Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Sửa Soạn Để Vào Nước Đức Chúa Trời

Ngày 29 – Sửa Soạn Để Vào Nước Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 21: 29-38

29 Ngài kể cho họ một ẩn dụ: “Hãy xem cây vả và tất cả các cây khác. 30 Khi nó mới nứt lộc, các con thấy thì biết rằng mùa hạ gần đến. 31 Cũng vậy, khi các con thấy những điều ấy xảy ra thì biết vương quốc Đức Chúa Trời đã cận kề. 32 Thật, Ta bảo các con, thế hệ nầy sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự kia xảy đến. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.

34 Vậy, hãy thận trọng! E rằng vì sự ăn uống quá độ, say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các con mê mẩn chăng; và Ngày ấy đến thình lình như bẫy sập trên các con, 35 cũng như trên tất cả mọi người ở khắp mặt đất. 36 Vậy, phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con Người.”

37 Ban ngày, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ trong đền thờ, còn đến:tối Ngài đi ra và ở qua đêm trên núi Ô-liu. 38 Sáng sớm, cả dân chúng đến với Ngài trong đền thờ để nghe Ngài giảng dạy.

SUY GẪM:

Sau khi Chúa Jêsus giải thích rằng thời điểm đoán xét đã đến qua dụ ngôn về cây vả, Ngài dạy họ về thái độ mà những người tin phải có khi chuẩn bị cho ngày đó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 29-31: Cây vả ra hoa vào cuối xuân. Vì thế lá của nó có thể là một dấu hiệu cho thấy mùa hạ đang tới. Cũng vậy, nếu thấy các dấu hiệu mà Chúa Jêsus đã phán (10,11,20-24) thì phải biết rằng sự tàn phá Giê-ru-sa-lem và đền thờ sẽ giáng trên họ. Đây là công việc của vị Vua đến từ nước Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus là Chúa của sự đoán phạt. Nếu bạn không tiếp nhận và chào đón vị Vua đến từ nước Đức Chúa Trời này thì ngày đó bạn sẽ gặp Chúa Jêsus như một vị quan tòa.

Câu 32-33: Các dấu hiệu Chúa Jêsus đã nói sẽ xảy ra trước khi “thế hệ này qua đi” và cho họ biết rằng sự đoán xét không còn xa nữa. Đối với những kẻ đang tận hưởng cuộc sống và có quyền thế thì những lời này nghe giống như lời của một kẻ mất trí. Nhưng Chúa Jêsus phán rằng trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Ngài không bao giờ thay đổi. Chúng ta biết rằng năm 70 sau Chúa, Giê-ru-sa-lem bị thiêu rụi và đền thờ bị phá huỷ đúng như lời Chúa Jêsus đã phán. Lần đến thứ hai của Chúa Jêsus cũng là điều mà những kẻ này không thể tin. Nhưng những gì được viết trong Cựu ước sẽ được hoàn tất trong Tân ước, cũng như Chúa Jêsus đã phán thì sự trở lại lần thứ hai và sự đoán xét sẽ xảy ra.

Câu 37-38: Thời gian đi đến thập tự giá đã rất gần, nhưng Ngài vẫn giảng dạy về đền thờ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo là những kẻ được cảnh báo về sự đoán xét đã không chấp nhận điều đó nhưng có nhiều người người đáp ứng lại sự dạy dỗ của Ngài một cách tích cực. Cơ hội được ban cho tất cả mọi người nhưng chỉ những người tiếp nhận nước Đức Chúa Trời bằng đức tin giống như con trẻ thì mới có thể sở hữu nó.

Cầu nguyện: Chúa ôi! Xin hãy giúp cho những ngày cuối cùng của con không phải là những ngày kinh khiếp mà là những ngày vui mừng.

Bình Luận:

You may also like