Động Lực, Chìa Khóa Của Ban Cho

942

         Hãy cho thì các con sẽ được ban cho (Lu-ca 6:38a).       

        Chúa của chúng ta đã lập một lời hứa đáng kinh ngạc: “Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặc, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mức ấy.” (Lu-ca 6:38)

        Nói cách khác, Chúa hứa rằng chúng ta càng cho đi, chúng ta sẽ càng nhận được lại. Điều đó tuyệt vời, nhưng cũng nguy hiểm. Chúng ta thực sự phải giữ cảnh giác về động lực ban cho của mình. Thái độ của tấm lòng chúng ta trong việc dâng tặng là chính yếu. Tiền bạc được bao bọc cùng với tinh thần, nó được giao đi và phản ánh lên nội tâm của người cho. Ý định của người cho làm ra mọi khác biệt trên thế giới. Động lực của chúng ta không nên tập trung vào việc nhận trở lại, nhưng nên vì tình yêu cho Chúa Giê-su cũng như lòng mong muốn vâng lời Ngài của chúng ta. Nếu động lực tinh khiết, chúng ta có thể chắc chắn về một sự bù đắp phong phú. Nhưng nếu chúng ta cố gắng để vận dụng Thiên Chúa, luật của gieo và gặt bị vô hiệu hóa.

       Oswald Chambers trong sách “Tất Cả của Tôi Cho Sự Cao Cả của Ngài,” diễn tả sự trống rỗng của việc vận dụng: “Sự Chúa trả lời theo hậu quả của việc ban cho phải vì chính Ngài, không phải về những gì mà chính môn đồ sẽ nhận lại. Hãy coi chừng về một sự ban cho mang tinh thần bán buôn trong đó … Nếu chúng ta chỉ dâng điều gì đó lên Thiên Chúa bởi muốn nhận lại nhiều hơn thì không có Chúa Thánh Linh trong việc dâng tặng đó của chúng ta; nó chỉ là lòng vị kỷ đầy buôn bán đáng tội nghiệp.” Sự vị kỷ là trống rỗng bởi vì nó hướng sự chú tâm về chính mình và ra xa khỏi Đức Chúa Trời. Lòng vị tha mặt khác mang lại sự tán dương và tôn vinh lên Chúa chúng ta, và đó là tấm lòng của một động lực tinh khiết.

       Tôi lo lắng rất nhiều về việc gây quỹ của Cơ Đốc nhân chú trọng trên nguyên tắc cho và nhận với cố gắng để được mọi người hiến dâng vào mục vụ của mình với lời hứa rằng người cho sẽ nhận được lại nhiều hơn. Vâng, nguyên tắc là điều đúng và nếu tấm lòng của nhà tài trợ ngay thẳng, họ sẽ nhận được một phần thưởng. Nhưng nếu chúng ta không cực kỳ thận trọng trong cách trình bày việc này như thế nào, thì chúng ta sẽ đùa giỡn trên lòng vị kỷ của người ta và khiến cho họ bị cám dỗ vào sự tham lam cùng tội lỗi.

      Trong phần cá nhân, tôi thích rằng việc mục vụ cần được giải thích, và để Chúa Thánh Linh nói với mọi người về việc dâng bao nhiêu. Bằng cách đó, bất kỳ việc dâng hiến nào cũng sẽ thật sự do Đức Thánh Linh và không còn cơ hội cho động lực sai trật.
Theo Bill Bright

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: