Home Dưỡng Linh Hội Thánh và Chiến Trận Tâm Linh

Hội Thánh và Chiến Trận Tâm Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

               Trong I Phi-e-rơ 4:7 có chép rằng ma quỷ đi như sư tử rống để tìm người nó có thể nuốt được. Gia-cơ 4:7 chép: “hãy chống cự ma quỷ, nó sẽ lánh xa anh em”. Như vậy nghĩa là ma quỷ vẫn đang ráo riết hoạt động và nếu như tín đồ không kháng cự, nó có thể cản trở và gây hại. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc như một số người giảng lời Chúa nói. Hội thánh là quân đội của Đức Chúa Trời và Sa-tan cùng quân binh của nó sẽ tấn công, tranh chiến và làm mọi thứ có thể để chiến thắng Hội thánh. Bởi vậy, phấn hưng cũng là thời kỳ tranh đấu và đụng độ. Ngồi xả hơi và tin rằng phấn hưng sẽ dịu êm như những cơn mưa nhỏ chỉ là một giấc mơ lãng mạn viễn vông.

                Sự kiện chúng ta được đặt ở vị trí chiến thắng, cao hơn Sa-tan cùng các thế lực của nó, cũng như uy quyền của chúng ta trong danh Jê-sus là điều không thể bàn cãi (Luca 10:19). Mặc dù vậy cuộc chiến với Sa-tan vẫn chưa chấm dứt “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng với thịt và huyềt, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy”.  (Ê-phê-sô 6:12)

                Cuộc chiến của chúng ta không nhầm chống lại con người mà chống lại Sa-tan. Do đó, những người giảng lời Chúa mà lại giương vũ khí của mình vào các tôi tớ Chúa khác, đi mọi nơi để tấn công, chê trách những buổi nhóm và giáo lý của giáo phái khác là những người bị định sẵn cho sự thất bại. Nếu bạn ở trong những Hội thánh mà những người lãnh đạo và giảng lời Chúa dành nhiều thời gian cho việc chống lại giáo lý của các “đối thủ” thì đã đến lúc bạn ra khỏi Hội thánh đó. Hãy đi ra, để hít thở những cơn gió mới của Đức Thánh Linh và tiếp tục bước theo Chúa trong hàng ngũ của những con người lấy lòng tinh sạch tôn vinh Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời là nước của sự công bình và vui mừng. Các tôi tớ Chúa cần vui vẻ tiếp nhận mọi công việc của Ngài trong lẽ thật. Một khi những người chỉ huy không nghiên cứu chiến lược, chiến thuật của kẻ thù thì quân đội có thể chiến thắng được không ? Tất nhiên là không thể. Hầu đừng để quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết trước mưu chước của nó. (II Côrinhtô 2:11)

Cuộc chiến của chúng ta không chống lại thịt và huyết, song nó là một cuộc chiến thực sự! Chúa Jê-sus nói tới “quyền của kẻ nghịch” (Luca 10:19). Những gì Phao-lô viết trong Ê-phê-sô 6:12 chứng tỏ các chủ quyền, thế lực, vua chúa cùng các thần dữ ở các miền trên trời, tức những thế lực có quyền trên các vùng khác nhau của thế giới. Chúng tác động trên thế giới thuộc linh và phát triển vương quốc của cái ác trên trái đất. Song, như Phao-lô có nói, ảnh hưởng của chúng chỉ giới hạn trên tạo vật và thế giới sa ngã. Khi nói tới điều này, Phao-lô đã sử dụng thuật ngữ “vua chúa của thế gian mờ tối này”. Nơi nào mà Tin lành chưa được rao truyền, nơi nào mà Tin lành chưa đến với con người, ở đó các thế lực ác ôn vẫn còn cai trị, mặc dầu chúng đã bị thất bại tại thập tự giá. Những thế lực đó chống lại Tin lành. Kẻ thù bắn những tên lửa vào các tín đồ, song bởi thuẫn đỡ đức tin chúng ta có thể dập tắt mọi tên lửa của kẻ ác (Ê-phê-sô 6:16), bởi vì “Đấng trong anh em lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4).

Trong Tin lành theo Ma-thi-ơ, chương 24, Chúa Jê-sus nói rằng sẽ đến lúc Tin lành được rao truyền khắp nơi trên thế giới, với dấu kỳ và phép lạ cặp theo. Sau đó, Ngài sẽ trở lại. Tình hình trước ngày Chúa đến sẽ có những đặc điểm sau :

–          Sự dỗ dành (có nhiều kẻ lừa đảo, giả danh Chúa) (câu 4,5).

–          Các tin đồn về chiến tranh (câu 6).

–          Nạn đói và thiên tai (câu 7).

–          Sự thù ghét và bắt bớ vì cớ danh Chúa (câu 9).

–          Sự phản bội và sa ngã của Cơ Đốc nhân (câu 10).

–          Xuất hiện nhiều tiên tri giả (câu 11).

–          Tình yêu nguội lạnh và mất đi (câu 11).

–          Tội lỗi gia tăng (câu 12).

Có thể những điều kê trên không giống với bức tranh phấn hưng chúng ta hay tưởng tượng. Song Chúa đã thấy trước là trong ngày cuối cùng tình hình sẽ như vậy. Tuy nhiên, kết quả của thời kỳ khắc nghiệt này là Tin lành được rao truyền rộng rãi và sự cứu rỗi hàng loạt. Đây sẽ là thời kỳ có nhiều tranh chấp, đụng độ, nguy hiểm. Dù vậy, Tin lành và quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ đắc thắng.

Để có thể hành động trong bối cảnh như vậy, để có thể sống đắc thắng, mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời và chứng kiến vinh hiển của Chúa, cần có hai điều kiện. Một là sự nhận thức rõ ràng về chúng ta là một quân đội, biết rõ kẻ địch, vũ khí sẵn sàng và hiểu rõ vị trí đắc thắng của chúng ta trong Chúa Jê-sus Christ. Hai là Hội thánh cần phải trở nên mạnh mẽ, tăng trưởng, trong tư thế sẵn sàng tấn công, sống động và có uy quyền thuộc linh, có khả năng quyết định và thay đổi bầu khí quyển thuộc linh.

             Chúa biết rõ thời điểm và hoàn cảnh chúng ta đang sống, và Ngài đang chuẩn bị chúng ta cho những ngày thử thách gian truân sắp tới. Hạt giống Tin lành đã được gieo qua bao thế kỷ sẽ mang lại một vụ mùa bội thu trong những thời điểm cuối cùng này.

Chưa bao giờ Hội thánh lại kinh nghiệm một thời kỳ tương tự. Vai trò của Hội thánh chưa bao giờ lại quan trọng như hiện nay. Chưa bao giờ sự chống đối Hội thánh lại khắc nghiệt như lúc này. Chưa bao giờ Hội thánh lại có ảnh hưởng mạnh, gây tiếng vang lớn như trong thời kỳ khôi phục, cải tổ và phấn hưng sắp sửa xảy ra. Chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của một thời kỳ tốt lành, quan trọng và kỳ diệu nhất. Khi toàn bộ công việc được hoàn thành, khi những người làm công giờ thứ mười một làm xong nhiệm vụ của mình, thì Chúa Jê-sus sẽ trở lại để tiếp rước Hội thánh của Ngài.

 Theo Ulf Ekman.
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like