Home Dưỡng Linh Mùa Gặt Cuối Cùng

Mùa Gặt Cuối Cùng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lịch sử Hội thánh kết thúc với một mùa gặt cuối cùng, vĩ đại nhất từ trước đến nay

            Smith Wigglesworth, một trong những người tiên phong trong cuộc phấn hưng đầu thế kỷ 20, trước khi qua đời đã nhận được một sự hiện thấy tiên báo về những gì sẽ xảy ra. Lúc bấy gìờ, công việc của Đức Thánh Linh dường như lại có chiều hướng nguội lạnh. Song trong sự hiện thấy đó, ông nhìn thấy công việc của Ngài vẫn tiếp tục. Thực tế đã xảy ra đúng như vậy. Sau khi Smith Wigglesworth qua đời, cuộc phấn hưng chữa lành của Oral Roberts bắt đầu. Qua cuộc phấn hưng này Đức Thánh Linh đã tác động đến tầng lớp thượng lưu của xã hội và làm tươi mới cuộc sống của hàng ngàn người. Cuộc phấn hưng này được tiếp diễn qua phong trào ân tứ và ảnh hưởng tới tất cả các tầng lớp của xã hội.
          Sau đó, Oral Roberts nhận thấy những biểu hiện siêu nhiên dường như chững lại và xuất hiện một đội quân gồm các giáo sư đi huấn luyện và chuẩn bị cho Hội thánh. Sau khi Đức Chúa Trời khôi phục lại tất cả mọi thứ có liên quan tới quyền phép và mạc khải thì cuộc phấn hưng của mùa gặt cuối cùng, vĩ đại chưa từng thấy trong lịch sử sẽ bắt đầu. Mưa Thánh Linh có biểu tượng như cơn mưa đầu mùa và cuối mùa sẽ đổ xuống trên mọi cánh đồng đã chín vàng. Những người được trang bị mọi thứ siêu nhiên sẽ là những con gặt. Trong Gia-cơ 5:7: “Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa”. Sự chờ đợi ngày Chúa tái lâm đã kéo dài suốt bao nhiêu thế kỷ.
Trước ngày Chúa trở lại và kỷ nguyên Hội thánh kết thúc thì Hội thánh phải được phục hồi trọn vẹn. Trong Ê-phê-sô 5:27 có chép rằng Chúa muốn sửa soạn cho Ngài “một Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.” Hội thánh phải như vậy trong ngày Đấng Christ trở lại. Nó sẽ được tinh sạch khỏi tất cả những gì thuộc về thế gian, là những điều ô uế và tội lỗi. Hội thánh sẽ hết mực trung thành với Chúa như cô dâu xinh tươi, kỳ diệu, thủy chung chờ đợi và ngóng trông người chồng tương lai của mình. Trong Ê-sai 60:1-2 chép: “Hãy dấy lên và sáng loè ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ mọc lên trên ngươi. Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao phủ các dân, song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi”.

        Để điều đó trở thành hiện thực, Chúa sẽ nhanh chóng khôi phục Hội thánh. Hội thánh cần phải sẵn sàng trong cả ba điều sau đây:                                       

–   Rao truyền Tin lành một cách có hiệu quả bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Chuẩn bị sẵn sàng cho mùa gặt linh hồn cuối cùng trên thế giới.

– Chìếu sáng trong thế gian và bày tỏ sự vinh hiển của Thượng đế, bởi cả cuộc sống bên trong và bên ngoài của Hội thánh. Hội thánh sẽ trở nên sống động, tăng trưởng và mạnh mẽ. Hội thánh sẽ sống trọn vẹn cho Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài hết sức mình kể cả trong những giờ phút tối tăm nhất.

– Hội thánh phải sẵn sàng chuẩn bị cho thời điểm được Chúa cất lên khi Ngài trở lại.

Giai đoạn thứ ba của cuộc khôi phục Hội thánh sẽ diễn ra một cách nhanh chóng và toàn diện. Trong đó, mọi sự đều có liên quan đến sự phục vụ.

–  Thứ nhất là sự phục vụ thế giới bởi Tin lành trọn vẹn về sự cứu rỗi, chữa lành và giải phóng khỏi ma quỷ, qua quyền phép của Đức Thánh Linh.

–  Thứ hai là sự phục vụ Hội thánh – là thân thể của Đấng Christ, bởi cuộc sống, sự tăng trưởng, quyền phép, đức tin cùng những sự mạc khải, để mọi tín đồ đều trở nên vóc dáng trọn vẹn của Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:13).

–  Thứ ba là sự phục vụ Đức Chúa Trời, bằng cuộc sống thánh sạch, bằng sự ngợi khen và thờ phượng, tình yêu và sự kính trọng, dâng lên Chúa mọi sự vinh hiển xứng đáng thuộc về Ngài.

        Sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến những công việc khôi phục trên được hoàn thành một cách đồng thời. Đức Chúa Trời sẽ mở rộng và phát triển những mạc khải mới, theo các hướng khác nhau. Những phần khác nhau của cùng một mạc khải sẽ liên kết lại thành một tổng thể thống nhất. Điều đó tất nhiên không có nghĩa là một tổ chức xuất hiện dựa trên những lẽ thật nhất định sẽ liên kết lại, song ở đây muốn nói rằng bản thân những lẽ thật đã được tỏ ra, giống như những viên đá tảng, sẽ liên kết lại trong nhà của Chúa. Kết quả sẽ tạo ra một Hội thánh mạnh mẽ, sống động, sẵn sàng tấn công và chiến thắng. Hội thánh đó dựa trên chân lý đúng đắn rằng Chúa Jê-sus là đá góc nhà và luôn nhận lãnh sự sống từ nơi Ngài. Tường của ngôi nhà đó sẽ là những tín đồ được tái sinh và sống một cuộc sống thánh sạch. Ngôi nhà đó sẽ được lợp bằng mái là quyền phép của Đức Thánh Linh, sự mạc khải, sự hiện diện và các ơn phục vụ khác nhau của Ngài (Ê-phê-sô 2:20-22).
        Hội thánh sẽ được khôi phục, trở nên tinh sạch và hết lòng trung thành với Đức Chúa Trời. Hội thánh sẽ đầy dẫy sự vinh hiển và sự hiện diện của Ngài, được trang bị mọi vũ khí cần thiết và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hội thánh sẽ hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa trước ngày Ngài tái lâm và kỷ nguyên Hội thánh kết thúc. Việc khôi phục Hội thánh đang diễn ra ngày càng nhanh, Hội thánh sẽ vinh hiển, tăng trưởng và gặt hái những kết quả chưa từng có.

Theo ULF EKMAN (Hội Thánh Đức Chúa Trời Hằng Sống)

Bài vở cộng tac và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

         

Bình Luận:

You may also like