Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 7 – Sự Chết Của Chúa Jêsus Và Con Đường Đến Sự Cứu Rỗi

Ngày 7 – Sự Chết Của Chúa Jêsus Và Con Đường Đến Sự Cứu Rỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 23: 44-56

44 Bấy giờ, khắp đất đều tối tăm từ khoảng giữa trưa cho đến ba giờ chiều.(i) 45 Mặt trời trở nên tối; bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi. 46 Đức Chúa Jêsus kêu lớn lên rằng: “Lạy Cha, Con xin giao linh hồn lại trong tay Cha!” Ngài vừa nói xong thì trút hơi thở cuối cùng. 47 Thấy sự việc đã xảy ra, viên đội trưởng tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Thật người nầy là người công chính!” 48 Cả đoàn dân tập hợp lại để xem cảnh tượng nầy; khi thấy những gì đã xảy ra thì họ đấm ngực mà trở về. 49 Tất cả những người quen biết Đức Chúa Jêsus và các phụ nữ theo Ngài từ Ga-li-lê đều đứng đằng xa chứng kiến những việc ấy.

50 Có một người tên là Giô-sép, nghị viên Hội đồng Công luận, là người tốt và công chính, 51 không tán thành về quyết định và hành động của những người kia. Giô-sép quê ở thành A-ri-ma-thê thuộc miền Giu-đê là người đang trông đợi vương quốc Đức Chúa Trời. 52 Ông đi đến Phi-lát xin thi hài của Đức Chúa Jêsus. 53 Khi đã đem thi hài Ngài xuống, Giô-sép khâm liệm bằng vải gai, rồi đặt Ngài trong huyệt đã đục trong vầng đá, nơi chưa chôn ai hết. 54 Bấy giờ là ngày Chuẩn Bị và ngày sa-bát sắp đến. 55 Các phụ nữ cùng đi với Chúa từ miền Ga-li-lê cũng đi theo để xem mộ và cách họ an táng Ngài. Rồi họ trở về, chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. 56 Ngày sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật định.

SUY GẪM

Khi Chúa Jêsus trút hơi thởi cuối cùng thì bức màn trong đền thờ bị xé đôi. Giô-sép người A-ri-ma-thê đã mai táng xác Chúa Jêsus và khi những người phụ nữ tìm thấy ngôi mộ, họ chuẩn bị những hương liệu thơm và nước hoa.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 44, 45:  Khi thời điểm sự chết của Ngài đến gần, bóng tối đã bao trùm ba giờ đồng hồ. Trước phán xét về sự chết đến với con đầu lòng của Ai Cập, bóng tối đã bao trùm và dẫn đến cuộc xuất hành. Cũng vậy, khi con đầu lòng của Đức Chúa Trời phải chết, bóng tối lại diễn ra (Lu-ca 21:25). Thông qua sự chết này, một cuộc xuất hành của công dân giao ước mới sẽ xảy đến. Bây giờ không chỉ những người tin vào Chúa Jêsus có được chiến thắng trên sức mạnh của sự chết mà thông qua huyết của Ngài, họ được chuộc tội, được giải cứu và có thể dạn dĩ tiến đến ngôi ân điển (Hê-bơ-rơ 4:14-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 47: Thầy đội dân ngoại giám sát sự chết của Chúa Jêsus đã nhìn thấy Ngài bị treo trên thập tự giá và dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời. Đây là lời xưng nhận đầu tiên nói rằng thập tự giá trở nên vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus là người công chính vô tội. Sự xưng nhận lý tưởng nhất đáng lẽ phải được một môn đồ đưa ra lại không đến từ tuyển dân Do Thái mà đến từ môi miệng của một người ngoại (Lu-ca 4:23-30; 7:9; Công vụ 10). Như vậy, kẻ rốt sẽ trở nên đầu.

Câu 49, 55, 56: Cho dù mệt mỏi hay vui sướng, những người luôn luôn trung tín theo Chúa Jêsus ở bất cứ nơi nào Ngài đi đều là phụ nữ. Thế giới không công nhận họ nhưng Kinh Thánh cho thấy họ là khuôn mẫu của những môn đồ theo Chúa (c.27,49,55), Ngài cho họ vinh quang để làm chứng nhân tại nơi phần mộ, thập tự giá và sự phục sinh. Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời để tên của chúng ta được ghi lại cho thế giới thấy rằng, chúng ta sống một cuộc đời mà sau này sẽ được ghi nhớ như những người trung tín với Chúa. 

Cầu nguyện:  Kính lạy Chúa công bình, Đấng đã gánh lấy sự rủa sả thay con, con cảm ơn Ngài!

Bình Luận:

You may also like