Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 6 – Chúa Dẫn Chúng Ta Đến Sự Ăn Năn Và Thiên Đàng

Ngày 6 – Chúa Dẫn Chúng Ta Đến Sự Ăn Năn Và Thiên Đàng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 23: 26-43

26 Khi giải Đức Chúa Jêsus đi, họ bắt một người Sy-ren, tên Si-môn, từ miền quê lên, và buộc anh phải vác cây thập tự theo sau Ngài. 27 Có đoàn dân rất đông đi theo Đức Chúa Jêsus và có nhiều phụ nữ đấm ngực than khóc Ngài. 28 Nhưng Đức Chúa Jêsus quay lại phán với họ: “Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về Ta, mà hãy khóc về chính các ngươi và con cái các ngươi. 29 Vì nầy, những ngày sắp đến, người ta sẽ nói: ‘Phước cho đàn bà son sẻ, cho dạ không mang thai và vú không cho con bú!’ 30 Rồi họ nói với núi: ‘Hãy đổ xuống chúng tôi!’ và nói với đồi: ‘Hãy che giấu chúng tôi!’ 31 Vì nếu cây xanh mà người ta còn đối xử như thế thì cây khô sẽ ra sao?” 32 Họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với Ngài. 33 Khi đến một chỗ gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm: một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. 34 Đức Chúa Jêsus cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” Rồi họ bắt thăm chia nhau áo choàng của Ngài. 35 Dân chúng thì đứng nhìn, còn những người lãnh đạo thì chế giễu Ngài rằng: “Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó thật là Đấng Christ, người được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để nó tự cứu mình đi!” 36 Quân lính cũng chế giễu Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống 37 và nói: “Nếu ngươi là Vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi!” 38 Phía trên đầu Ngài có dòng chữ: NGƯỜI NẦY LÀ VUA DÂN DO THÁI.

39 Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng Ngài rằng: “Ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa!” 40 Nhưng tên kia quở trách nó: “Mầy đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 41 Chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì sai trái.” 42 Rồi anh ta nói: “Lạy Jêsus, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con!” 43 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi.”(h)       

SUY GẪM

Dưới thập tự giá của Chúa Jêsus có nhiều loại người. Nhưng mỗi người trong số họ không hay biết rằng họ đang đóng một vai trò trực tiếp hoặc gián tiếp để bày tỏ về ý nghĩa của thập tự giá.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 34, 43: Như Ngài đã dạy mọi người phải yêu kẻ thù mình, khi bị treo trên thập tự giá, Chúa Jêsus cầu nguyện cho những người đóng đinh Ngài tại đó. Cũng vậy, Ngài đã tha thứ cho phạm nhân thừa nhận Ngài, cầu xin sự thương xót và đổ đầy ân điển trên anh ta để anh ta có thể vào được thiên đàng. Đó là lí do tại sao vương quốc của Ngài không phải một đế quốc làm khuấy động nền kinh tế La Mã và cũng không phải là đất nước quân sự hùng mạnh, đó là vương quốc cho những ai tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 26: Si-môn người Sy-ren vác thập tự giá thay Chúa Jêsus và theo Ngài. Ông làm điều này không theo lòng tự nguyện nhưng điều đó cho thấy rằng một môn đồ phải vác thập tự giá mình mỗi ngày và theo Chúa Jêsus. Nếu bạn chỉ thích ích lợi của thập tự giá mà ghét đời sống thập tự giá, thì Hội thánh của bạn sẽ chỉ thấy những tín đồ nhưng khó tìm thấy môn đồ. 

Câu 27-31: Đối với đám đông và những người phụ nữ đi theo, khóc thương Ngài trên suốt đoạn đường đến nơi hành hình, Chúa Jêsus bảo họ rằng Ngài không phải là đối tượng để họ khóc than mà họ nên đau buồn về những con người sẽ sớm đối diện với sự phán xét. Ai là người mà Chúa muốn bạn khóc thương cho họ ngày hôm nay?

Câu 32, 33, 39-43: Trong số tất cả những người nhìn lên thập tự giá lúc này, chỉ có một phạm nhân xưng nhận rằng thập tự giá của Chúa Jêsus là con đường đến nước Đức Chúa Trời và anh ta muốn nó, nên anh ta đã được tiếp nhận vào thiên đàng. Bạn có đang kinh nghiệm nước Đức Chúa Trời đến trong tấm lòng bạn thông qua sự sống trên thập tự giá không?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con theo Ngài đến chân thập tự giá và xưng nhận rằng Ngài là Chúa, là Vua trên đời sống của con.

Bình Luận:

You may also like