này và Chúa Jêsus, dòng dõi vua Đa-vít, hoàn toàn khôi phục đền thờ và đất thánh bởi giá trả là dòng huyết của Ngài. Làm sao bạn có thể ca tụng Chúa là Đấng ban Cứu Chúa Jêsus để tha thứ tội lỗi chúng ta?

Câu 26, 27:  Ngài tiếp nhận của lễ thiêu và của lễ bình an Đa-vít đã dâng lên và tra gươm trừng phạt vào vỏ. Đức Chúa Trời vui lòng tiếp nhận sự thờ phượng của những ai biết ăn năn tội lỗi của họ và đổ xuống ân điển của Ngài trên họ. Bạn cần tiếp nhận sự tha thứ từ Đức Chúa Trời cho điều gì?

Câu 28-30:  Cảm biết rằng Đa-vít không thể đến với Đức Chúa Trời, Ngài đã trước hết đến tìm một tội nhân còn đầy nỗi sợ hãi và dang ra cánh tay ân điển. Lẽ ra Đa-vít phải đến nơi cao tại Ghi-bê-ôn nơi có Rương giao ước và bàn thờ để có thể gặp được Chúa bất cứ lúc nào, nhưng ông quá sợ sự trừng phạt tội lỗi của mình nên không dám đến gần Đức Chúa Trời. Bởi đó, Chúa đến với Đa-vít và để ông được dâng của lễ hi sinh tại sân đạp lúc của Ọt-nan và tha thứ cho ông. Như thế, sân đạp lúa của Ọt-nan trở thành nơi Đức Chúa Trời đổ xuống ân điển, tình yêu thương và sự tha thứ trên Đa-vít bất chấp sự yếu đuối của ông. Chúng ta có thể tìm thấy điều này từ nơi Đức Chúa Trời cho chính mình ở đâu?

Cầu nguyện:  Cảm tạ Chúa về sự tẩy sạch tội lỗi con qua dòng huyết quý báu của Chúa Jêsus Christ và cho con được tận hưởng ân điển tha tội.

Bình Luận:

You may also like