Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 3 – Phi-e-rơ Chối Chúa

Ngày 3 – Phi-e-rơ Chối Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 22: 54-71

54 Họ bắt Đức Chúa Jêsus dẫn đi và giải Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. 55 Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau, Phi-e-rơ cũng ngồi giữa họ. 56 Một đầy tớ gái thấy Phi-e-rơ ngồi gần đống lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói: “Ông nầy cũng ở với người ấy.” 57 Nhưng Phi-e-rơ liền chối và nói: “Nầy chị kia, tôi không biết ông ấy đâu!” 58 Một lúc sau, có người khác thấy Phi-e-rơ và nói: “Ông cũng thuộc về bọn đó!” Phi-e-rơ đáp: “Nầy anh, không phải đâu!” 59 Khoảng một giờ sau, có kẻ khác quả quyết rằng: “Chắc chắn ông nầy cũng ở với Jêsus, vì ông ta cũng là người Ga-li-lê.” 60 Nhưng Phi-e-rơ nói: “Nầy anh, tôi không biết anh nói gì!” Ngay lúc Phi-e-rơ còn đang nói thì gà gáy. 61 Chúa quay lại nhìn ông. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán: “Hôm nay, khi gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” 62 Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay.

63 Những kẻ canh giữ Đức Chúa Jêsus chế nhạo và đánh Ngài. 64 Họ bịt mắt Ngài lại, rồi hỏi: “Hãy nói tiên tri đi! Ai đánh anh đó?” 65 Họ còn nói nhiều lời khác nhục mạ Ngài.

66 Đến sáng hôm sau, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại, rồi họ giải Đức Chúa Jêsus đến Hội đồng Công luận. 67 Họ hỏi: “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết.” Ngài đáp: “Nếu Ta nói, các ngươi sẽ không tin; 68 nếu Ta hỏi, thì các ngươi sẽ không trả lời. 69 Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên phải Đức Chúa Trời quyền năng.” 70 Tất cả đều hỏi: “Vậy ngươi là Con Đức Chúa Trời sao?” Ngài đáp: “Chính các ngươi đã nói như vậy.” 71 Họ nói: “Chúng ta đâu cần thêm chứng cớ gì nữa? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi!”

SUY GẪM

Dù Phi-e-rơ phủ nhận mối quan hệ của mình với Chúa Jêsus, thì Chúa Jêsus vẫn bày tỏ rằng Ngài là Con Người, là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời và chính Ngài bước đến sự chết.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 61-62: Khi nghe tiếng gà gáy đánh thức linh hồn đang ngủ, Chúa Jêsus nhìn Phi-e-rơ. Không giống như những người nhìn Phi-e-rơ bằng sự tra xét và khinh miệt, Chúa Jêsus nhìn ông với nỗi buồn, sự tha thứ và với tấm lòng yêu thương. Đây là cái nhìn của người đã cầu nguyện cho ông trong một thời gian dài, cũng là cái nhìn của người có sự bảo đảm rằng con người này sẽ tỉnh ngộ và trở nên người có thể khích lệ anh em. Có phải bạn không nghĩ rằng sự ăn năn của Phi-e-rơ là do tình yêu kiên nhẫn của Chúa Jêsus đối với ông cho dù điều đó không xứng đáng?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 54: Cho dù Phi-e-rơ có lòng trung thành theo Chúa Jêsus đến cuối cùng, ông cũng rất toan tính khi theo Ngài từ xa. Có phải bạn theo Chúa Jêsus trong một phạm vi an toàn để có thể ẩn mình lúc gặp khó khăn?

Câu 55-60: Phi-e-rơ, người có những giấc mơ bị tan vỡ đã chối Chúa khi một cô hầu gái nói rằng ông ở với Chúa Jêsus lúc sưởi ấm bên đống lửa. Ông cũng chối khi có người nói rằng ông là “một trong đồng bọn họ”. Ông cũng chối khi họ nói rằng ông ở “với Ngài” vì ông là người Ga-li-lê. Người đã nói rằng sẽ “theo” Chúa Jêsus vào tù và thậm chí đến chết, đã chối rằng ông “không ở với Ngài” và nói rằng ông “ không biết” họ đang nói về điều gì. Ông đang nói sự thật. Ông đã không biết rõ Chúa Jêsus. Nếu bạn không biết rõ Chúa Jêsus và chỉ theo Ngài vì lợi ích riêng của mình thì cũng sẽ đến lúc Chúa Jêsus làm tiêu tan những kỳ vọng của bạn và bạn không thể theo Ngài nữa.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con tra xét chính mình rằng con có đang chối Chúa Jêsus trong đời sống con hoặc chống đối Ngài.

Bình Luận:

You may also like